ข่าวด่วน

ข่าวย้อนหลัง

กราบลงใต้เบื้องพระยุคลบาท ‘ในหลวง รัชกาลที่9’ พอเพียงและเพียงพอ ที่..ดอยเชียง (เคียง) ดาว จ.เชียงใหม่

ในวันที่ฝนยังไม่ซาเม็ด ได้มีโอกาสเดินทางไปท่องเที่ยวเชิงเกษตร ณ นิคมดอยเชียงดาว ศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดเชียงใหม่ บ้านปางเวียงด้ง หมู่ 15 ต . อินทขิล อ . แม่แตง เชียงใหม่ ซึ่งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 1,200 เมตร โชคดีเพียงไหน ณ ที่แห่งนั้น เราได้พบกับ .. พระบรมฉายาลักษณ์ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 พร้อมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในหลวงรัชกาลที่ 9 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ ประดิษฐานอยู่เหนือผนังห้อง ภายใน .. บ้านพระจันทร์ยิ้ม แม้จะเป็นเวลา 2 ปี แห่งการเสด็จสวรรคตของพระองค์ท่าน แต่ในหัวใจคนไทย เชื่อเลยว่า ทุกคนต่างน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 ของเราเสมอ ประสิทธิ์ สีหะวงศ์ หัวหน้านิคมดอยเชียงดาวฯ บอกว่า ทุกพระองค์เสด็จมาเยี่ยมราษฎรชาวไทยภูเขา เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2507 และทรงประทับพระอิริยาบถ ณ ...

Read More »

กินเจเชียงใหม่ยังคึกคัก พาณชิย์พบ ‘ผักคื่นฉ่าย’ปรับราคา5-10บาทต่อกก.

วันที่ 9 ตุลาคม 2561 นางนิยดา หมื่นอนันต์ ​ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เนื่องในเทศกาลกินเจ ระหว่างวันที่ 9-17 ตุลาคม 2561 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบสถานการณ์ราคาวัตถุดิบต่างๆ ที่ใช้สำหรับประกอบอาหารเจช่วงเทศกาลกินเจ ตามตลาดสดและห้างสรรพสินค้าในพื้นที่ เพื่อป้องปรามมิให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสขึ้นราคาจำหน่ายวัตถุดิบ หรือปรับราคาจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จประเภทอาหารเจ และเพื่อให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมาย สร้างความเป็นธรรมในการประกอบการค้า จากการตรวจสอบพบว่า ในส่วนของราคาวัตถุดิบอาหารแห้ง อาหารปรุงสำเร็จ ผักสดและผลไม้ โดยภาพรวมมีราคาทรงตัว ยกเว้น ผักคื่นฉ่าย ที่ราคาปรับตัวสูงขึ้นประมาณ 5-10 บาท / กก . โดยจำหน่ายในราคา 90 บาท / กก .  จากเดิม 80-85 บาท / กก . ในเรื่องปริมาณพบว่า วัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหารเจ มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค และผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีการปิดป้ายแสดงราคาสินค้า และบางส่วนมีการปิดป้ายแสดงราคาสินค้า แต่ยังไม่ครบถ้วน เจ้าหน้าที่จึงได้กำชับให้ผู้ประกอบการตรวจสอบราคาและปิดป้ายแสดงราคาทุกครั้งก่อนจำหน่าย ทั้งนี้นางนิยดา กล่าวว่า ในภาพรวมปริมาณการจำหน่ายสินค้าเป็นปกติใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากปัจจุบันวัตถุดิบที่ใช้ในการปรุงอาหารเจ และอาหารเจปรุงสำเร็จ มีการวางจำหน่ายตามแหล่งการค้า ...

Read More »

‘ม.ล.ปนัดดา’ ชี้ การเป็นหัวหน้าที่ดี ถือเป็นหัวใจแห่งการครองตน

เมื่อเวลา 13.00 น . วันที่ 8 ตุลาคม 2561 ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ จังหวัดนครสวรรค์ ม . ล . ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม เดินทางตรวจเยี่ยม ประชุม และพบปะสนทนากับผู้บริหาร พี่น้องเพื่อนข้าราชการ พนักงานราชการ ครูอาจารย์ นักสังคมสงเคราะห์ บุคลากรในสังกัดศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 6 จังหวัดนครสวรรค์ หลังจากนั้น ม . ล . ปนัดดา ได้บรรยายพิเศษ เรื่อง ‘ หน้าที่ความรับผิดชอบของประชาชนชาวไทย และการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ ‘ ให้กับลูกหลานเยาวชน ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 6 อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ความตอนหนึ่งว่า ความรับผิดชอบ หรือ ‘Responsibility’ ของบุคคลถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตเป็นอันดับแรก เพราะเราเกิดมาทุกคนต้องมีความรับผิดชอบตามที่พระองค์ท่านได้พระราชทานสอนไว้ ทั้งต่อตนเอง ต่อครอบครัว และสังคม ...

Read More »

เปิดตัว ‘AIS Digital For Thais’ ที่เชียงใหม่ มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและผู้ประกอบการก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ผ่านระบบดิจิทัล

เอไอเอส มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย ภายใต้แนวคิด “Digital For Thais” นำเทคโนโลยีดิจิทัล ร่วมสร้างประโยชน์และคุณค่าให้แก่สังคมและประเทศ ใน 4 แกนหลักที่เป็นหัวใจสำคัญของประเทศ พร้อมยกระดับเกษตรกรที่เป็นอาชีพหลักของชาติให้ก้าวทันกระแสการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล แถลงเปิดตัวยิ่งใหญ่ที่ AIS C.A.M.P. ชั้น 5 ศูนย์การค้าเมญ่า อ . เมืองเชียงใหม่ จ . เชียงใหม่ เมื่อเวลา 17.00 น . วันที่ 8 ตุลาคม 2561 นางวิไล เคียงประดู่ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานประชาสัมพันธ์ บมจ . แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส กล่าวว่า เอไอเอส มุ่งมั่นในการนำนวัตกรรมดิจิทัลไปช่วยเสริมความแข็งแกร่งในรากฐานหลักของประเทศ ผ่านแนวคิด “Digital For Thais” เพื่อเพิ่มศักยภาพ สร้างโอกาสการเข้าถึงและความเท่าเทียมกันของเทคโนโลยีไปสู่ประชาชน ในโครงสร้างพื้นฐานหลัก 4 ด้านที่สำคัญของประเทศ ทั้งด้านการศึกษา การเกษตร สาธารณสุข และธุรกิจสตาร์ทอัพ เพื่อขับเคลื่อนประเทศก้าวไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยทั่วประเทศให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ...

Read More »

ผบช.ภ.5สั่งเด้ง5เสือ สภ.ช้างเผือก เซ่นจนท.บุกค้นบ่อนเสือมังกร

ความคืบหน้าจากกรณีกลางดึกคืนวันที่ 5 ตุลาคม 2561 เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครอง บุกเข้าตรวจค้นบ้านเลขที่ 313 ซอยป่าตัน 9 ต . สันผีเสื้อ อ . เมืองเชียงใหม่ จ . เชียงใหม่ หลังสืบทราบว่ามีการลักลอบเปิดเป็นบ่อนการพนันเสือมังกร และสามารถจับกุมตัวนักพนันได้มากถึง 93 คน แยกเป็นชาย 50 คน และหญิง 43 คนยึดของกลาง ไพ่ 300 สำรับ พร้อมเงินสดจำนวน 105,160 บาท อุปกรณ์ควบคุมกล้องวงจรปิด คอมพิวเตอร์ และตู้สล๊อต 3 ตู้นั้น ล่าสุดเมื่อเวลา 07.00 น . วันที่ 6 ตุลาคม 2561 พล . ต . ต . มนตรี สัมบุณณานนท์ รักษาราชการ ผบช . ...

Read More »

สวนสัตว์เชียงใหม่ต้อนรับโคอาล่า ‘ฟูลล่า-เวียงพิงค์’กลับจากเขาดินสู่ครอบครัวอย่างอบอุ่น

เมื่อเวลา 10.30 น . วันที่ 6 ตุลาคม 2561 ที่หน้าส่วนจัดแสดงโคอาล่า ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ พร้อมทีมบริหาร และพี่เลี้ยงร่วมให้การต้อนรับโคอาล่า 2 ตัว ที่จัดส่งโดยเครื่องบินมาจากสวนสัตว์ดุสิต หรือ ‘ เขาดินวนา ’ ที่ปิดตัวลงเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา และองค์การสวนสัตว์ ดำเนินการขนย้ายสัตว์ออกจากพื้นที่สวนสัตว์ดุสิตไปยังสวนสัตว์ต่างๆ ในสังกัดทั่วประเทศ โดยโคอาล่าทั้ง 2 ตัว คือ ฟูลล่า (Fulla) เพศผู้ เกิดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2545 ปัจจุบันอายุ 16 ปี ส่วน ​ ตัวที่สอง คือ เวียงพิงค์ เพศเมีย เกิดเมื่อ 12 มิถุนายน 2553 ปัจจุบันอายุ 8 ปี ซึ่งทางสวนสัตว์เชียงใหม่ส่งมอบทั้งคู่ให้กับสวนสัตว์ดุสิต ไปเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 ...

Read More »

เชียงใหม่คึกคัก นักท่องเที่ยวจีนแน่นท่าอากาศยานฯ หลังสิ้นสุดเทศกาล ‘วันชาติจีน’

วันที่ 5 ตุลาคม 2561 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณช่องทางขาออกผู้โดยสารต่างประเทศ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ นักท่องเที่ยวชาวจีนทยอยเดินทางกลับแล้ว หลังสิ้นสุดเทศกาลวันหยุดประจำปี เนื่องในวันชาติจีน หรือ Golden Week ส่งผลให้จำนวนผู้โดยสารคับคั่งในบางช่วงเวลา เนื่องจากผู้โดยสารส่วนใหญ่จะจับจ่ายซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกกลับประเทศ ทำให้ต้องใช้เวลาในกระบวนการตรวจค้นบุคคลและสัมภาระก่อนขึ้นเครื่องนานพอสมควร อย่างไรก็ตามท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้จัดเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือผู้โดยสาร หรือ Airport helper คอยให้คำแนะนำในการเตรียมตัวก่อนถึงจุดตรวจค้น รวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเต็มกำลัง ทั้งเจ้าหน้าที่ของท่าอากาศยานเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ด่านตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวอย่างเต็มที่ ด้านนาวาอากาศตรี มณธนิก รักงาม ที่ปรึกษา 10 รักษาการผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จำนวนผู้โดยสารชาวจีนที่เดินทางผ่านท่าอากาศในช่วงวันหยุดประจำชาติของจีนในปีนี้ ระหว่างวันที่ 1-4 ตุลาคม 2561 เพิ่มขึ้น 11.14% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว และเพิ่มขึ้นถึง 31% เมื่อเทียบกับเดือนกันยายน 2560 โดยมีสายการบินเพิ่มเที่ยวบินจากปกติ เส้นทาง กวางโจว – เชียงใหม่ – กวางโจว จำนวน 10 เที่ยวบิน มีเที่ยวบินพิเศษเช่าเหมาลำ เส้นทาง ...

Read More »

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ย้ำ’เรียนทั้งภาษาไทย-อังกฤษ ให้ได้ดี คือ ดีไทย ไม่ใช่ดีฝรั่ง’

เมื่อบ่ายวานนี้ (4 ต . ค . 2561) ม . ล . ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยม ประชุม พบปะกับผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ครูอาจารย์ บุคลากรในสังกัด และบรรยายพิเศษ เรื่อง ‘ หน้าที่ความรับผิดชอบของประชาชนชาวไทย และวิชาภาษาอังกฤษ ‘ แก่ลูกหลานเยาวชน ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 11 จังหวัดลพบุรี อ . พัฒนานิคม จ . ลพบุรี ม . ล . ปนัดดา กล่าวกับลูกหลานเยาวชนศูนย์ฝึกและอบรมฯ เรื่องการเรียนภาษาอังกฤษ ดังความตอนหนึ่งว่า ลูกหลานทุกคนต้องมุ่งมั่นขวนขวาย พูดภาษาไทยของเราต้องให้มีจังหวะจะโคน ไม่ต้องเร่งรีบจนกลายเป็นความไม่ถูกต้อง แต่ให้มีความไพเราะ ที่จะเป็นเอกลักษณ์ประจำกายสืบไป อันจะทำให้คู่สนทนานึกชมเชยและเข้าใจได้ว่าเราให้เกียรติเขา เพราะหากพูดเร็ว โอกาสผิดพลาด ความไม่ถูกต้องทางการใช้หลักภาษาย่อมเกิดขึ้นได้โดยง่าย ความหมายนี้ครอบคลุมถึงภาษาต่างประเทศที่โลกปัจจุบันลูกหลานจำเป็นต้องเรียนรู้ให้มากเข้าไว้ ซึ่งในวัยเท่านี้ เรียนอะไรก็เรียนได้ จดจำได้รวดเร็ว ...

Read More »

โครงการหลวงประกาศเจตนารมณ์ งดให้บริการ ‘ถุงพลาสติก’ทุกสาขาทั่วประเทศ กระตุ้นปชช.ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม

เมื่อเวลา 09.00 น . วันที่ 5 ตุลาคม 2561  นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และ พล . อ . กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานคณะกรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานการประชุมประจำเดือนของมูลนิธิโครงการหลวง ณ ห้องประชุมดอยคำ อาคารฝึกอบรม สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ( องค์การมหาชน ) โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยอาสาสมัคร เจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้าฝ่าย หัวหน้าสถานีศูนย์พัฒนาโครงการหลวง และผู้แทนหน่วยงานที่ดำเนินงานสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวง จำนวนกว่า 100 คน โดยวาระแรกมีการมอบโล่แก่เจ้าหน้าที่มูลนิธิโครงการหลวงที่เกษียณอายุในปีงบประมาณ 2561 รวมจำนวน 25 คน และการมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนในพื้นที่โครงการหลวงที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 24 คน รวมมูลค่า 234,000 บาท หลังจากนั้นที่ประชุมมีการรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของมูลนิธิโครงการหลวง ที่มุ่งสร้างประโยชน์ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม แก่ชุมชนชาวไทยภูเขาบนพื้นที่สูง การดำเนินงานของโครงการหลวงตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มุ่งเน้นทำการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนา สร้างสรรค์นวัตกรรมการเกษตรใหม่ ...

Read More »

ยอดดอยอินทนนท์ยะเยือก อุณหภูมิลดลงเหลือ3องศา หมอกลงหนาแต่ยังไร้ ‘เหมยขาบ’

วันที่ 5 ตุลาคม ​ 2561 นายวสันต์ จันทร์เทพ ผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อ . จอมทอง จ . เชียงใหม่ เปิดเผยว่า สภาพอากาศเช้าวันนี้ ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝน มีหมอกลงหนาบริเวณกิ่วแม่ปาน และยอดดอย อุณหภูมิลดลงต่ำสุดในฤดูหนาวของปีนี้ ส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก “ โดยบริเวณยอดดอยอินทนนท์ อุณหภูมิต่ำสุดวัดได้ 3 องศาเซลเซียส ส่วนอุณหภูมิสุงสุด 15 องศาเซลเซียว ไม่มีฝนแต่มีหมอกลงหนาทึบ สภาพทั่วไปอยู่ในเกณฑ์หนาวจัด ส่วนที่บริเวณจุดชมวิวกิ่วแม่ปาน อุณหภูมิเฉลี่ย 12-15 องศาเซลเซียส และที่ทำการอุทยานฯ อุณหภูมิเฉลี่ย 18-26 องศาเซลเซียส ” นายวสันต์ กล่าวว่า เช้านี้มีนักท่องเที่ยวเดินทางขึ้นมาสัมผัสธรรมชาติเป็นหมู่คณะมากขึ้น โดยส่วนใหญ่ติดต่อจองที่พักในบริเวณใกล้เคียงมาล่วงหน้า โดยไม่ทราบว่าเช้านี้อุณหภูมิจะลดต่ำลงถึง 3 องศาเซลเซียส ซึ่งแม้จะหนาวจัดแต่ยังไม่พบปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เรียกว่าน้ำค้างแข็ง หรือ เหมยขาบ แต่อย่างใด ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับตัวเมืองเชียงใหม่เช้านี้เริ่มมีหมอกลงบางๆ อุณหภูมิช่วงเช้ามืดวัดได้ 22 องศาเซลเซียส ก่อนที่จะขยับขึ้นมาเป็น 26 องศาเซลเซียสในช่วงสายหลังแสงแดดเริ่มสาดส่อง ...

Read More »