ข่าวด่วน

ข่าวย้อนหลัง

อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จัดเทศกาลชมสวน โชว์เสน่ห์ดินแดนสิบแสนนา ’ลายผ้าซิ่นตีนจก’1พย.2561–28กพ.2562

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ แจ้งว่า เพื่อเป็นการต้อนรับฤดูหนาวประจำปี 2561 อุทยานหลวงราชพฤกษ์จัดเทศกาลชมสวน หรือ Flora Festival ภายใต้แนวคิด ‘เสน่ห์ดินแดนสิบแสนนา’ ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 – 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 – 18.00 น. ภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ หวังเป็นแลนด์มาร์คให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวแวะมาชื่นชมความสวยงามของมวลบุปผาชาติ ท่ามกลางสภาพอากาศที่หนาวเย็น โดยแนวคิด ‘เสน่ห์ดินแดนสิบแสนนา’ จะบอกถึงหลากเรื่องเล่าถิ่นล้านนา มากด้วยพฤกษานานาพรรณ ชมคุ้มหลวงคุ้มค่า สถาปัตยกรรมล้านนาอันเลื่องลือ สัมผัสกลิ่นอายสิบแสนนากับโคมตุงล้านนานับพัน เรียนรู้วิถีชีวิตชาวล้านนา และชนเผ่าชาติพันธุ์ ชมสาธิตงานศิลป์ถิ่นล้านนา ที่สะท้อนภูมิปัญญามานับแต่โบราณ หวังให้นักท่องเที่ยวได้มาลองสัมผัสมนต์เสน่ห์ดินแดนสิบแสนนา ดั่งมีมนตราตรึงใจแก่ผู้มาเยือนไม่เสื่อมคลาย ทั้งนี้เทศกาลชมสวน หรือ Flora Festival นับเป็นเทศกาลประจำปีของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ที่นักท่องเที่ยวต่างให้การรอคอยที่จะได้ชื่นชมความงามของไม้ดอกเมืองหนาวนับล้านดอก โดยในปีนี้อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดขึ้นภายใต้แนวคิด ‘เสน่ห์ดินแดนสิบแสนนา’ ที่งดงามไปด้วย ภาษา อาหาร  งานศิลป์  ...

Read More »

ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ บอกข้าราชการใหม่ ‘กระทรวงยุติธรรม’เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท

วันที่ 29 ตุลาคม 2561 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม พบปะสนทนากับข้าราชการบรรจุใหม่ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และบรรยายพิเศษ เรื่อง ‘ปรัชญา อุดมการณ์ และหลักปฏิบัติราชการแบบอย่างที่ดีของข้าราชการและสังคมของคนในชาติ เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท‘ ตามโครงการฝึกอบรมการพัฒนาข้าราชการพลเรือนที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 23 ณ ห้องภูวนาถประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ ม.ล.ปนัดดา ได้กล่าวในตอนหนึ่งของการบรรยายพิเศษกับข้าราชการใหม่กระทรวงยุติธรรมว่า อันนามของกระทรวงเรานั้นถือว่ามีเกียรติมีศักดิ์ศรีมาช้านาน มีความหมายอยู่ในตัวแล้ว คือ ความยุติธรรม ความเป็นธรรม ที่จะเกิดขึ้นโดยผู้เป็นข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ต้องถือเป็นอุดมคติและมุ่งมั่นปฏิบัติเป็นกิจวัตรในการดูแลรักษาประชาชน และด้วยความเคร่งครัดว่า แนวคิดของบุคคลทั้งหลายอันเกี่ยวกับความถูกต้องตามศีลธรรมบนพื้นฐานของคุณธรรมจริยธรรม ความสมเหตุสมผล กฎหมาย ศาสนา ความเที่ยงธรรม (equity) และความเป็นธรรม (fairness) ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมายโดยคำนึงถึงสิทธิอันชอบของปัจเจกบุคคล สิทธิของปวงชนและเอกชนที่จะได้รับความคุ้มครองจากรัฐอย่างเท่าเทียมกันตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิพลเมืองขั้นพื้นฐาน โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติเพราะเหตุใดๆ ก็ตามอันอาจเป็นจุดกำเนิดแห่งปัญหาหรือความอยุติธรรมทางสังคม เป็นสิ่งที่ข้าราชการทุกคนพึงมีความรู้ความเข้าใจ จดจำ และมุ่งมั่นรักษาไว้เป็นปณิธานแห่งตนและกระทรวงยุติธรรมตลอดไป สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

Read More »

องค์การสวนสัตว์เปิดประชุม ‘SEAZA’ครั้งที่26 ที่จังหวัดเชียงใหม่ เน้นพัฒนาสวนสัตว์สู่มาตรฐานสากล

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 29 ตุลาคม 2561 องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์  เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสมาคมสวนสัตว์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 26 (The 26th Southeast Asian Zoos and Aquariums Association : SEAZA 2018) ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2561 ณ เอ็มเพรส คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีประเทศสมาชิก SEAZA เดินทางเข้าร่วมประชุมจำนวนมาก รวมทั้งนายรม พัน ประธานกรรมการ SEAZA ที่เดินทางมาร่วมต้อนรับและประชุมกับสมาชิกด้วยตนเอง รศ.นสพ.ปานเทพ รัตนากร ประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์ กล่าวว่า การจัดประชุมระหว่างประเทศ ที่องค์การสวนสัตว์ได้รับโอกาสอันดี ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม สมาคมสวนสัตว์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 26 (The 26th Southeast Asian Zoos and Aquariums Association ...

Read More »

นักท่องเที่ยวแห่ชมความงาม ‘ดอยอินทนนท์’วันแรกฤดูหนาวปีนี้ อุณหภูมิยังทรงตัว ต่ำสุดยอดดอย8องศาเซลเซียส

วันที่ 27 ตุลาคม 2561 ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศจากพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ว่า ค่อนข้างคึกคักมากกว่าทุกวัน โดยเฉพาะหากเทียบกับในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากวันนี้ถือเป็นวันแรกของการก้าวเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเต็มตัว ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบ ทั้งนี้นายวสันต์ จันทร์เทพ ผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เปิดเผยว่า สภาพอากาศเช้าวันนี้ ฟ้าปิด มีหมอกหนาบริเวณยอดดอยและกิ่วแม่ปาน อุณหภูมิต่ำสุดยอดดอยอินทนนท์ วัดได้ 8 องศาเซลเซียส สูงสุด 15 องศาเซลเซียส ส่วนบริเวณจุดชมวิวกิ่วแม่ปาน อุณหภูมิต่ำสุด 11 องศาเซเลเซียส สูงสุด 18 องศาเซลเซียส ขณะที่บริเวณที่ทำการอุทยานฯ อุณหภูมิต่ำสุด 17 องศาเซลเซียส สูงสุด 25 องศาเซลเซียส ไม่มีฝนตกแต่อย่างใด นักท่องเที่ยวกว่า 8,000 คน อย่างไรก็ตามจากการสำรวจตามจุดท่องเที่ยวต่างๆ ที่สำคัญพบว่า เช้านี้สภาพทั่วไปมีหมอกบางๆ และหนาในบางพื้นที่ ทั้งบริเวณยอดดอย จุดสูงสุดแดนสยาม เส้นทางเดินป่าบริเวณหลังพระสถูปเจดีย์พระเจ้าอินทวิชยานนท์ เส้นทางเดินป่าอ่างกา ที่สามารถพบเห็นพืชพรรณแปลกตาที่จะสดชื่นที่สุดในช่วงหน้าหนาว จุดชมวิวกิ่วแม่ปาน ซึ่งจะสามารถมองเห็นได้ทั้งพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกในแบบพาโนรามา หากแต่เช้านี้สภาพอากาศค่อนข้างปิด มองไม่เห็นพระอาิทตย์ขึ้น และทะเลหมอกมากนัก หากแต่มีกระแสลมแรงมาก ซึ่งในวันที่ ...

Read More »

ไปรษณีย์ไทยทำเก๋ จัดงาน ‘ที่ระลึกวันไปรษณีย์โลก’ปี2561 ชั้น3เมญ่า 26-28ตุลาคมนี้

เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 26 ตุลาคม 2561 ที่บริเวณชั้น 3 ศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตส์ ช้อปปิ้ง เซนเตอร์ เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด โดยสำนักงานไปรษณีย์เขต 5 จัดงาน ‘ที่ระลึกวันไปรษณีย์โลก’ ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด ไปรษณีย์ก้าวล้ำ นำชุมชนก้าวไกล หรือ Go Global Grow Local ระหว่างวันที่ 26-28 ตุลาคม 2561 ระหว่างเวลา 11.00-19.00 น. โดยมีนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายสมเจตน์ วายุภาพ ผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์เขต 5 ร่วมเป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมนำชมนิทรรศการความเป็นมาของการดำเนินกิจการไปรษณีย์ในประเทศไทยนับจากเดือนตุลาคม 2503 ตลอดจนการออกร้านจำหน่ายตราไปรษณียากรสะสม สิ่งสะสม สินค้าไปรษณีย์ สินค้าชุมชนจาก 4 ภาคทั่วประเทศ การเล่นเกมตอบปัญหาชิงรางวัล และพิเศษสุดกับการร่วมเขียนจดหมายและส่งฟรีตลอดการจัดงาน ทั้งนี้ในระหว่างพิธีเปิดมีการเดินแฟชั่นโชว์ ด้วยการนำสินค้าชุมชนจาก 4 ...

Read More »

เปิด ‘วังวรดิศ’ ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะประธานพิพิธภัณฑ์และหอสมุดสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ บรรยายพิเศษแก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาหลักสูตร ‘การสอนและการเรียนรู้‘ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเดินทางมาทัศนศึกษาตามโครงการ ‘วัฒนธรรมทัศนา สานภาษารอยกวี‘ ณ วังวรดิศ ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย โดยมีคุณอัมพร ดิศกุล ณ อยุธยา ร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ม.ล.ปนัดดา กล่าวกับคณาจารย์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ความตอนหนึ่งว่า : ผมและครอบครัวมีความยินดียิ่งนัก ที่ได้ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในเช้าวันนี้ ถือเป็นวันอันมีความหมายพิเศษแก่ผม เพราะนอกจากทุกท่านผู้มาเยี่ยมจะเดินทางกันมาไกลจากจังหวัดเชียงใหม่ และได้มาศึกษาประวัติศาสตร์ห้วงเวลาสำคัญในความผูกพันระหว่างพระบรมวงศานุวงศ์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์กับเจ้านายฝ่ายเหนือ ได้ทบทวนถึงความทรงจำของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ องค์ปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย อันเกี่ยวข้องกับนพบุรีศรีนครพิงค์ กับอีกโดยส่วนตัวของผมแล้วซึ่งมีความรำลึกถึงพระคุณและน้ำใจไมตรีจิตของพี่น้องประชาชน และลูกหลานเยาวชนชาวเชียงใหม่อยู่เสมอ จากเมื่อครั้งที่ผมเคยรับราชการอยู่ที่นี่ ถือเป็นความทรงจำที่ให้คุณค่าทางประสบการณ์การทำงานแก่ตนเองในการรับราชการสนองพระเดชพระคุณถวาย จังหวัดเชียงใหม่ได้รับรางวัลทางด้านการบริหารที่เป็นเลิศจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) และความเป็น ‘นครที่เป็นที่สุดแห่งความสง่างามทางวัฒนธรรม หรือ ‘Chiang Mai : The Most Splendid ...

Read More »

ชาวเชียงใหม่รวมใจ ‘ตักบาตรเทโวโรหณะ’ถวายเป็นพุทธบูชา

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 ที่หน้าหอคำหลวง ภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีตักบาตรเทโวโรหณะ ซึ่งเทศบาลเมืองแม่เหียะ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ และคณะสงฆ์ ต.แม่เหียะ จัดขึ้นเพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ทั้งนี้นอกจากข้าวสารอาหารแห้งแล้ว ยังมีการบิณฑบาทเงินสด เพื่อสมทบทุนช่วยพระสงฆ์อาพาธ และทุนการศึกษาของพระสงฆ์ในพื้น ต.แม่เหียะด้วย โดยมีประชาชนและนักท่องเที่ยวนับพันคน พร้อมใจกันนุ่งขาวห่มขาว ออกมาร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะแด่พระภิกษุสงฆ์สามเณร จำนวน 99 รูป ส่วนที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2561 โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายมนัส ขันใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ บุคคลากร นักเรียน นักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และพุทธศาสนิกชนร่วมพิธี เพื่อเป็นการร่วมสืบสานประเพณีการทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ณ ถนนสายวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ เป็นการทำบุญตักบาตรในเทศกาลวันออกพรรษา ตรงกับวันแรม ...

Read More »

ระดมจนท.ออกค้นหาชาวบ้านหลงป่า ขณะเข้าไป ‘เก็บเห็ด’ในเขตอุทยานฯแม่วาง ล่าสุดเจอตัวและปลอดภัยแล้ว

วันที่ 24 ตุลาคม 2561 นายอัมพร ปานมงคล ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ เปิดเผยว่า เช้านี้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแม่วาง ร่วมกับอาสาสมัครอำเภอแม่วาง และชุดกู้ภัย ระดมกำลังเริ่มออกค้นหานายทองอินทร์ เขื่อนควบ อายุ 55 ปี หมู่ 4 ต . ดอนเปา อ . ดอนเปา อ . แม่วาง จ . เชียงใหม่ ซึ่งคาดว่าจะพลัดหลงเข้าไปในเขตป่า ขณะเข้าไปเก็บเห็ดและหาของป่า เหตุเกิดตั้งแต่เย็นวานนี้ (23 ตค . 61) โดยเจ้าหน้าที่พยายามติดตามค้นหาตั้งแต่เวลาประมาณ 20.30 น . จนกระทั่งเวลา 03.00 น . จึงเลิกปฎิบัติการ เนื่องจากยังไม่พบผู้พลัดหลง เพราะมีอุปสรรคจากฝนตกหนัก มืด จนเกรงว่าจะเป็นอันตรายกับเจ้าหน้าที่ผู้ค้นหา จึงตัดสินใจถอนกำลัง แต่เมื่อเวลา 08.00 น . เช้าวันนี้ทุกฝ่ายกำลังเร่งปฏิบัติการเข้าค้นหาอีกรอบแล้ว ต่อมาเวลา 11.30 น .​ ...

Read More »

ภาค5แถลงจับยาเสพติดล็อตใหญ่ ยาบ้า15ล้านเม็ด เฮโรอีน21กก. มูลค่ากว่า5พันล้านบาท

เมื่อเวลา 16.30 น . วันที่ 23 ตุลาคม 2561 ที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่ พล . ต . ต . มนตรี สัมบุณณานนท์ รักษาราชการ ผบช . ภ .5 พร้อมด้วยนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ฝายทหาร ปกครอง ป . ป . ส . และชุดสืบสวนตำรวจภูธรภาค 5 ตำรวจ สภ . แม่อาย จ . เชียงใหม่ สภ . แม่จัน และ สภ . แม่ฟ้าหลวง จ . เชียงราย ร่วมกันแถลงผลการจับกุมยาเสพติดรายใหญ่ ตรวจยึดของกลางเป็นยาบ้า 15 ล้านเม็ด เฮโรอีน 21 ...

Read More »

ไทยเป็นเจ้าภาพการประชุม ‘WAZA’ครั้งที่73 มุ่งแสวงหาความร่วมมือการดูแลสัตว์ป่า-สัตว์น้ำอย่างยั่งยืน

พล . อ . สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุมสมาคมสวนสัตว์และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำโลก หรือ WAZA ครั้งที่ 73 ณ Avani riverside กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยมี รศ . นสพ . ปานเทพ รัตนากร ประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์ และนายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากต่างประเทศเป็นจำนวนมาก   รวมทั้งผู้อำนวยการสวนสัตว์ต่างๆ จากทั่วประเทศเข้าร่วมประชุม เพื่อแสวงหาความร่วมมือในการดูแลสัตว์ป่าและสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ 22-25 ตุลาคม 2561 สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน There was a local pet store that sold https://justdomyhomework.com/ exotic animals.

Read More »