ข่าวย้อนหลัง

ชวน ‘วิ่งสู้ฟิต พิชิตขัวเหล็ก’สัมผัสสะพานประวัติศาสตร์-ไนท์บาซาร์ ย่านเศรษฐกิจสำคัญเมืองเชียงใหม่ 31มีค.62

ที่ลานริมน้ำปิง บ้านโบราณเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ บริษัททีซีซี รีเทล เชียงใหม่ (จำกัด) ผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในย่านช้างคลาน แหล่งธุรกิจการค้าสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย น.ส.เอมอร วงษ์ศิริ ผู้อำนวยการบริหารทรัพย์สินภาคเหนือ แพทย์หญิงกาญจนา คูณรังษีสมบูรณ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่ และนางผ่องพรรณ ศิริวัฒนาวงศา รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ ทีมงานร่วมกันแถลงข่าวการจัดแข่งขันเดินวิ่งการกุศล ‘วิ่งสู้ฟิต พิชิตขัวเหล็ก’ หรือ Iron Bridge Chiang Mai minimarathon 2019 ที่จะมีขึ้นในวันที่ 31 มีนาคม 2562 น.ส.เอมอร วงษ์ศิริ ผู้อำนวยการบริหารทรัพย์สินภาคเหนือ กล่าวว่า ในขณะนี้การวิ่งกำลังได้รับความนิยมสูงมากในหมู่คนรักการออกกำลังกาย ซึ่งการวิ่ง ทาง บริษัททีซีซี รีเทล เชียงใหม่ (จำกัด) จึงจัดการ ‘วิ่งสู้ฟิต พิชิตขัวเหล็ก’ หรือ Iron Bridge Chiang Mai minimarathon 2019 ขึ้น เพื่อคนรักการวิ่งทุกคน ...

Read More »

ม.ล.ปนัดดา บรรยายหลักสูตรจิตอาสา904 บอกข้าราชการทุกหมู่เหล่า ‘เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์’พัฒนาประเทศ

เมื่อเช้าวันที่ 15 มีนาคม 2562 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติ ราชการกระทรวงยุติธรรม เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง ‘ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ การเดินตามรอยพระยุคลบาท‘ ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรจิตอาสา 904 ข้าราชการพลเรือน ตำรวจ ทหาร ‘หลักสูตรหลักประจำ‘ รุ่นที่ 3 ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนจิตอาสา กองพันฝึกส่วนหลัง กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ เขตพระราชฐานในพระองค์ฯ เขตพญาไท ม.ล.ปนัดดา กล่าวในการบรรยายพิเศษในการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 3 ประจำปี 2562 ‘เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์‘ ในช่วงบ่ายความว่า การทำความดีด้วยหัวใจ ถือเป็นพระราชปณิธาน และยุทธศาสตร์การครองตนของผู้เป็นข้าราชการที่ดีที่ต้องมีอยู่ในใจเราทุกคนตลอดเวลา การทำความดีก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางตัวชี้วัดได้มากมายกว่าที่คิด ความสำเร็จในการปฏิบัติราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ความพึงพอใจต่อระบบงาน “การสืบสาน และการต่อยอด ‘เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์‘ ล้วนมีที่มาจากระบบคุณธรรมจริยธรรมเป็นอันดับแรก ความพึงพอใจที่เป็นธรรมชาติที่สุดในความปรารถนาของปัจเจกบุคคลย่อมมีที่มาจากผลของการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ในทางกลับกัน การกระทำในสิ่งที่ไม่ชอบหรือสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ย่อมเป็นการทำลายล้างระบบการตรวจสอบอันเกี่ยวข้องกับหลักธรรมาภิบาล และการประเมินผลระบบคุณธรรมจริยธรรมขององค์กร บุคคลจึงใคร่อยากแลเห็นการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างคุณูปการว่าด้วยความรู้–รัก–สามัคคี และความเข้าใจ เข้าถึง ...

Read More »

รัฐบาล ‘ญี่ปุ่น’หนุนการศึกษาไทย มอบ1.6ล้านบาทสร้างอาคารเรียนโรงเรียนบ้านถ้ำตับเตา-ไชยปราการ เชียงใหม่

รัฐบาลญี่ปุ่นเห็นชอบให้การสนับสนุนโครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนบ้านถ้ำตับเตา อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ หรือโครงการคุซะโนะเนะ โดยจัดพิธีลงนามเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 ณ สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ โดยมีนายคะซึโนริ คาวาดะ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น และนายปริญญา ยาประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถ้ำตับเตา ร่วมพิธี ​ โรงเรียนบ้านถ้ำตับเตาเป็นโรงเรียนขนาดเล็กสำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา ตั้งอยู่ในพื้นที่สูงเขตอำเภอไชยปราการ ทางทิศเหนือของจังหวัดเชียงใหม่ นักเรียนเรียนหนังสือที่อาคารเรียนไม้ ซึ่งเป็นอาคารเรียนที่ชาวบ้านช่วยกันสร้างและซ่อมแซมเองมาตลอดเป็นเวลา 60 กว่าปีตั้งแต่โรงเรียนเริ่มทำการ แต่ปัจจุบันนี้ โรงเรียนประสบปัญหาห้องเรียนขาดแคลน เนื่องจากอัตราการเรียนต่อของนักเรียนเพิ่มมากขึ้น จึงทำให้นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 และ6 จำเป็นต้องเรียนร่วมกันที่โรงเก็บของ นักเรียนต้องเรียนกันในห้องเรียนที่มีทั้งฝุ่นและลมฝน ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ดังนั้นการก่อสร้างอาคารเรียนใหม่จึงเป็นประเด็นสำคัญเร่งด่วนสำหรับโรงเรียนนี้ ​ ด้วยเหตุนี้ทางรัฐบาลญี่ปุ่นจึงให้การสนับสนุนแก่โรงเรียนบ้านถ้ำตับเตา เป็นงบประมาณมูลค่า 1,671,000 บาท เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน ซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสนับสนุนในครั้งนี้จะช่วยให้เด็กนักเรียนของโรงเรียนบ้านถ้ำตับเตาได้รับการศึกษาท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัยยิ่งขึ้น ​ ทั้งนี้รัฐบาลญี่ปุ่นมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการสร้างความมั่นคงของมนุษย์ให้แก่ประชาชนชาวไทย โดยผ่านโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (คุซะโนะเนะ) สืบไป สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

Read More »

ค่าฝุ่นเชียงใหม่ยังพุ่งติดอันดับ1โลก ประชาชน-นักท่องเที่ยวพร้อมใจสวมหน้ากากป้องกัน ‘มลพิษ’

วันที่ 15 มีนาคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์หมอกควันและไฟป่าต้นเหตุการเกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ว่า ยังคงตกอยู่ในภาวะวิกฤต เนื่องจากดัชนีคุณภาพอากาศแบบ Real Time ทั้งจาก www.cmaqhi.org ข้อมูลกรมควบคุมมลพิษที่ระบุค่าฝุ่นละอองสูงที่ 233 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร พื้นที่ ต.ช้างเผือก อ.เมือง และ AirVisual ระบุค่า AOI ว่าจังหวัดเชียงใหม่อยู่ในอันดับ 1 ของโลก ตลอดทั้งวัน โดยค่าเฉลี่ยในช่วง 11.00 – 12.00 น.​ ฝุ่นละเอียดขนาดเล็กพุ่งไปที่ 420 ซึ่งอันตรายต่อคุณภาพชีวิตประชาชนทุกคนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยง เช่น ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ผู้ป่วยเส้นเลือดหัวใจ สมอง ผู้ป่วยภูมิแพ้ ตามที่แพทย์ออกมาระบุให้ระมัดระวังและป้องกันตนเองด้วยการอยู่อาศัยเฉพาะในตัวอาคารเท่านั้น ทั้งนี้ตามท้องถนนที่มีการสัญจรไปมาของผู้ใช้รถใช้ถนน ประชาชนและนักท่องเที่ยวตาาพากันสวมหน้ากากอนามัยป้องกนฝุ่นจิ๋ว หรือ PM2.5 กันทุกคนไม่เว้นแม้แต่ผู้ที่ขับรถยนต์ที่ปิดกระจกมิดชิด ซึ่งแสดงถึงความกังวลใจต่อสถานการณ์และอันตรายที่เป็นภัยใกล้ตัวจากค่าฝุ่นละอองที่มีค่าเกินมาตรฐานโลกต่อเนื่อง 4-5 วัน อย่างไรก็ตามในวันนี้ตัวเลขของการเกิดกลุ่มควันไฟ หรือจุดความร้อน Hot Spot พบสูงในพื้นที่ อ.เชียงดาว และ อ.เมืองเชียงใหม่ กองทัพอากาศ นำเครื่องบิน BT-67 ...

Read More »

ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯชี้ ‘สถาบันข้าราชการ’ควรวางตัวให้เป็นที่เชื่อมั่นศรัทธาของประชาชน

เมื่อบ่ายวันที่ 14 มีนาคม 2562 สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เชิญ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ‘ตามรอยพระยุคลบาท‘ ให้แก่ผู้บริหารภาครัฐ เอกชน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา ณ ห้องประชุม สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ถนนวิภาวดีรังสิต ม.ล.ปนัดดา กล่าวในตอนหนึ่งของการบรรยายพิเศษว่า โดยข้อเท็จจริง จำนวนข้าราชการทั้งพลเรือน ตำรวจ ทหาร ข้าราชการบำนาญ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พี่น้องกำนัน–ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานรัฐวิสาหกิจ บุคลากรของรัฐ แทบจะกล่าวเปรียบเปรยได้ว่าเป็นพรรคการเมืองที่ใหญ่ที่สุด ทั้งยังรวมถึงอาสาสมัครของโครงการในแต่ละกระทรวง และจังหวัด อำเภอ กระทั่งถึงระดับท้องที่ หากแต่การปกครองตามระบบรัฐสภา (Parliamentary System) จำต้องมีพรรคการเมือง (Political Party) นักวิชาการกล่าวว่า คือ ลักษณะการคานอำนาจ (Checks and Balances หรือ Counterbalance) กับสถาบันข้าราชการ ไม่ใช่มีขึ้นเพื่อให้มาจับมือกันขบคิดหรือวางแผนและกระทำในสิ่งที่ผิด ไม่คำนึงถึงหลักคุณธรรมจริยธรรม “สถาบันข้าราชการจึงควรวางตัวให้เป็นที่เชื่อมั่นศรัทธาของประชาชน หาใช่ให้เป็นที่คลางแคลงใจของประชาชน พระมหากษัตริย์จึงทรงพระราชทานความไว้วางพระราชหฤทัยแก่สถาบันข้าราชการ ซึ่งถือเป็นข้าต่างพระเนตรพระกรรณ ...

Read More »

ท.สจ.เชียงใหม่ ระบุ ‘หมอกควัน’ปีนี้รุนแรงและยาวนานกว่าปีก่อน แนะให้เด็กงดเรียนพิเศษ จนสถานการณ์ดีขึ้น / เชียงใหม่ผวามลพิษ แห่ซื้อเครื่องฟอกอากาศจนหมดสต็อค เผยยอดขายพุ่งมากกว่า500%

วันที่ 14 มีนาคม 2562  นายสรัชชา สุริยกุล ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สถานการณ์หมอกควันเชียงใหม่ปีนี้ เกิดขึ้นช้ากว่าปีที่แล้ว แต่ดาวเทียมจิสด้า รายงานว่าปีนี้สถานการณ์จะหนัก และยาวนานกว่าปีก่อน  หมอกควันจะเกิดขึ้นและมีไปจนถึงเดือนสิ้นเดือนเมษายน ซึ่งจะต้องทำฝนหลวงในการช่วยบรรเทาปัญหา ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่ที่เชียงใหม่ที่เดียว แต่ฝุ่นควันและไฟป่านั้น  ยังมาจากจังหวัดใกล้เคียง และจากประเทศเพื่อนบ้านด้วย สิ่งที่เราต้องทำ คือ  ให้ประชาชนต้องดูแลตนเองเป็นอันดับแรก งดกิจกรรมที่จะต้องไปเผชิญฝุ่น สอง ต้องงดการเผาในห้วง 60 วันห้ามเผาให้ได้ พร้อมกันนี้ต้องพร้อมใจกันขับเคลื่อนความปลอดภัยในทุกด้านที่จะสร้างมลพิษ  ไม่ว่าจะเป็นการตรวจลดการปล่อยของเสียจากโรงงาน  ลดควันดำจากรถกันอย่างจริงจังมากขึ้น  ซึ่ง ณ ตอนนี้ ผมอยากเสนอให้มีการงดการเรียนพิเศษของเด็กๆในช่วงปิดเทอมทั้งหมดไปก่อน  จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น เพื่อลดผลกระทบด้านสุขภาพของลูกหลานของเรา ข้อมูลจากกองบัญชาการควบคุมกองกำลังรักษาความปลอดภัยจังหวัดเชียงใหม่ รายงานว่าค่าดัชนีชี้วัดคุณภาพอากาศเชียงใหม่ในวันนี้ เฉพาะในเขตอำเภอเมือง ค่า ฝุ่นจิ๋ว PM2.5 ในเวลา 12.00 น. ขยับขึ้นไปสูงสุดอยู่ที่ 324 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเกินจากค่ามาตรฐาน และส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในระดับอันตรายต่อเนื่องเป็นวันที่4 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากสถานการณ์หมอกควันที่รุนแรงต่อเนื่องในจังหวัดเชียงใหม่ ได้ส่งผลให้ประชาชนตื่นตัวในการป้องกันตัวเองจากมลพิษหมอกควันมากขึ้น  นอกจากการไปหาซื้อหน้ากากอนามัยแบบที่สามารถป้องกันฝุ่นละเอียดได้แล้ว พบว่าขณะนี้ยอดขายเครื่องฟอกอากาศตามร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเริ่มขาดตลาด เนื่องจากมีความต้องการที่สูงมาก ...

Read More »

พล.อ.ประวิตรฯมอบโฉนดที่ดิน ‘คืนความสุขให้ประชาชน’ 8จังหวัดภาคเหนือ ลดความเหลื่อมล้ำของสังคมที่เชียงใหม่

เมื่อเวลา 10.40 น. วันที่ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานมอบคืนโฉนดที่ดิน ‘คืนความสุขให้ประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม’ ครั้งที่ 9 โดยมี พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พล.ท.ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้บัญชาการตรวจคนเข้าเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดภาคเหนือ 8 จังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้รัฐบาลกำหนดให้ ‘ปัญหาหนี้นอกระบบ’ เป็นปัญหาสำคัญของประเทศและเป็นวาระแห่งชาติ ที่จะต้องเร่งรัดดำเนินการแก้ไข โดยได้สั่งการให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการร่วมกันในการขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาลอย่างจริงจัง และจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการฉ้อโกงทรัพย์สินของประชาชน ปฎิบัติการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปิดล้อม ตรวจค้น และจับกุมนายทุนเงินกู้นอกระบบที่เอารัดเอาเปรียบประชาชน ดำเนินคดีตามกฎหมาย และได้มีการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้ โดยมีการมอบโฉนดที่ดินไปแล้วจำนวน 8 ครั้ง ที่จังหวัดขอนแก่น อุดรธานี กาฬสินธุ์ ศรีสะเกษ เลย สงขลา นครราชสีมา ...

Read More »

พล.อ.ประวิตรฯสั่ง ‘ห้ามเผาป่า’ตัวการเกิดPM2.5 รับยังไม่พอใจการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ เร่งจนท.ดับไฟ-ให้ความรู้ประชาชน

เมื่อเวลา 08.15 น. วันที่ 14 มีนาคม 2562 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์และการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันภาคเหนือ จากกองทัพภาคที่ 3 ณ สโมสรค่ายกาวิละ มณฑลทหารบกที่ 33 (มทบ.33) ค่ายกาวิละ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี พล.ท.ฉลองชัย ชัยยะคำ  แม่ทัพภาคที่ 3 พล.ต.บัญชา ดุริยพันธ์ รองแม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้ว่าราชการจังหวัด ปกครอง ป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติ และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ 9 จังหวัดเหนือ ร่วมรับมอบนโยบายในการแก้ไขปัญหาหมอกควันเพื่อความต่อเนื่องและยั่งยืนต่อสุขภาพที่ดีของประชาชนภาคเหนือ โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้กล่าวมอบนโยบายว่า สรุปว่าปัญหาค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 มีสาเหตุมาจากการเผาป่า หากเลิกเผาป่าก็ไม่มีฝุ่นและหมอกควันและทำให้ปัญหาลดลง เราต้องดับไฟให้ได้ทำให้สถานการณ์คงที่ การฉีดน้ำส่วนหนึ่งช่วยให้ PM 2.5 ลดลงมากน้อยแค่ไหน แต่ฝุ่นที่ว่าไปกับอากาศไม่ใช่น้ำ ดังนั้นสิ่งที่ต้องทำคือ ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ และผู้เกี่ยวข้องโดยเฉพาะผู้นำชุมชน ต้องห้ามเผาป่าเด็ดขาด เพราะการเผาทำให้ลุกลามไปทั่ว ...

Read More »

แพทย์ มช. เผยผลกระทบค่า PM 2.5 ทุกๆ 10 ไมโครกรัมที่เพิ่มขึ้น ทำคนอายุขัยสั้นลง 0.98 ปี  ทำเด็กโง่ขึ้น ออทิสติกเพิ่ม อารมณ์เพี๊ยน  ผู้ใหญ่เสี่ยงเป็นอัลไซเมอร์-พากินสัน  จี้หน่วยงานรัฐบังคับใช้ กม.จริงจัง

  จากสถานการณ์มลพิษจากหมอกควันที่ทวีความรุนแรง จนค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5  ไมครอน หรือ pm 2.5 พุ่งสูงเกินมาตรฐานนานต่อเนื่อง 3 วัน จนมีผลกระทบต่อสุขภาพ ขณะที่เว็บไซต์  Airvisaul  ที่จัดอันดับคุณภาพอากาศในเมืองต่างๆทั่วโลก ได้จัดอันดับคุณภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม่อยู่ในขั้นวิกฤตติดอันดับ 1 ของโลกในวันที่ 11 และ 12 มีนาคม ส่วนวันนี้  13 มีนาคม  จังหวัดเชียงใหม่หล่นมาอยู่อันดับ 2 นั้น ล่าสุดบ่ายวันนี้  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดบรรยายเรื่อง “มหันตภัยฝุ่นพิษถล่มเมือง” ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 50 ปี  โดยมีแพทย์ พยาบาล  บุคคลากร นักศึกษา และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมรับฟังจำนวนมาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชายชาญ โพธิรัตน์  อาจารย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.  กล่าวถึงผลของฝุ่นพิษต่อสุขภาพ ว่า pm 2.5 ที่เพิ่มขึ้นทุกๆ 10 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรต่อปี ทำให้ประชาชนที่เกิดและอาศัยในพื้นที่นั้นตลอดชีวิตอายุขัยสั้นลง  0.98 ปี  รวมทั้งทุกๆ ...

Read More »

เยาวชนไทยร่วมกิจกรรม รำลึก‘วันช้างไทย ‘13มีนาคม ที่สวนสัตว์เชียงใหม่

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 13 มีนาคม 2562 ที่ส่วนจัดแสดงช้างไทย สวนสัตว์เชียงใหม่ นายวิทยา สิงห์คำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันช้างไทย ประจำปี 2562 ซึ่งตามมติของคณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 13 มีนาคมของทุกปีเป็นวันช้างไทย เพื่อเป็นการยกย่องและให้เกียรติช้าง สัตว์ใหญ่ที่มีความสำคัญต่อชาติบ้านเมืองมาอย่างยาวนาน รวมทั้งเพื่อให้นักท่องเที่ยวร่วมกันอนุรักษ์และเห็นความสำคัญของช้างไทย โดยมีเยาวชนจากโรงเรียนต่างๆ ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมที่สวนสัตว์เชียงใหม่จัดขึ้น อาทิ นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับช้าง เพื่อเป็นการกระตุ้นและปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ช้างไทยสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของไทยมาอย่างยาวนาน นอกจากนี้ยังมีการประดิษฐ์สิ่งของต่างๆ  การวาดภาพระบายสี การเขียนข้อความรณรงค์และร่วมอนุรักษ์ ช้างไทย พร้อมเลี้ยงขันโตกผลไม้ต่างๆ ให้แก่ช้างที่จัดแสดงอยู่ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ การแสดงประกอบเสียงดนตรีของพังไชโยและลุงสนั่น  (ควาญช้างผู้ดูแลพังไชโย) สร้างความประทับใจแก่ผู้ได้ชมเป็นอย่างมาก สำหรับ ‘ช้างพังไชโย’ นั้นเคยถูกใช้เป็นสัตว์นำโชค หรือมาสคอตในการจัดแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่ 13 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อปี 2541 ปัจจุบันมีอายุ 20 ปี เกิดเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2541   มีพ่อช้างชื่อ ‘พลายเอก’ และแม่ช้างชื่อ ‘พังใหม่’ สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

Read More »