ข่าวด่วน

ข่าวย้อนหลัง

ตร.เชียงใหม่วางมาตรการเข้ม ดูแลนักท่องเที่ยว ‘เทศกาลยี่เป็ง’ ประกาศกร้าว พบเร่ขายโคมลอยในพื้นที่ห้าม จับกุม-ดำเนินคดีเด็ดขาด

วันที่ 17 ตุลาคม 2562 พ.ต.อ.สุคนธ์ ศรีอรุณ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ แถลงถึงการวางมาตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว ในห้วงเทศกาลยี่เป็ง ประจำปี 2562 ตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่า มีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าขึ้นมาควบคุมสถานการณ์ โดยเฉพาะศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 และการนำเทคโนโลยี  Application police I lert U มาใช้ ซึ่งมีความสามารถพิเศษในการส่งภาพเหตุการณ์ หรือวิดีโอเหตุการณ์ และส่งโลเคชั่นมาแจ้งเหตุได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ด้านมาตรการการดูแลนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลประเพณียี่เป็ง ในช่วงวันที่ 8-12 พฤศจิกายน 2562 มี 5 มาตรการ คือ 1.มาตรการป้องกันอาชญากรรมและอุบัติเหตุทางน้ำ โดยให้สถานีตำรวจจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสถานที่บริการ สถานบันเทิง สถานที่จัดเทศกาลยี่เป็ง พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ป้องกันอาชญากรรม หรืออันตรายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนและนักท่องเที่ยว รวมทั้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจน้ำออกเรือ ตรวจตามบริเวณลำน้ำเพื่อป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบเหตุทางน้ำ  2.มาตรการป้องกันอันตรายจากพลุ ประทัด และดอกไม้เพลิง การจัดทำฐานข้อมูลโรงงานผลิตพลุ ประทัด เชื้อประทุ ดอกไม้เพลิง ที่เชื่อว่ามีการลักลอบผลิต โดยประสานกับฝ่ายปกครองให้มีการกวดขันสถานที่เก็บวัตถุ สารเคมี หรือดินปืนที่ใช้ผลิตดอกไม้เพลิง พลุ และประทัดให้อยู่ในสภาพปลอดภัย และร่วมกับเจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดพื้นที่ที่ไม่สมควรให้มีการเล่นดอกไม้เพลิง เนื่องจากจะเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ...

Read More »

อบจ.เชียงใหม่ เปิดศูนย์ปฏิบัติฯ แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ชวนทุกส่วนแจ้งเหตุผ่านแอพ ‘ผ่อดีดี’

วันที่ 17 ตุลาคม 2562 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เชียงใหม่ พร้อมภาคส่วนร่วมกิจกรรมที่บริเวณลานหน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่ง อบจ.เชียงใหม่ หวังกระตุ้นเตือนให้ประชาชนทุกคนได้ตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควัน  ทั้งนี้บริเวณพื้นที่จัดงาน มีการนำเสนอนวัตกรรม และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อแสดงถึงการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ และสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างพื้นที่ ได้รับทราบถึงแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้ อบจ.เชียงใหม่ ​ยังจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ประชาสัมพันธ์คุณภาพอากาศ หรือ AQI และ PM2.5 ให้กับประชาชน เพื่อให้เกิดความตระหนักและให้ความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาหมอกควัน ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งประสานงานผ่านภาคีเครือข่ายต่างๆ  โดยการแจ้งเหตุผ่าน Application ‘ผ่อดีดี’ เพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน และสนับสนุนเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าด้วย สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

Read More »

ผู้ว่าฯ หารือเตรียมพร้อมรับมือภัยแล้ง-สถานการณ์น้ำในพื้นที่ อ.แม่แตง เชียงใหม่

เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 16 ตุลาคม 2562 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบนโยบายเพื่อเตรียมความพร้อมการรับมือภัยแล้งและสถานการณ์น้ำใน อ.แม่แตง ณ ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติศรีลานนา อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ โครงการชลประทานเชียงใหม่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา นายอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังและหารือแนวทางการดำเนินงาน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับฟังปัญหาอุปสรรคจากผู้นำชุมชน เพื่อนำมาบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน และเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการน้ำในจังหวัดเชียงใหม่ตามแผนที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด พร้อมทั้งเตรียมพร้อมเพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงที่มีปริมาณน้ำต้นทุนไม่เพียงพอ แต่อย่างไรก็ตามต้องขอความร่วมมือจากประชาชนและกลุ่มผู้ใช้น้ำทุกภาคส่วนใช้ทรัพยากรน้ำในพื้นที่อย่างประหยัดและรู้คุณค่า เพื่อให้มีน้ำไว้ใช้จนพ้นช่วงหน้าแล้งไปได้ ทั้งนี้อำเภอแม่แตง เป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญของ จ.เชียงใหม่ โดยมีแม่น้ำไหลผ่านจำนวน 3 สาย ได้แก่ แม่น้ำปิง แม่น้ำแตง แม่น้ำงัด ซึ่งแม่น้ำดังกล่าวได้ไหลเข้าสู่พื้นที่ทางการเกษตรจนถึง อ.สันป่าตอง โดยในปัจจุบันมีโครงการขุดเจาะอุโมงค์ส่งน้ำจากแม่น้ำแตงเข้าสู่เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล และจากเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลเข้าสู่เขื่อนแม่กวงอุดมธารา เพื่อบริหารจัดการน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค–บริโภคของประชาชน จึงมีมาตรการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝน และช่วงเกิดภาวะภัยแล้ง ให้สามารถเก็บน้ำในอ่างเก็บน้ำให้มากที่สุดในช่วงสิ้นฤดูฝนนี้ รวมทั้งได้ควบคุมปิด-เปิดประตู และจัดรอบเวรการส่งน้ำไปแต่ละพื้นที่ตามแผนการจัดสรรน้ำ ตลอดจนมีการกักเก็บน้ำไว้ที่แก้มลิงบริเวณฝายแม่แตง และเสริมแหล่งน้ำด้วยบ่อบาดาลในพื้นที่ที่เป็นที่ดอน  สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

Read More »

มวลอากาศเย็นแผ่คลุมภาคเหนือ ไม้ดอกเมืองหนาวเริ่มบาน คนแห่เที่ยวอุทยานฯห้วยน้ำดัง เดินป่าชมน้ำตกผาดอกเสี้ยว-นาขั้นบันไดดอยอินทนนท์

วันที่ 16 ตุลาคม 2562 ความกดอากาศสูง กำลังปานกลางจากประเทศจีน ได้แผ่ลงมาปกคลุม ส่งผลให้ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยวันนี้ มีอากาศเย็นในช่วงเช้า โดยที่จังหวัดเชียงใหม่ แหล่งท่องเที่ยวตามยอดดอย มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปสัมผัสอากาศเย็น หมอกหนาวสลับหมอกฝน รวมถึงหลายพื้นที่มีดอกไม้เมืองหนาวผลิบาน สร้างสีสันดึงดูดนักเดินทางให้เข้ามาเยี่ยมชมกันอย่างต่อเนื่อง แม้จะเพียงเริ่มต้นฤดูหนาว นายบัญชา รามศิริ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ แจ้งว่า ที่จุดชมวิวดอยกิ่วลม อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ไม้ดอกเมืองหนาวและดอกไม้พื้นถิ่นได้บานสพรั่งแล้ว ประกอบด้วย ม่วงมงคล บานชื่น ดาวกระจาย เสี้ยน กะหล่ำประดับ ซัลเวีย  ขณะที่เช้านี้ ที่จุดชมวิวดอยกิ่วลม ตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง ท้องฟ้าปิด มีหมอกปกคลุม สามารถชมดวงอาทิตย์ขึ้น เวลา 06.21 น. อุณภูมิต่ำสุด 15 องศาเซลเซียส ไม่มีฝน มีนักท่องเที่ยว เดินทางเข้ามา (15 ต.ค.62 ) จำนวน 293 คน พักแรมในอุทยานแห่งชาติ 53 คน ในจำนวนนี้บางส่วนเข้าไปท่องเที่ยวและพักค้างแรมที่น้ำพุร้อนโป่งเดือด ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง ...

Read More »

ตำรวจภาค5รวบ2หญิงไทยแก๊งโรแมนซ์สแกมชาวไนจีเรีย ถูกหลอกมีสัมพันธ์จนตั้งท้อง ก่อนบังคับร่วมขบวนการ ตั้งโปรไฟล์หลอกหญิงไทยสูญกว่า20ล้านบาท

วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนตำรวจภูภาค 5 ควบคุมตัว น.ส.พิไลวรรณ นันชัยภูมิ อายุ 23 ปี ชาว จ.ชัยภูมิ  และ น.ส.ชลนิชา ทาระวัน อายุ24ปี ชาว จ.ขอนแก่น  เครือข่ายแก๊งโรแมนซ์สแกม ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดเชียงใหม่ในข้อหาร่วมกันฉ้อโกงโดยแสดงตนเป็นคนอื่น หรือรับของโจร หลังเจ้าหน้าที่ติดตามจับกุมตัวได้ที่บริเวณด่านพรมแดนสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา เมื่อวันที่ 14 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยล่าสุดช่วงบ่ายวันนี้ พล.ต.ท. ประจวบ วงศ์สุข ผบช.ภ.5 พร้อม พล.ต.ต.วีรชนบุญทวี ผบก.สส.ภ.5 เข้าสอบปากคำผู้ต้องหาทั้งสองคนด้วยตนเอง ก่อนจะแถลงข่าวผลการจับกับเครือข่ายแก๊งโรแมนซ์สแกม ( Romance Scam)  พล.ต.ท.ประจวบ กล่าวว่า แก๊งโรแมนซ์สแกมกลุ่มนี้มีชาวต่างชาติผิวสี ชาวไนจีเรียเป็นหัวหน้าแก๊ง  ส่วนพฤติกรรมของแก๊งโรแมนซ์สแกมจะหลอกมีความสัมพันธ์กับหญิงไทยที่ทำงานอยู่ต่างประเทศ โดยหญิงไทยสองรายที่ถูกจับกุมได้ครั้งนี้ทำงานเป็นหมอนวดแผนโบราณอยู่ที่ประเทศมาเลเซีย  และหลังจากมีความสัมพันธ์กันลึกซึ้ง ก็จะปล่อยให้ฝ่ายหญิงตั้งท้อง เพื่อบังคับให้เข้าร่วมทำงานกับเครือข่าย และทำหน้าที่ไปบุคคลอื่นมาเปิดบัญชีให้ และทำหน้าที่เดินสายกดเงิน ที่ผ่านมามีผู้เสียหายเข้ามาแจ้งความร้องทุกข์กับตำรวจภูธรภาค 5 ว่าถูกคนร้ายใช้โปรแกรมอินสตาแกรม ขึ้นภาพโปรไฟล์เป็นชาวต่างชาติหน้าตาดี  ทำทีติดต่อพูดคุยผ่านโปรแกรมวอทแอพ ในลักษณะอ้างว่าเป็นคนมีฐานะร่ำรวย และมีทรัพย์สินมากมาย ต้องการมีความสัมพันธ์กับหญิงไทย ...

Read More »

เชียงใหม่เข้มรับมือหมอกควัน-ไฟป่า เตรียมพัฒนา ‘ยักษ์เขียว’สู่ฝุ่นปี62-63

วันที่ 15 ตุลาคม 2562 นายสรัชชา สุริยกุล ณ อยุธยา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ แถลงการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์หมอกควันและไฟป่า ประจำปี 2562-2563 ว่า จากการถอดบทเรียนของทุกภาคส่วนมีการสรุปและกำหนดกรอบการทำงาน 4 มาตรการ คือ ดึงฟืนออกจากไฟ ด้วยการลดและจัดการเศษวัสดุเชื่อเพิลงทุกประเภท ดึงไฟจากใจคน สร้างนวัตกรรมการสื่อสารทั้ง Online Onair และ Onground เชียงใหม่ปลอดภัยจากมลพิษและฝุ่นควัน ป้องกันและดูแลสุขภาพอย่างจริงจัง และสุดท้ายคือ การขยายผลตามแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนด้วยศาสตร์พระราชา “ล่าสุดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 211 แห่ง เตรียมสนับสนุนงบประมาณ 74 ล้านบาท เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาในเชิงรุก โดยเฉพาะการป้องกันการเผาในที่โล่งและดูแลสุขภาพประชาชน จัดทำเซฟตี้โซน 317 แห่ง ในสถานพยาบาล ศูนย์ดูแลเด็กเล็ก โรงเรียนประถมศึกษา บ้านพักอาศัยกลุ่มเสี่ยง คือ เด็ก สตรีมีครรถ์ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ และที่สำคัญ คือ บรรจุหลักสูตรการเรียนการสอนในหัวข้อวิชาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นควัน PM 2.5 ในระดับประถมศึกษาทั้ง 131 แห่ง ในเดือนตุลาคม 2562 นี้ ...

Read More »

ตร.ภาค 5 สนธิกำลังร่วมกับปปส.ภาค5 บุกรวบอดีตทหารเกณฑ์คาบ้านพักหรู เปิดปฎิบัติการทลายเครือข่ายค้ายาเสพติด8เป้าหมาย พื้นที่เชียงใหม่-เชียงราย

เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 15 ตุลาคม 2562 พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 พร้อมนายมานิต โกเมศ ผู้อำนวยการ ปปส.ภาค 5 เข้าสอบปากคำนายสุภาพ แซ่ซ้ง อายุ 33 ปี เครือข่ายค้ายาเสพติด ภายในบ้านเลขที่ 299/33 หมู่บ้านการุณ 2 ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ หลังช่วงเช้าวันนี้ตำรวจภาค 5 ร่วมกับตำรวจ สภ.สันทราย และ ปปส.ภาค 5 สนธิกำลังบุกเข้าตรวจค้นบ้านหลังดังกล่าว พร้อมยึดทรัพย์สินทั้งบ้านพัก รถยนต์ 2 คัน รถจักรยานยนต์ 3 คัน ไก่ชน 5 ตัว เงินสด 47,000 บาท และเครื่องประดับอีกหลายรายการ รวมมูลค่ากว่า 10 ล้านบาท จากการสอบสวนผู้ต้องหารับสารภาพว่า เป็นอดีตทหารเกณฑ์แต่หลังปลดประจำการได้ออกมาเลี้ยงไก่ชน และรับจ้างลำเลียงยาเสพติดจากเครือข่ายมาแล้ว 3 ครั้ง โดยได้ค่าจ้างครั้งละ ...

Read More »

‘ดอยอินทนนท์’ อุณหภูมิลดต่ำลงเหลือ5องศาฯ พื้นราบ24องศา

วันที่ 15 ตุลาคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สภาพอากาศในตัวเมืองเชียงใหม่เริ่มเย็นลงอย่างเห็นได้ชัด โดยเช้านี้วัดอุณหภูมิต่ำสุด 24 องศาเซลเซียส หมอกลงในบางพื้นที่โดยเฉพาะตามอำเภอรอบนอกต่างๆ อาทิ แม่ริม สะเมิง เชียงดาว ฝาง ไชยปราการ แม่อาย ในขณะที่ยอดดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง เช้านี้อุณหภูมิลดต่ำลงเหลือเพียง 5 องศาเซลเซียสเท่านั้น อยู่ในเกณฑ์หนาวจัด หมอกลงหนา สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ส่วนบริเวณจุดชมวิวกิ่วแม่ปานอุณหภูมิต่ำสุด 10 องศาเซลเซียส มีนักท่องเที่ยวไปเฝ้ารอชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกยามเช้าจำนวนมาก ในขณะที่อุณหภูมิเฉลี่ยในเขตอุทยานแห่งชาติวัดได้ 15 องศาเซลเซียส ทำให้การเดินทางท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เป็นไปด้วยความสดชื่น สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

Read More »

เชียงใหม่ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์89รูป เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ‘พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร’

วันที่ 13 ตุลาคม 2562 ที่โถงด้านหน้า ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 89 รูป เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ทหาร ตำรวจ และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ ใน กิจกรรมบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยพร้อมเพรียงกัน จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประกอบพิธีวางพวงมาลา ที่ห้องนิทรรศการ 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ 7 รอบพระชนมพรรษา โดยมีเหล่าข้าราชการ อัยการ ทหาร ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวเชียงใหม่ ร่วมกันประกอบพิธีวางพวงมาลา และถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้    สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศ บนดอยสุเทพ-ปุย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำหัวหน้าส่วนราชการ ...

Read More »

อุทยานหลวงราชพฤกษ์ทยอยนำต้น ‘แดฟโฟดิว’ลงแปลง พร้อมเนรมิตพรรณไม้สีเหลืองนับแสนดอก ร่วมรำลึกถึงพ่อ ตลอดเดือนตุลาคม2562

วันที่ 11 ตุลาคม 2562 เจ้าหน้าที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เริ่มทยอยนำต้น ‘แดฟโฟดิว’ หรือ ดอกดารารัตน์ ดอกไม้แห่งความทรงจำในหลวงรัชกาลที่ 9 จำนวนกว่า 3,000 ต้น ที่กำลังออกดอกสีเหลืองบานสะพรั่งอย่างสวยงาม ลงแปลงปลูกภายในเรือนไม้ดอก เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชม ระหว่างวันที่ 12 – 22 ตุลาคม 2562 พร้อมเชิญชวนประชาชนชาวเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง ตลอดจนนักท่องเที่ยวเข้าชมความงดงามของพรรณไม้สีเหลืองที่กำลังเบ่งบานนับแสนดอก ท่ามกลางสภาพอากาศที่เย็นสบายตลอดเดือนตุลาคม 2562 อาทิ ดาวเรืองอเมริกัน ดาวเรืองฝรั่งเศส กระดุมทอง บานชื่น ดาวกระจาย แววมยุรา สร้อยไก่ ที่บานสะพรั่งเต็มสวน เริ่มจากลานต้อนรับยาวไปถึงหอคำหลวง  และดอกไม้สีเหลืองชนิดอื่นๆ ที่กำลังผลิบานอยู่ตามสวนต่างๆ อาทิ รวงผึ้ง เหลืองชัชวาลย์ บานบุรี ปักษาสวรรค์ หางนกยูงไทย การเวก ทานตะวันแคระ พุทธรักษา มาลัยทอง ชบาโคม เหลืองราชันย์ ปอเทือง รักแรกพบ รำเพย จำปา กระดังงา นมแมว ...

Read More »