ข่าวย้อนหลัง

เชียงใหม่เร่งรัดแก้ปัญหา ‘คลองแม่ข่า-คลองสาขา’ขับเคลื่อนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันที่ 26 มิถุนาบน 2562 ที่ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  เป็นประธานการประชุมแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าและคลองสาขา (วาระพิเศษ) พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าและคลองสาขา โดยที่ประชุมหารือในประเด็นการติดป้ายประกาศให้เจ้าของสิ่งปลูกสร้างที่มีการบุกรุก หรือสร้างคร่อมทับลำคลอง ให้ทำการรื้อถอนอย่างเร่งด่วน และในส่วนของสิ่งปลูกสร้างที่ไม่สามารถหาเจ้าของสิ่งปลูกสร้างนั้นได้ ให้มีการดำเนินการไปตามกฎหมาย       ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำ 3 มาตรการหลักในการดำเนินการ คือ การยึดหลักกฎหมาย การตรวจสอบว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้มีการดำเนินการอย่างถูกต้องหรือไม่ และการแยกส่วนให้ชัดเจนว่าสิ่งปลูกสร้างนั้นมีการบุกรุกในรูปแบบใด และให้เข้าไปทำความเข้าใจกับประชาชนในเรื่องของการรื้อถอน อย่างไรก็ตามผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดวาระเร่งด่วนให้มีการพัฒนาคลองแม่ข่า บริเวณช่วงประตูน้ำท่าแพถึงสะพานแม่ข่า (ลอยเคราะห์) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 นี้ ซึ่ง พ.อ.พิสิฐ จงวัฒนาไพศาล หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน มณฑลทหารบกที่ 33 ชี้แจงในที่ประชุมถึงการบุกรุกในพื้นที่คลองแม่ข่า (คลองร่องกระแจะ) ว่า พบผู้บุกรุก 186 หลัง แบ่งเป็นบุกรุกบางส่วน 101 หลัง และบุกรุกคร่อมคลอง 85 หลัง ทั้งหมดดจ้าหน้าที่มีการติดประกาศให้รื้อถอนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

Read More »

โรงเรียนวังวรดิศ กับข้อเท็จจริงของ ‘ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข’

เช้าวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ประธานพิพิธภัณฑ์และหอสมุดสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สนทนาและตอบคำถามกับคณะข้าราชการ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และหอสมุดสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ‘โรงเรียนคุณชายสุภาพบุรุษจุฑาเทพ และตามรอยบุพเพสันนิวาส‘ ณ วังวรดิศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ความว่า : อยู่ในใจข้าพเจ้าตั้งแต่วันแรก คือ เมื่อวันที่สมาชิกวุฒิสภาท่านหนึ่งได้ยกประเด็นนี้ขึ้นในวันประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรี วันที่ 5 มิถุนายน 2562 กระทั่งวันนี้ข้าพเจ้ายังมีคำถามนี้อยู่ในใจและหาคำตอบอยู่ ข้าพเจ้าอาจจะมีข้อสังเกตที่แตกต่างบ้างตรงที่ว่า เมื่อพรรคการเมืองหนึ่งกล่าวอ้างเรื่องกฎระเบียบและข้อบังคับพรรคในการประชุมร่วมรัฐสภาเมื่อ 5 มิถุนายน 2562 ว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ไม่ได้ทักท้วงและผ่านการพิจารณามาได้เนิ่นนาน ข้าพเจ้ามองว่า ความรับผิดชอบและความไม่เข้าใจในบริบทของการปกครองจะตกอยู่กับผู้ใดหรือองค์กรใด ข้าพเจ้ากำลังกล่าวถึงสาเหตุอันใดที่พรรคการเมืองหนึ่งไม่ระบุถ้อยคำ ‘ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข‘ ไว้ในกฎระเบียบและข้อบังคับพรรค ซึ่งแตกต่างจากพรรคการเมืองอื่นๆ อันถือเป็นจารีตประเพณีทางการปกครองของประเทศไทย แต่กลับเลี่ยงการใช้ถ้อยคำเป็น ‘ระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ‘ ข้าพเจ้ามีความเชื่อว่า ระดับเจ้าหน้าที่หรือแม้แต่ผู้รับผิดชอบกลั่นกรองงานของหน่วยงานผู้มีอำนาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญในการควบคุมดูแลและดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้ง พรรคการเมืองน่าจะขาดประสบการณ์ ความรอบรู้ในการตรวจสอบหรือแม้แต่ศึกษาในรายละเอียดการใช้ภาษา ความเข้าใจประวัติศาสตร์ทางการปกครอง สารัตถะหรือเนื้อหาสาระสำคัญอย่างรอบคอบถี่ถ้วน ข้าพเจ้าใคร่เปรียบว่าผู้เป็นครูต้องมีเมตตาต่อศิษย์ แนะนำสั่งสอนอบรมศิษย์ หาใช่ปล่อยปละละเลยให้ศิษย์กระทำผิดหรือมีความบกพร่อง ซึ่งโดยข้อเท็จจริง ข้อความ ‘ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข’ คือ การถวายพระเกียรติและถวายความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ พระผู้ทรงเป็นองค์พระประมุขปกเกล้าฯ ...

Read More »

เชียงใหม่เตรียมพร้อม รับมือ ‘พายุฝน’ เตือนเดือนสิงหาคมฝนหนัก

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 25 มิถุนายน 2562 ที่ห้องประชุมชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายธนา นวลปลอด หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จังหวัดเชียงใหม่ แถลงแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย เตรียมรับมืออุทกภัยในช่วงฤดูฝน พร้อมแนะวิธีป้องกันอย่างถูกวิธี โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ ให้ระมัดระวังฝนตกหนักถึงหนักมาก อาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่ ระหว่างวันที่ 25-29 มิถุนายน 2562 ทางจังหวัดเชียงใหม่จึงประกาศเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ โดยซักซ้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งการแจ้งเตือนเพื่อให้ประชาชนเตรียมตัวป้องกัน หรืออพยพออกจากพื้นที่ จัดเตรียมสถานการณ์รองรับ ดูแลตกแต่งกิ่งไม้ป้องกันการหักโค่นในเขตเส้นทาง โดยขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลสภาพอากาศและสังเกตระดับน้ำ ไม่ทิ้งเศษปฏิกูลที่ขวางทางน้ำไหล ส่วนนายธนา นวลปลอด หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ สำนักงาน ปภ. จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ในช่วงนี้ปริมาณฝนน้อยกว่า 50% แต่กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนให้ระมัดระวังอันตรายเพราะอาจมีฝนเพิ่มขึ้น 40-60% เนื่องจากผลกระทบจากพายุหมุนเขตร้อนในมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือด้านตะวันตกหรือทะเลจีนใต้ ทาง ปภ.เชียงใหม่ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมการรับมือแล้ว โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย ดินถล่ม และน้ำป่าไหลหลาก ...

Read More »

4จังหวัดเหนือตอนบน ร่วมมือจัด ‘Lanna Expo 2019’อวดผ้าแม่แจ่มอายุ100ปี ชุดกาแฟลายตีนจก ลูกประคบเซรามิค งานผ้ายกดอกลำพูน อันซีน-กลุ่มชาติพันธุ์ พบกัน28มิย.-7กค.นี้

เย็นวันที่ 24 มิถุนายน 2562 ที่โรงแรมแชงกรี–ล่า เชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และนายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน Lanna Expo 2019 ภายใต้แนวคิด ‘กินดี อยู่ดี วิถีล้านนา นำคุณค่าสู่อาเซียน’ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐเอกชน ร่วมกิจกรรมและชมสินค้าบางส่วนที่นำมาจัดแสดงด้วยความสนใจ    ​ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 กล่าวว่า งาน Lanna Expo ประสบความสำเร็จมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 โดยความร่วมมือของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วย ...

Read More »

ททท.จับมือพันธมิตร เปิดตัวโครงการ ‘Green Card’ชวนเที่ยวเชียงใหม่หน้าฝน มอบส่วนลดและสิทธิประโยชน์กว่า100รายการ เริ่ม1กรกฎาคม–15กันยายน2562

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 24 มิถุนายน 2562 น.ส.ภัคนันท์ วินิจฉัย ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สานักงานเชียงใหม่ นางละเอียด บุ้งศรีทอง นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ นายดำรง องอาจ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ นายอนันตชัย วัณณะพันธุ์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด สายการบิน VIETJET ร่วมแถลงข่าวเปิดโครงการ Chiangmai Green Card ส่งเสริมการท่องเที่ยว Green Season ณ เคลิ้ม – Klerm Coffee จังหวัดเชียงใหม่ น.ส.ภัคนันท์ วินิจฉัย ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานเชียงใหม่ กล่าวว่า โครงการ Chiangmai Green Card เป็นความร่วมมือ ระหว่าง ททท. ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเท่ียว และหน่วยงานพันธมิตรจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมกระตุ้นการเดินทางและ การใช้จ่ายจากการท่องเที่ยวผ่านสินค้าและบริการทางการท่องเท่ียว อาทิ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ กิจกรรมท่องเที่ยว Soft Adventure ที่พัก ร้านอาหาร ...

Read More »

ประเทศเอสโตเนีย’ เลือกเชียงใหม่เป็นฐาน เข้าถึงระบบ E-Residency รองรับการทำธุรกิจในยุโรป

นาย Arnaud Castaignet หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ระหว่างประเทศเอสโตเนีย เปิดตัวโครงการ ‘Estonian Evening in Thailand’ ณ Starwork ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ โดยมีนักธุรกิจชาวต่างประเทศที่พักอาศัย และอยู่ระหว่างการท่องเที่ยวและพักผ่อนในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมการแนะนำระบบ E-Residency เมื่อค่ำวันที่ 22 มิถุนายน 2562 นาย Arnaud กล่าวว่า รัฐบาลเอสโตเนียสนับสนุนระบบ E-Residency เพื่อการพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่เปิดโอกาสให้ประชาชน หรือนักธุรกิจในแบบ Start Up  ได้ทำธุรกิจได้ในทุกที่ไม่ว่าจะอยู่มุมไหนในโลกนี้ ซึ่งหากใครก็ตามที่ได้ลงทะเบียนเพื่อใช้ระบบ E-Residency จะได้รับบัตร Estonian digital ID  เพื่อเข้าถึงบริการต่างๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ เป็นการเชื่อมต่อประเทศเอสโตเนียและสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจแบบเสรีภาพในการทำธุรกิจระดับนานาชาติในยุโรป “E-Residency เป็นเทคโนโลยีใหม่ คนไทยก็สามารถลงทะเบียนเป็นประชากร E-Resident ได้ รับรองว่าขั้นตอนไม่ยุ่งยาก หากได้รับหลักฐานในรูปแบบดิจิทัลแล้ว จะมีสิทธิ์เข้าถึงธุรกิจของสหภาพยุโรป หรืออียู และบริการ E-Services ของเอสโตเนียได้ เรียกว่ามีโอกาสเริ่มทำธุรกิจที่มีรากฐานที่อยู่ในอียู โดยผ่านระบบออนไลน์อย่างเต็มที่” นาย Arnaud  กล่าวว่า ล่าสุดหลังการเปิดตัวระบบ E-Residency ได้กว่า ...

Read More »

กระทรวงเกษตร สหรัฐฯ เชิญ ‘Chef Tam’เสิร์ฟอาหารลูกผสมอเมริกัน-พื้นเมืองเหนือ หนุนโครงการ American Inspired Chef ผสานวัตถุดิบตะวันตก-สมุนไพรไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

เมื่อค่ำวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ที่ 137 Pillar House เชียงใหม่ กระทรวงเกษตรประเทศสหรัฐอเมริกา (USDA) ประจำสถานทูตสหรัฐอเมริกาในประเทศไทย ร่วมกับศูนย์การศึกษาด้านการท่องเที่ยวเชิงศิลปวิทยาการอาหารนานาชาติ (IGTC) คณะพัฒนาการท่องเที่ยว  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ม.แม่โจ้) และคณะกรรมการที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์จากนมแห่งแคลิฟอร์เนีย California Milk Advisory Board คณะกรรมการมันฝรั่งสหรัฐอเมริกา U.S. Potato Board และคณะผู้บริหารการตลาดวอชิงตันแอปเปิ้ล  Washington Apple Commission จัดโครงการ American Inspired Chef – American Local Lanna Inspired Cuisine with Chef Tam ทิม แชลเรอร์ รักษาการกงสุลใหญ่สหรัฐฯ เชียงใหม่ กล่าวว่า ถือเป็นครั้งแรกที่ USDA จัดกิจกรรมนี้ขึ้น และเลือกพื้นที่ภาคเหนือเป็นที่แรก ในการคัดสรรวัตถุดิบท้องถิ่นในการนำมาประกอบอาหาร และเป็นโอกาสที่ดีสำหรับนักเรียนการอาหารที่จังหวัดเชียงใหม่ที่จะได้ร่วมสร้างสรรค์เมนูอาหารและอบรมความรู้ด้านอาหารและการครัวไปกับโครงการ “American Inspired Chef” ในแบบสไตล์อเมริกัน “เพราะความสำเร็จของอาชีพเชฟที่กำลังเป็นที่นิยมนั้น ไม่ใช่แค่การจัดการงานครัว ...

Read More »

‘แพนด้าแดง’วัย6ปี โชว์ความซุกซนต่อหน้าเยาวชน วันเปิดตัวที่สวนสัตว์เชียงใหม่

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 21 มิถุนายน 2562 ที่ส่วนจัดแสดงแพนด้าแดง ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหารร่วมกันเปิดส่วนจัดแสดงแพนด้าแดง ซึ่งสวนสัตว์เชียงใหม่ได้รับมาจากสวนสัตว์เปิดเขาเขียว จำนวน 1 ตัว เมื่อปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา และหลังการปรับร่างกายเข้ากับสภาพแวดล้อมจนคุ้นเคยกับสถานที่ ซึ่งเป็นส่วนจัดแสดงใหม่ตรงข้ามกับส่วนจัดแสดงกวางต่างประเทศ และพี่เลี้ยงแล้ว วันนี้จึงมีการเปิดตัวเพื่อให้เยาวชน ประชาชน และนักท่องเที่ยวได้เข้าชื่นชมความน่ารักของแพนด้าแดง ทั้งนี้ภายในงานมีหล่าบรรดามาสคอตสัตว์ต่างๆ มายืนรอให้การต้อนรับ ร่วมกับคณะครู น้องๆ นักเรียนจากโรงเรียนช่างเคี่ยนกว่า 30 คน มายืนรอให้การต้อนรับการเปิดตัว ‘แพนด้าแดง’ กันอย่างคึกคักและอบอุ่น พร้อมร่วมกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ให้กับเด็กๆ อาทิ การวาดภาพ ระบายสี เรียนรู้ และชมชีวิตสัตว์แสนรู้ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ นายวุฒิชัย กล่าวว่า แพนด้าแดง หรือ Red Panda  เป็นเพศผู้ มีชื่อว่า ‘ไทเกอร์’ เกิดในปี 2556 ปัจจุบันอายุประมาณ 6 ปี ได้รับมอบมาจากสวนสัตว์เปิดเขาเขียว หลังการปรับตัวเราจึงเปิดให้เข้าชมความซุกซนของไทเกอร์ ซึ่งทางสวนสัตว์เชียงใหม่ได้ปรับปรุงสถานที่ให้มีความใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุด เพื่อใช้เป็นที่อยู่ของแพนด้าแดง โดยจัดเป็น 2 ...

Read More »

เชียงใหม่ทำบุญ ‘สืบชะตาเมือง’เสริมสิริมงคล อนุรักษ์ประเพณีที่ดีงาม

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 ที่ลานพระบรมราชานุสารีย์สามกษัตริย์ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประกอบพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2562 โดยมีพระสุวรรณเมธี รองเจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร เป็นประธานสงฆ์ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงาน และประชาชนชาวเชียงใหม่ร่วมพิธีจำนวนมาก       ทั้งนี้ก่อนเริ่มพิธีมีการจุดพลุสัญญาณ 3 ครั้ง เพื่อเป็นสัญญาณเริ่มต้นของการประกอบพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่พร้อมกันทั้ง 10 แห่ง คือ 4 แจ่ง 5 ประตู 1 ข่วง บริเวณรอบคูเมืองเชียงใหม่ ได้แก่ หน่วยพิธีกลางเวียงเชียงใหม่ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ ประตูท่าแพ ประตูเชียงใหม่ ประตูแสนปรุง (ประตูสวนปรุง) ประตูสวนดอก ประตูช้างเผือก แจ่งกู่เฮือง แจ่งหัวลิน แจ่งศรีภูมิ และแจ่งกะต้ำ         สำหรับพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ กำหนดจัดขึ้นในวันแรม 3 ค่ำเดือน 9 เหนือของทุกปี เพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเมือง ขอให้บ้านเมืองพ้นเคราะห์ ตามความเชื่อที่มีมาแต่โบราณของชาวล้านนา รวมทั้งเป็นการต่ออายุของบ้านเมืองให้ยืนยาว ช่วยขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย ...

Read More »

แม่ทัพภาคที่3หารือทุกภาคส่วน แก้ปัญหา ‘ไฟป่าและหมอกควัน’9จังหวัดเหนือ

เมื่อเวลา 09.00 น.​วันที่ 19 มิถุนายน 2562 ที่โรงแรมคุ้มภูคำ เชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พล.ท.ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ระดับภาค เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ โดยมี พล.ต.บัญชา ดุริยพันธ์ รองแม่ทัพภาคที่ 3 นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ภาคเหนือร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พล.ท.ฉลองชัย กล่าวว่า ที่ผ่านมา กองทัพภาคที่ 3 บูรณาการร่วมทุกหน่วยงาน ใน 9 จังหวัดภาคเหนือ ร่วมมือกันทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ มาตลอดระยะเวลา 4 เดือนที่ผ่านมา ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2562 โดยเฉพาะในปีนี้มีปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้ปัญหาหมอกควันส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นอย่างมาก เพราะเกิดจุดความร้อน หรือ Hotspot 45,500 กว่าจุด มีเที่ยวบินต้องยกเลิกมากกว่า 80 เที่ยวบิน ในด้านของสุขภาพ ก่อให้เกิดอาการป่วยถึง 404,943 ราย พื้นที่ป่าถูกทำลาย 5,478,013 ไร่  ...

Read More »