ข่าวด่วน

ข่าวเด่น

กราบลงใต้เบื้องพระยุคลบาท ‘ในหลวง รัชกาลที่9’ พอเพียงและเพียงพอ ที่..ดอยเชียง (เคียง) ดาว จ.เชียงใหม่

ในวันที่ฝนยังไม่ซาเม็ด ได้มีโอกาสเดินทางไปท่องเที่ยวเชิงเกษตร ณ นิคมดอยเชียงดาว ศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดเชียงใหม่ บ้านปางเวียงด้ง หมู่ 15 ต . อินทขิล อ . แม่แตง เชียงใหม่ ซึ่งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 1,200 เมตร โชคดีเพียงไหน ณ ที่แห่งนั้น เราได้พบกับ .. พระบรมฉายาลักษณ์ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 พร้อมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในหลวงรัชกาลที่ 9 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ ประดิษฐานอยู่เหนือผนังห้อง ภายใน .. บ้านพระจันทร์ยิ้ม แม้จะเป็นเวลา 2 ปี แห่งการเสด็จสวรรคตของพระองค์ท่าน แต่ในหัวใจคนไทย เชื่อเลยว่า ทุกคนต่างน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 ของเราเสมอ ประสิทธิ์ สีหะวงศ์ หัวหน้านิคมดอยเชียงดาวฯ บอกว่า ทุกพระองค์เสด็จมาเยี่ยมราษฎรชาวไทยภูเขา เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2507 และทรงประทับพระอิริยาบถ ณ ...

Read More »

‘ม.ล.ปนัดดา’ ชี้ การเป็นหัวหน้าที่ดี ถือเป็นหัวใจแห่งการครองตน

เมื่อเวลา 13.00 น . วันที่ 8 ตุลาคม 2561 ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ จังหวัดนครสวรรค์ ม . ล . ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม เดินทางตรวจเยี่ยม ประชุม และพบปะสนทนากับผู้บริหาร พี่น้องเพื่อนข้าราชการ พนักงานราชการ ครูอาจารย์ นักสังคมสงเคราะห์ บุคลากรในสังกัดศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 6 จังหวัดนครสวรรค์ หลังจากนั้น ม . ล . ปนัดดา ได้บรรยายพิเศษ เรื่อง ‘ หน้าที่ความรับผิดชอบของประชาชนชาวไทย และการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ ‘ ให้กับลูกหลานเยาวชน ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 6 อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ความตอนหนึ่งว่า ความรับผิดชอบ หรือ ‘Responsibility’ ของบุคคลถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตเป็นอันดับแรก เพราะเราเกิดมาทุกคนต้องมีความรับผิดชอบตามที่พระองค์ท่านได้พระราชทานสอนไว้ ทั้งต่อตนเอง ต่อครอบครัว และสังคม ...

Read More »

เปิดตัว ‘AIS Digital For Thais’ ที่เชียงใหม่ มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและผู้ประกอบการก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ผ่านระบบดิจิทัล

เอไอเอส มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย ภายใต้แนวคิด “Digital For Thais” นำเทคโนโลยีดิจิทัล ร่วมสร้างประโยชน์และคุณค่าให้แก่สังคมและประเทศ ใน 4 แกนหลักที่เป็นหัวใจสำคัญของประเทศ พร้อมยกระดับเกษตรกรที่เป็นอาชีพหลักของชาติให้ก้าวทันกระแสการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล แถลงเปิดตัวยิ่งใหญ่ที่ AIS C.A.M.P. ชั้น 5 ศูนย์การค้าเมญ่า อ . เมืองเชียงใหม่ จ . เชียงใหม่ เมื่อเวลา 17.00 น . วันที่ 8 ตุลาคม 2561 นางวิไล เคียงประดู่ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานประชาสัมพันธ์ บมจ . แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส กล่าวว่า เอไอเอส มุ่งมั่นในการนำนวัตกรรมดิจิทัลไปช่วยเสริมความแข็งแกร่งในรากฐานหลักของประเทศ ผ่านแนวคิด “Digital For Thais” เพื่อเพิ่มศักยภาพ สร้างโอกาสการเข้าถึงและความเท่าเทียมกันของเทคโนโลยีไปสู่ประชาชน ในโครงสร้างพื้นฐานหลัก 4 ด้านที่สำคัญของประเทศ ทั้งด้านการศึกษา การเกษตร สาธารณสุข และธุรกิจสตาร์ทอัพ เพื่อขับเคลื่อนประเทศก้าวไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยทั่วประเทศให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ...

Read More »

สวนสัตว์เชียงใหม่ต้อนรับโคอาล่า ‘ฟูลล่า-เวียงพิงค์’กลับจากเขาดินสู่ครอบครัวอย่างอบอุ่น

เมื่อเวลา 10.30 น . วันที่ 6 ตุลาคม 2561 ที่หน้าส่วนจัดแสดงโคอาล่า ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ พร้อมทีมบริหาร และพี่เลี้ยงร่วมให้การต้อนรับโคอาล่า 2 ตัว ที่จัดส่งโดยเครื่องบินมาจากสวนสัตว์ดุสิต หรือ ‘ เขาดินวนา ’ ที่ปิดตัวลงเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา และองค์การสวนสัตว์ ดำเนินการขนย้ายสัตว์ออกจากพื้นที่สวนสัตว์ดุสิตไปยังสวนสัตว์ต่างๆ ในสังกัดทั่วประเทศ โดยโคอาล่าทั้ง 2 ตัว คือ ฟูลล่า (Fulla) เพศผู้ เกิดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2545 ปัจจุบันอายุ 16 ปี ส่วน ​ ตัวที่สอง คือ เวียงพิงค์ เพศเมีย เกิดเมื่อ 12 มิถุนายน 2553 ปัจจุบันอายุ 8 ปี ซึ่งทางสวนสัตว์เชียงใหม่ส่งมอบทั้งคู่ให้กับสวนสัตว์ดุสิต ไปเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 ...

Read More »

เชียงใหม่คึกคัก นักท่องเที่ยวจีนแน่นท่าอากาศยานฯ หลังสิ้นสุดเทศกาล ‘วันชาติจีน’

วันที่ 5 ตุลาคม 2561 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณช่องทางขาออกผู้โดยสารต่างประเทศ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ นักท่องเที่ยวชาวจีนทยอยเดินทางกลับแล้ว หลังสิ้นสุดเทศกาลวันหยุดประจำปี เนื่องในวันชาติจีน หรือ Golden Week ส่งผลให้จำนวนผู้โดยสารคับคั่งในบางช่วงเวลา เนื่องจากผู้โดยสารส่วนใหญ่จะจับจ่ายซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกกลับประเทศ ทำให้ต้องใช้เวลาในกระบวนการตรวจค้นบุคคลและสัมภาระก่อนขึ้นเครื่องนานพอสมควร อย่างไรก็ตามท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้จัดเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือผู้โดยสาร หรือ Airport helper คอยให้คำแนะนำในการเตรียมตัวก่อนถึงจุดตรวจค้น รวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเต็มกำลัง ทั้งเจ้าหน้าที่ของท่าอากาศยานเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ด่านตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวอย่างเต็มที่ ด้านนาวาอากาศตรี มณธนิก รักงาม ที่ปรึกษา 10 รักษาการผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จำนวนผู้โดยสารชาวจีนที่เดินทางผ่านท่าอากาศในช่วงวันหยุดประจำชาติของจีนในปีนี้ ระหว่างวันที่ 1-4 ตุลาคม 2561 เพิ่มขึ้น 11.14% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว และเพิ่มขึ้นถึง 31% เมื่อเทียบกับเดือนกันยายน 2560 โดยมีสายการบินเพิ่มเที่ยวบินจากปกติ เส้นทาง กวางโจว – เชียงใหม่ – กวางโจว จำนวน 10 เที่ยวบิน มีเที่ยวบินพิเศษเช่าเหมาลำ เส้นทาง ...

Read More »

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ย้ำ’เรียนทั้งภาษาไทย-อังกฤษ ให้ได้ดี คือ ดีไทย ไม่ใช่ดีฝรั่ง’

เมื่อบ่ายวานนี้ (4 ต . ค . 2561) ม . ล . ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยม ประชุม พบปะกับผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ครูอาจารย์ บุคลากรในสังกัด และบรรยายพิเศษ เรื่อง ‘ หน้าที่ความรับผิดชอบของประชาชนชาวไทย และวิชาภาษาอังกฤษ ‘ แก่ลูกหลานเยาวชน ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 11 จังหวัดลพบุรี อ . พัฒนานิคม จ . ลพบุรี ม . ล . ปนัดดา กล่าวกับลูกหลานเยาวชนศูนย์ฝึกและอบรมฯ เรื่องการเรียนภาษาอังกฤษ ดังความตอนหนึ่งว่า ลูกหลานทุกคนต้องมุ่งมั่นขวนขวาย พูดภาษาไทยของเราต้องให้มีจังหวะจะโคน ไม่ต้องเร่งรีบจนกลายเป็นความไม่ถูกต้อง แต่ให้มีความไพเราะ ที่จะเป็นเอกลักษณ์ประจำกายสืบไป อันจะทำให้คู่สนทนานึกชมเชยและเข้าใจได้ว่าเราให้เกียรติเขา เพราะหากพูดเร็ว โอกาสผิดพลาด ความไม่ถูกต้องทางการใช้หลักภาษาย่อมเกิดขึ้นได้โดยง่าย ความหมายนี้ครอบคลุมถึงภาษาต่างประเทศที่โลกปัจจุบันลูกหลานจำเป็นต้องเรียนรู้ให้มากเข้าไว้ ซึ่งในวัยเท่านี้ เรียนอะไรก็เรียนได้ จดจำได้รวดเร็ว ...

Read More »

องคมนตรี ’จรัลธาดา-พล.อ.กัมปนาท’ ประชุมเดินหน้างานมูลนิธิโครงการหลวง กฟภ.มอบเงินสร้างโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ หวังช่วยเกษตรกรยืดอายุผลผลิต

เมื่อเวลา 09.00 น . วันที่ 4 ตุลาคม 2561 ที่ห้องดอยคำ อาคารฝึกอบรม สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ( องค์การมหาชน ) อ . เมืองเชียงใหม่ จ . เชียงใหม่ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และ พล . อ . กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานคณะกรรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการปฏิบัติงาน มูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนตุลาคม 2561 เพื่อขับเคลื่อนงานด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์นายกกิตติมศักดิ์ มูลนิธิโครงการหลวง และบรรลุตามแผนงานประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งเริ่มต้นในเดือนตุลาคมนี้ โดยก่อนหน้าการประชุม นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง ได้รับมอบงบประมาณสนับสนุนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อก่อสร้างโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ แก่สถานีวิจัยและศูนย์พัฒนาโครงการหลวง โดยมี พล . อ . กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ...

Read More »

2-4ตค.2561 พบกับ Italian Food Festival @ Kantary Hills Hotel

เทศกาลอาหารอิตาเลี่ยน 1 ปี มีสักครั้ง รับประกันความอร่อยด้วยฝีมือเชฟใหญ่ จากโรงแรมแคนทารี เชียงใหม่ พร้อมเสริฟบุฟเฟต์หลากหลาย ทั้งพาสต้าเส้นสด พิซซ่าบางกรอบ และ seafood พร้อมอีกหลากหลายเมนู ในราคาสุดพิเศษเพียง 690++ เทศกาลอาหารอิตาเลี่ยน เริ่มระหว่างวันที่ 2-4 ตุลาคม 2561 เวลา 18:00-22:00 น . ณ ห้องอาหาร Nimman Bar and Grill – นิมมานบาร์ แอนด์ กริลส์ โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่ สำรองที่นั่งโทร 053-222-111 หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์  www.kantarycollection.com   สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน Was msste passieren, dass wir sie verlassen die frage, welche faktoren die menschen damals veranlassten, im ...

Read More »

‘Rich garden house Chiangmai Boutique hotel & cafe’ โรงแรมดี..กลางเมืองเชียงใหม่

ลืมตาตื่น เพราะเสียงจุ๊บ จิ๊บ จาก .. นกตัวน้อย ที่ออกหาแมลงยามเช้าตรู่ ความสงบจากบรรยากาศโดยรอบ ชวนสงสัย เพราะจำได้ว่าช่วงเย็นเช็คอินเข้าพักโรงแรมที่ตั้งอยู่ในเขตสี่เหลี่ยมคูเมือง .. นี่นา กลางเมืองเชียงใหม่ ที่ควรจะสับสนวุ่นวาย ในฐานะเมืองท่องเที่ยวยอดนิยม แต่ที่ Rich garden house Chiangmai Boutique hotel & cafe หาเป็นเช่นนั้นไม่ ต้นไม้ใหญ่ร่มครึ้ม กลิ่นหอมอ่อนๆ ของไม้ดอกลอยมาสัมผัส ไม่มีแม้เสียงรถราที่ขวักไขว่อยู่ที่ถนนใหญ่   โรงแรมสวย สไตล์ล้านนาโมเดิร์น ตั้งอยู่ถนนศรีภูมิ ซอย 10 ถนนคูเมืองเส้นในจากแจ่งศรีภูมิมาแจ่งหัวริน สังเกตง่ายๆ ซอยเข้าร้านจะอยู่ติดกำแพงวัดราชมณเฑียร แม้จะมองดูแคบแต่ข้างในกว้างมาก สามารถจอดรถยนต์เกือบ 20 คัน และมอเตอร์ไซค์อีกมาก นาตยา สุภาภา เจ้าของคนสวย เล่าว่า ห้องพักไม่เยอะ แม้จะมี 3 ชั้น แต่มีเพียง 6 ห้องเท่านั้น ราคาเริ่มต้น 1,980-4,590 บาท พร้อมอาหารเช้า ตัวอาคารสีขาว ภายในตกแต่งด้วยไม้ ชวนให้อบอุ่นด้วยสไตล์ล้านนา ...

Read More »

ม.ล.ปนัดดา มอบรางวัลประกวดจิตรกรรม ธนาคาร ‘UOB’ครั้งที่ 9 คุณค่าศิลป-วัฒนธรรม เอกลักษณ์ของชาติ

วันที่ 2 ตุลาคม 2561 ธนาคาร ‘UOB’ (United Overseas Bank Limited Co., Thailand) เชิญ ม . ล . ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน ‘ มอบรางวัลศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 9′ (9th UOB Painting of the Year) ประจำปี 2561 และกล่าวสุนทรพจน์ แก่ผู้บริหาร ‘UOB’ คณาจารย์ ลูกหลานเยาวชน และศิลปินไทย ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน โดยมีใจความตอนหนึ่งว่า ธนาคาร UOB และประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ ถือเป็นมิตรแท้ของราชอาณาจักรไทยมาช้านาน ที่เราคนไทยมีความซาบซึ้งใจตลอดมา การจัดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมในวันนี้ซึ่งเป็นครั้งที่ 9 ที่กรุงเทพฯ ถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและมีความหมายยิ่งในความเป็นชาติ ที่ชนทุกชาติจะสามารถก้าวเดินต่อไปข้างหน้าอย่างภาคภูมิใจ ท่านได้ช่วยสนับสนุนนโยบายของทางราชการไทยในการปลูกฝังค่านิยมทางศิลปวัฒนธรรม เอกลักษณ์ของชาติให้ดำรงอยู่อย่างยั่งยืน แม้รวมถึงการเขียนภาพอันเป็นจิตรกรรมที่สะท้อนถึงแนวความคิด ทัศนคติ และความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในชีวิตของผู้เขียน เป็นการช่วยเสริมสร้างความรักชาติบ้านเมือง ...

Read More »