ข่าวเด่น

สหภาพแรงงาน ทอท. ออกแถลงการณ์กรณีผุด ‘ห้างเซ็นทรัล วิลเลจ’ในเขตความปลอดภัยทางการบิน หวั่นโดนธงแดง ส่งผลเสียต่อมาตรฐานการบินและประเทศชาติ

วันที่ 24 สิงหาคม 2562 นายณัฐวุฒิ ทาอินต๊ะ ประธานสหภาพแรงงาน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.)  กล่าวว่า ทอท. อยู่ในสถานะผู้ได้ใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะ มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.2497 (ฉบับแก้ไข พ.ศ.2558) มาตรา 60/15 ที่มีการระบุถึงการรักษาสนามบินดูแลการบริการภายในสนามบินอนุญาตให้เป็นไปมาตรฐานที่กำหนดในข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ประกอบกับกฎหมายอื่นที่ประกาศกำหนดให้มีหน้าที่ตามคู่มือการดำเนินงานสนามบินที่มีหน้าที่ตรวจสอบ เฝ้าระวัง และรายงานตามที่ระบุไว้ในคู่มือการดำเนินงานสนามบินทั้งภายในเขตหรือบริเวณใกล้เคียงสนามบิน อันจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยสนามบิน รวมทั้งใช้การดำเนินการตามเงื่อนไขท้ายใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะ ที่สนามบินต้องดำเนินการตามกระบวนการที่รัฐกำหนดตามกรณีที่ระบุ เช่นกรณี Air display นอกจากนี้ ทอท.ยังต้องปฏิบัติตามกฎหมายในฐานะสนามบินรับรองสาธารณะใช้ดำเนินการ ได้แก่ 1. พ.ร.บ.การเดินอากาศ พ.ศ.2497 (ฉบับแก้ไข พ.ศ.2558) มาตรา 60/15 หน้าที่ผู้ได้ใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะ และมาตรา 58 59 60 เรื่องเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ  2. เงื่อนไขและข้อจำกัดประกาศท้ายใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะทุกแห่ง 3. ข้อบังคับคณะกรรมการการบินพลเรือน ที่เกี่ยวข้องในแต่ละเรื่อง 4. Standard and recommend practices ขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil ...

Read More »

ชาวเหนือแห่ช้อป งาน ‘New North Expo 2019 Food & Lifestyle’พบกับสินค้านวัตกรรมใหม่กว่า250บูธ 23-25สิงหาคมนี้ที่เชียงใหม่ฮอลล์

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 ที่ศูนย์ประชุมเชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่แอร์พอร์ต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน ‘New North Expo 2019 Food & Lifestyle’ โดยมีนางศิริพร ตันติพงษ์ ประธานกิตติมศักดิ์ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ น.ส.นิรามัย ศิริศรีสุดากุล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1นายบุญส่ง คุ้มบุญ ผู้อำนวยการกองตลาดภาคเหนือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) นางสริตา จินตกานนท์ ผู้ชำนาญการ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากลยุทธ์องค์กร สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนทรรศการ (องค์การมหาชน) นางอัญธิภรณ์ พลไพรินทร์ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเชียงใหม่ 1 และนายเหริน ยี่เซิง กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ และประชาชนร่วมงานอย่างคับคั่ง นางศิริพร กล่าวว่า งาน ‘New North Expo 2019 Food & Lifestyle’ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2562 ...

Read More »

เจ๋ง เยาวชนโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม เชียงใหม่ ส่ง ‘สวนสัตว์กระป๋อง’ คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดออกแบบของที่ระลึกจากวัสดุธรรมชาติ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 22 สิงหาคม 2562 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) จัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัลการประกวดออกแบบของที่ระลึกจากวัสดุธรรมชาติของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี พร้อมเวทีเสวนา ‘วัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติกับการนำมาออกแบบ เพื่อใช้ประโยชน์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโลกได้อย่างไร’ โดย ผศ.ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศนวัตกรรมทางการเกษตร สำหรับบัณฑิตผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ผู้แทนคณะกรรมการตัดสินการประกวด) และนายอนุชา ดำรงมณี กรรมการบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร และนางหัทยา อนุสสรราชกิจ ตัวแทนภาคีขับเคลื่อนเชียงใหม่จัดการตนเองและเพื่อสานต่อโครงการให้ยั่งยืน นายอนุชา กล่าวว่า การประกวดออกแบบของที่ระลึกจากวัสดุธรรมชาติของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ครั้งที่ 1 มีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น จำนวน 104 ทีม ประกอบด้วย ประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา และสถาบันการศึกษา จำนวน 62 ทีม และประเภทกลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป จำนวน 42 ทีม โดยมีผู้ร่วมส่งผลทั้งสิ้น 26 ผลงาน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนางานด้านการออกแบบของที่ระลึกจากวัสดุธรรมชาติที่ยังไม่แพร่หลายมากนัก ซึ่งสำนักงานพัฒนาพิงคนครเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมให้นักออกแบบรุ่นใหม่ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการนำวัสดุธรรมชาติมาใช้ในงานออกแบบต่อไปในอนาคต เป็นการสร้างสรรค์งานจากธรรมชาติ เพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม และสามารถต่อยอดสู่การสร้างงานสร้างอาชีพแก่ชุมชน นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดขึ้นแก่นักออกแบบในการผลิตผลงานสร้างสรรค์รูปแบบใหม่ๆ ซึ่งผลงานทั้งหมดจะนำไปพัฒนาและนำมาจัดทำเป็นของที่ระลึกของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเพื่อจำหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยวต่อไป ...

Read More »

หลวงปู่ทองฯพร้อมเกจิดังเชียงใหม่ ร่วมประกอบพิธีพุทธาภิเษก ‘พระพุทธสิหิงค์ สิงห์1’ครบรอบ36ปีสภาอุตสาหกรรมฯ

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 21 สิงหาคม 2562 ภายในวิหารลายคำ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบพิธีพุทธาภิเษก ‘พระพุทธสิหิงค์ เชียงแสน สิงห์ 1 รุ่นครบรอบ 36 ปี’ โดยนิมนต์เกจิอาจารย์ชื่อดังในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล หรือพระพรหมมงคล พระเทพสิงหวราจารย์ หลวงปู่บัวเกตุ หลวงปู่สังข์ หลวงตาม้า ครูบาจันทรังสี พระภาวนาธรรมาภิรัช ร่วมเป็นองค์สวด ทั้งนี้เนื่องในวาระที่ หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาเป็นพระราชาคณะชั้นพรหม ที่ พระพรหมมงคล วิ. ซึ่งถือเป็นปฐมกาลในสมัยรัชกาลที่ 10 แห่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร นับเป็นพระมหาเถระชั้นรองหิรัญบัฏสูงสุดของจังหวัดเชียงใหม่ และจะเจริญอายุวัฒนมงคลครบ 8 รอบ 96 ปี จึงมีความสิริมงคลอย่างยิ่ง  และในโอกาสที่สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่มีอายุครบรอบการสถาปนา 36 ปี โดยได้รับอนุญาตให้จัดสร้าง ‘พระพุทธสิหิงค์ เชียงแสน สิงห์ 1’ เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งมาดำเนินกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์ ...

Read More »

ท่องเที่ยวกีฬาฯสั่งผู้ประกอบการ ติดสัญลักษณ์บน ‘โคมไฟ’ต้องชดใช้หากเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินผู้อื่น

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 ที่ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายศรัณยู มีทองคำ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานแถลงมาตรการรองรับการปล่อยโคมควัน โคมลอย โคมไฟ ในช่วงเทศกาลลอยกระทง เพื่อเตรียมความพร้อมด้านอากาศยานในช่วงเทศกาลลอยกระทง โดยนายศรัณยู กล่าวว่า จากคำสั่งของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)​ที่ออกมาเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559 ที่ระบุว่า การจุดหรือการปล่อยโคมควัน โคมลอย โคมไฟ จะต้องได้รับการอนุญาตจากอำเภอท้องที่ และตามหลักเกณฑ์ของจังหวัดเชียงใหม่ และสามารถกระทำได้ให้ห้วงเทศกาลลอยกระทงเล็ก ระหว่างเวลา 10.00-12.00 น. และเวลา 19.00-01.00 น. วันลอยกระทงใหญ่ และต้องมีมาตรฐาน มผช.808/2552 ขนาด 1 ลูกบาศก์เมตร และสถานที่จุดและปล่อยต้องอยู่นอกเขตสนามบิน “ปี 2560 มีการขออนุญาตให้ปล่อยโคมมาก 37,000 โคม แต่ปี 2561 เพิ่มขึ้นเป็น 53,000 โคม ซึ่งในปีนี้เราจะเน้นหนักในเรื่องมาตรฐานของโคมให้มากขึ้น และพยายามเน้นให้ท้องถิ่นพิจารณาการอนุญาต รวมทั้งจุดจำหน่ายที่ชัดเจน” นายคัมภีร์ นามคำ ...

Read More »

ฮือฮา คณะวิทย์ มช.ค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลก กรมพระศรีสวางควัฒนฯพระราชทานนาม ‘พรหมจุฬาภรณ์’ คาดพัฒนาเป็นยาต้านมะเร็งในอนาคต

วันที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ โถงชั้น 1 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.คมกฤต เล็กสกุล รองผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมแถลงข่าวการค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลก โดยได้รับพระราชทานนาม ‘พรหมจุฬาภรณ์’ ระหว่างงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ กล่าวว่า ทีมคณะนักวิจัยนำโดย อาจารย์ ดร.ธนวัฒน์ เชาวสกู สังกัดภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มช. น.ส.อานิสรา ดำทองดี นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาความหลากหลายทางชีวภาพและชีววิทยาชาติพันธุ์ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มช. และนายกิติศักดิ์ อ๋องย่อง นักวิจัยอิสระ ได้ดำเนินโครงการวิจัยเรื่อง ‘อนุกรมวิธานและวิวัฒนาการชาติพันธุ์ของพรรณไม้วงศ์กระดังงา (Annocaceae) ในประเทศไทยที่หายากและยังไม่เป็นที่รู้จัก เพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน’  ซึ่งโครงการวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำหนังสือพรรณพฤกษชาติแห่งประเทศไทย ...

Read More »

ม.ล.ปนัดดา เผย ‘สมเด็จฯกรมพระยาดำรงฯ’ ทรงโปรดดนตรีเป็นชีวิตจิตใจ

วันที่ 17 สิงหาคม 2562 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา/ประธานพิพิธภัณฑ์และหอสมุดสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ปาฐกถาพิเศษ เช้าวันนี้ ณ วังวรดิศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ให้แก่ลูกหลานเยาวชน ครูอาจารย์ ซึ่งต่างล้วนแปลกใจ ด้วยไม่เคยทราบมาก่อนว่า สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงมีความสนพระทัยด้านการดนตรี ไม่น้อยไปกว่าทางด้านวิชาการอื่นๆ และงานมหาดไทย ซึ่ง ม.ล.ปนัดดา ได้ตอบข้อซักถามที่ลูกหลานเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา มีความตั้งใจในการรับฟังและร่วมสนทนาอย่างน่าชื่นชมยินดียิ่งว่า ทรงสอนว่าดนตรีทำให้คนมีความสุข จากทุกข์ก็ทุกข์น้อยลง จากคิดอะไรไม่ดี คิดอะไรไม่ออก ก็จะกลับฟื้นคืนดี คิดได้ อะไรผิดอะไรถูก หม่อมเจ้าพูนพิศมัย ดิศกุล ผู้เป็นท่านย่าของผม ทรงเล่าประทานแก่ผมเมื่อครั้งคุณพ่อ (หม่อมราชวงศ์สังขดิศ ดิศกุล) ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำประเทศสมาพันธรัฐสวิสว่า… ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 สมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ขณะที่ทรงเป็นนายกราชบัณฑิตยสภา ได้ทรงริเริ่มและดำเนินงานบันทึกเพลงไทยเป็นตัวโน้ตสากลขึ้นเป็นครั้งแรก โดยความร่วมมืออย่างดียิ่งของอัครราชทูตเยอรมนีประจำสยาม และครูทางดนตรีทุกฝ่าย ทั้งที่เป็นชาวไทยและชาวต่างประเทศ ทรงใช้ท้องพระโรงวังวรดิศ ถนนหลานหลวง เป็นสถานที่ดำเนินงานตามพระดำริ ท้องพระโรงวังวรดิศนี้ ที่ครั้งหนึ่งเคยถูกเปรียบเทียบว่าเป็นเสมือนสำนักงาน ก.พ. ที่ทำทุกเรื่อง สารพัดเรื่อง ที่กระทรวงและส่วนราชการอื่นยังไม่ได้ริเริ่มทำ ...

Read More »

ซีพีเอ็น ยกอีเว้นท์ระดับบิ๊กแม็กเน็ต ‘Japan Week’ ตอกย้ำผู้นำจัด Creative Lifestyle Event

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 บริเวณ ชั้น1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ นายฮิโรชิ มัทสึโมะโตะ (Mr.Hiroshi MATSUMOTO) กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน เจแปน วีค – JAPAN WEEK งานเทศกาลญี่ปุ่น ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2562  โดยภายในงานประกอบด้วย การแสดงทางศิลปะวัฒนธรรม ‘เจแปนนีส’ ผสมผสานระหว่างการร่ายรำแบบญี่ปุ่นและการร้องรำเข้าด้วยกัน จาก NaomichiHanazono , COSPLAY GUEST พบ ‘CMYK’ คอสเพลย์หนุ่มผู้มากความสามารถ, IDOL GIRL GROUP อาทิ Daisy daisy , และ วง SY51 , ANIME ACTIVITIES: Enjoy dancing with Poke’mon ร่วมสนุกไปกับโปเกม่อน ตัวมาสคอตสีเหลืองสดใส ที่มาสร้างความน่ารักให้ได้สัมผัสกับแบบใกล้ชิด กับ PIKACHU, ...

Read More »

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่1จับมือพันธมิตร ผุดงาน ‘New North Expo 2019’Food & Lifestyle ชูนวัตกรรมอาหาร-ของฝากของที่ระลึก คาดเงินสะพัด20ล้าน

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 16 สิงหาคม 2562 ที่โรงแรมรติล้านนา อ.เมืองเชียงใหม่ นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน New North Expo 2019 Food & Lifestyle ซึ่งศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 25 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมเชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่แอร์พอร์ต เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปและเกษตรแปรรูป รวมทั้งอุตสาหกรรมของฝากของที่ระลึก ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1 ให้สามารถแข่งขันได้ นายวิรุฬ กล่าวว่า งาน New North Expo 2019 Food & Lifestyle เป็นความร่วมมือของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ คือ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน และลำปาง ซึ่งมีศักยภาพสูงด้านเกษตรและอาหาร เป็นที่ยอมรับในฐานะฐานการผลิตอุตสาหกรรมอาหารที่มีมูลค่ากว่า 23,000 ล้านบาท จาก 2,500 โรงงานในพื้นที่ ...

Read More »

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยจัดกิจกรรม ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ‘วันแม่แห่งชาติ’ที่สวนสัตว์เชียงใหม่

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหาร ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เข้าศึกษาเรียนรู้ชีวิตสัตว์ชนิดต่างๆ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ไปประกอบการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มทักษะและปูพื้นฐานทางสังคมให้มีคุณภาพ เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในอนาคต ควบคู่ไปกับการมาพักผ่อนหย่อนใจ  ตลอดจนเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน เปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับความรู้จากประสบการณ์จริง โดยมีพี่ๆ วิทยากรจากสวนสัตว์เชียงใหม่ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สัตว์ป่านอกถิ่นอาศัย ตลอดจนถึงการเยี่ยมชมหมีแพนด้าคู่ขวัญ ‘ช่วงช่วงและหลินฮุ่ย’  ชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภายในเชียงใหม่ ซู อครอเรียม เพลิดเพลินไปกับธรรมชาติในพื้นที่ป่าเชิงดอยสุเทพที่งดงาม ทั้งนี้สวนสัตว์เชียงใหม่ ถือเป็นแหล่งเรียนรู้ ตอบสนองพระราชบัญญัติ (พรบ.) การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 สามารถให้บริการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องของสัตว์และสิ่งแวดล้อมศึกษา โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาของนักเรียนในแต่ละช่วงชั้น และเพื่อเป็นศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่มีประสิทธิภาพของเยาวชนและครอบครัว ในการปลูกฝังและพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เกิดการเรียนรู้ทั้งในด้านสติปัญญา อารมณ์ และจริยธรรม เพื่อพัฒนาทักษะในการบูรณาการความรู้ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้จากตัวอย่างจริง ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่  นอกจากนี้คณะครูและนักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ยังร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติด้วย สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

Read More »