ข่าวด่วน

ข่าวเด่น

ชาวเชียงใหม่ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ บวงสรวง-ถวายสักการะ ‘พระเจ้ากาวิละ’น้อมรำลึกพระเกียรติคุณ

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ที่บริเวณอนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ พล.ต.สืบสกุล บัวระวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 เป็นประธานวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะและพิธีบวงสรวงพระเจ้ากาวิละ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณและคุณงามความดีของบรรพบุรุษชาวล้านนาและพระกรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อพสกนิกรชาวเชียงใหม่ โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยทหาร ตำรวจ เจ้านายฝ่ายเหนือ ส่วนราชการ กงสุลต่างประเทศ ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะและพิธีบวงสรวง พระเจ้าบรมราชาธิบดีกาวิละ หรือพระเจ้ากาวิละ ทรงเป็นเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ และอาณาจักรล้านนาพระองค์แรกแห่งราชวงศ์ทิพย์จักราธิวงศ์ หรือเจ้าเจ็ดตน ทรงปกครองเมืองเชียงใหม่ในช่วงปี พ.ศ.2285 – 2358 ซึ่งตลอดรัชสมัยของพระองค์ เป็นห้วงเวลาแห่งการศึกสงครามและสร้างบ้านแปงเมือง ทรงเป็นกษัตริย์ชาตินักรบ ร่วมกับพระอนุชาทั้ง 2 นับตั้งแต่พระเจ้าตากสินมหาราชทรงนำกำลังทหารไทยเข้าตีและขับไล่ทหารพม่าออกจากเมืองเชียงใหม่ได้สำเร็จเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2317 โดยมีพระเจ้ากาวิละเป็นกองทัพหน้า และปกครองเมืองเชียงใหม่แบบประเทศราชสืบมา  ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และน้อมรำลึกถึงปฐมกษัตริย์แห่งเมืองเชียงใหม่ มณฑลทหารบกที่ 33 และทุกภาคส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ จึงจัดให้มีการประกอบพิธีเทิดพระเกียรติพระเจ้ากาวิละ ปฐมกษัตริย์แห่งเมืองเชียงใหม่ เป็นประจำทุกปีในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ณ ลานอนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละ มณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ จ.เชียงใหม่ สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

Read More »

ธปท.เหนือ กังวลปัญหา ‘ไวรัสโคโรนา’ปัจจัยแทรกทำเศรษฐกิจเหนือชะลอตัว

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สำนักงานภาคเหนือ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ นายโอรส เพชรเจริญ ผู้อำนวยการอาวุโส ธปท. สำนักงานภาคเหนือ แถลงภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือ ไตรมาส 4 ประจำปี 2563 ว่า ชะลอตัวจากไตรมาสก่อน โดยการบริโภคภาคเอกชนชะลอลง ตามการใช้จ่ายสินค้าเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน ขณะที่การใช้จ่ายสินค้าคงทนหดตัว ตามกำลังซื้อที่อ่อนแรง ท้ังจากรายได้เกษตรกรท่ีหดตัว ตามปริมาณผลผลิตที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง และรายได้นอกภาคเกษตรจากภาคอุตสาหกรรมที่ขยายตัวน้อยกว่าไตรมาสก่อน โดยเฉพาะการผลิตหมวดอาหารชะลอตัวตามวัตถุดิบทางการเกษตร และการผลิตหมวดช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ชะลอตัวตามความต้องการจากต่างประเทศ ขณะที่ภาคการท่องเท่ียวขยายตัวชะลอลง ตามนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีน ทางด้านการลงทุนหดตัวมากขึ้นท้ังการลงทุนเพื่อการก่อสร้างและการผลิต สำหรับการใช้จ่ายภาครัฐหดตัวเนื่องจาก พ.ร.บ. งบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ยังไม่ประกาศใช้  “ภาคบริการด้านการท่องเท่ียวชะลอลง โดยจำนวนนักท่องเท่ียวต่างชาติมีปริมาณ 3.9 แสนคน โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนชะลอลงมากในช่วงปลายไตรมาสจากหลายปัจจัย อาทิ การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวจีนเดินทางไปยังต่างประเทศมีทิศทางชะลอตัว และบางส่วนชะลอการเดินทางจากไตรมาสนี้ไปเป็นต้นปีหน้าในช่วงเทศกาลตรุษจีน ขณะที่นักท่องเท่ียวชาติอื่นยังขยายตัวดี อาทิ ไต้หวัน และเกาหลีใต้ แต่ปริมาณไม่สามารถทดแทนตลาดจีนได้เลย สะท้อนจากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานเชียงใหม่ขยายตัวชะลอลง ทางด้านนักท่องเท่ียวไทยปรับดีข้ึนในช่วงปลายไตรมาส เนื่องจากมีสภาพอากาศหนาวเย็นจูงใจ พิจารณาจากจำนวนผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยของภาคเหนือ ...

Read More »

ทอท.จับมือเชียงใหม่ ประกาศความพร้อมจัดงาน ‘The Routes Asia Development Forum 2020’มั่นใจทะยานสู่ที่สุดด้านการบินแห่งเอเชีย มั่นใจ ‘ไวรัสโคโรนา’ไม่มีผลกระทบต่อการประชุม เล็งดึงตลาดอินเดีย-ยุโรปเข้ามาทดแทน

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ห้องสุโขทัย โรงแรมแชงกรี ล่า อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ แถลงข่าวประกาศความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมเจรจาธุรกิจการบินพาณิชย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก หรือ The Routes Asia Development Forum 2020 (RA2020) ระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2563  ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา พร้อมเปิดพื้นที่สำคัญหลายแห่งต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากธุรกิจการบินจากทั่วโลก โชว์ศักยภาพความพร้อมในการรองรับผู้เข้าประชุมต่อยอดอุตสาหกรรมการบินให้เติบโตผ่านการเจรจาธุรกิจ ก้าวสู่การเป็นที่สุดด้านการบินแห่งเอเชีย คาดสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนกว่า 200-300 ล้านบาท หวังกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศไทย  นายวิชัย บุญยู้ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด) บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การจัดงาน The Routes Asia Development Forum 2020 ถือเป็นอีกครั้งในรอบ 14 ...

Read More »

เชียงใหม่จัด ‘จังหวะปะทะฝุ่น’ใช้ดนตรีสู้วิกฤติ

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 สำหรับพื้นที่ภาคเหนือ ศูนย์ควบคุมสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ รายงานว่า ในพื้นที่ 9 จังหวัดปริมาณจุดความร้อน หรือ Hotspot ลดลงเรื่อยๆ เนื่องจากการเข้มงวดและจับกุมผู้กระทำผิดไปดำเนินคดีอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ทำให้ปริมาณการเผาไหม้ลดลงอย่างเห็นได้ชัด แต่ยังคงมีพื้นที่ป่าเกิดไฟไหม้ลุกลามอย่างหนักในพื้นที่ จ.แพร่ และ จ.ลำปาง ซึ่งเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนกำลังเร่งระดมกำลังเข้าดับไฟ ทั้งนี้ในส่วนของดัชนีคุณภาพอากาศ ข้อมูลจาก Air4Thai ยังพบว่าปริมาณฝุ่นที่ลอยตัวสะสมยังส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนในทุกจังหวัด มีประกาศแจ้งเตือนประชาชนให้งดการจัดกิจกรรมและออกกำลังหายกลางแจ้งทุกชนิด ยกเว้น จ.ลำพูน และ จ.แม่ฮ่องสอน ที่คุณภาพอากาศดีมาก  อย่างไรก็ตามในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ดัชนีคุณภาพอากาศบ่งชี้ว่า มีอันตรายต่อสุขภาพประชาชนทั้งในเขตตัวเมือง และ อ.รอบนอกทั้งโซนเหนือ กลาง และใต้ ซึ่งวันเดียวกันนี้องค์กรภาคประชาชนและเอกชน นำโดยสภาลมหายใจเชียงใหม่ รวมตัวกันจัดกิจกรรม ‘จังหวะปะทะฝุ่น’ หรือ Beat the Haze มหกรรมดนตรี ระหว่างเวลา 10.00 – 16.00 มีศิลปินและนักดนตรีจับมือกันสร้างกุศลหาทุนช่วยสภาลมหายใจฯ ตอกย้ำว่า เราต่างมีลมหายใจเดียวกัน เพื่อนำมาจัดการปัญหาฝุ่นควันและไฟป่า ที่หอประวัติศาสตร์ หลังอนุสาวรีย์สามกษัตริย์  สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

Read More »

เชียงใหม่ดึงนักจัดสวนมืออาชีพ เตรียมเนรมิตเมืองเชียงใหม่-สวนบวกหาด งาน ‘มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ’ 7-9กพ.2563

เมื่อเวลา 17.00 น.​วันที่ 31 มกราคม 2563 ที่สวนสาธารณะหนองบวกหาด อ.เมืองเชียงใหม่ นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 44 ประจำปี 2563 โดยมีนายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เชียงใหม่ นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีจังหวัดเชียงใหม่ ดร.จุฑา ธาราไชย รักษาการผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (ภาคเหนือ) หรือ สสปน. และนางละเอียด บุ้งศรีทอง นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ (ตอนบน) ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7–9  กุมภาพันธ์ 2563 ภายใต้แนวคิด ‘มรดกล้านนา งามสะพรั่งพฤกษา ล้ำเลอค่านครพิงค์’  นายวิรุฬ กล่าวว่า ในปีนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมกับองค์กรภาครัฐ เอกชน และประชาชน พร้อมใจกันที่จะเนรมิตให้เมืองเชียงใหม่มีความสวยงาม ด้วยมวลดอกไม้นานาชนิด รื่นรมย์ไปกับแมกไม้สายพันธุ์ต่างๆ ที่หาชมได้ยาก พร้อมตกแต่งบรรยากาศและจุด Land Mark ด้วยดอกไม้หลากสีสัน ทั้ง 4 แจ่งรอบคูเมืองอย่างสวยงาม ...

Read More »

เปิดแล้ว ‘อุตสาหกรรมแฟร์ 2020’หวังกระตุ้นเศรษฐกิจภาคเหนือ 10วันเต็ม

เมื่อเวลา 10.15 น. วันที่ 31 มกราคม 2563 ที่ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่  นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และนายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ื เป็นประธานเปิดงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมยิ่งใหญ่ ‘อุตสาหกรรมแฟร์ 2020’ ครั้งที่ 21 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 9 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้ประกอบการได้พบกับความหลากหลายของสินค้าราคาโรงงาน พร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมใจกันยกทัพคลินิกให้คำปรึกษาด้านการลงทุนสำหรับผู้ประกอบการ Start up และคอร์สฝึกอาชีพระยะสั้นที่หลากหลายมาจัดแสดงตลอด 10 วัน  โดยมีนายอนุชา มีเกียรติชัยกุล  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ นายสราวุฒิ  สินสำเนา ประธานจัดงานอุตสาหกรรมแฟร์ 2020 พร้อมผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนกงสุลใหญ่ กงสุลจากประเทศต่างๆ หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม  ซึ่งปีนี้มีไฮไลท์การแสดงสดจากกลุ่มอดีตประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่และสมาชิก ด้วยการเต้นประกอบเพลงเพื่อสร้างสีสันกับพิธีเปิดงาน เรียกเสียงปรบมือจากผู้ชมดังลั่น ทั้งนี้ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า อุตสาหกรรมแฟร์ 2020 เป็นการแสดงศักยภาพเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรม เผยแพร่และส่งเสริมสนับสนุนสินค้าอุตสาหกรรมของภาคเหนือให้เป็นที่รู้จัก และเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ นอกจากนี้ยังเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมจากจังหวัดเชียงใหม่ ...

Read More »

เชฟแมกซ์ แชมป์มาสเตอร์เชฟ ซีซั่น3 เปิดคาเฟ่ขนม ‘Nana Fruit Dessert’ ชู Cloudy Cake เสริฟคู่ Sparkling Drink เริ่มความอร่อยและสนุก กันได้แล้ว ที่ชั้น4 ห้างเมญ่าฯ

นั่งโคเวิร์กกิ้งสเปซบ่อยละ  บ่ายนี้เว้นการดื่มกาแฟขมๆ ชวนกันไปหาที่นั่งสบายๆขอฉลองกับเดอะแก๊งสักวัน นัดกันที่  ‘Nana Fruit Dessert’ ร้านขนมเปิดใหม่ สัมผัสประสบการณ์ในการละเลียดขนมกับเครื่องดื่มเย็นๆ   … โค- ‘ชิลลิ่ง’สเปซ 🙂 นั่งที่นี่แล้วรู้สึกแบบนี้ล่ะ  เชฟแมกซ์ นันทวัฒน์ จรรยาลิขิต แชมป์ MasterChef Thailand Season3  เจ้าของร้าน เดินยิ้มหวาน ยกเครื่องดื่มเย็นๆ 2 แก้ว มาเสริฟให้ที่โต๊ะ บอกว่า นี่เมนู ราสเบอร์รี่โซดา กับแก้วมังกรโซดา แค่เห็นสีสดสวย ก็รู้สึกหวานซ่าส์ ชื่นใจแล้ว “ตั้งใจจะให้เป็นร้านขนม ที่นี่เราไม่ขายกาแฟ แต่มีเครื่องดื่มเย็นๆ ทั้งที่เป็น Sparkling Drink ใช้ผลไม้อบแห้งมาปั่นเป็นไซรัปสูตรเฉพาะของทางร้าน หรือจะเลือกประเภท  Fruit Tea  และยังมีเครื่องดื่มผสมนมอีกหลายเมนู อาทิ ชาเขียวนมสด ซึ่งเลือกชาดีจากเมืองชิซึโอกะมาเสริฟให้ รับรองว่า อร่อย และดีต่อสุขภาพแน่นอน เชฟแมกซ์ บอกว่า ในส่วนของขนม  ‘Nana Fruit Dessert’ เราทำเค้กสไตล์ ‘Cloudy ...

Read More »

รวบเครือข่ายยาเสพติด2ราย ใช้ที่นอนอำพรางยาบ้า3.5ล้านเม็ดหวังตบตาตำรวจ / ขนไอซ์23กก.เตรียมส่งตปท.

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 29 มกราคม 2563 ที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 อ.เมืองเชียงใหม่ พล.ต.ท.ประจวบ วงค์สุข ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 พร้อมเจ้าหน้าที่ ปปส.ภาค 5 ทหาร และชุดจับกุม ร่วมกันแถลงข่าวผลการจับกุมขบวนการค้ายาเสพติด 2 ราย โดยคดีแรกมีผู้ต้องหา 6 คน ประกอบด้วย นายพัชระ แสงว้า อายุ 34 ปี ชาวอำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย น.ส.เต้า เซ็งยะ อายุ 47 ปี ชาวอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ นายพัชรพล ทรัพย์ธนกูล อายุ 35 ปี  นางฐิติพร ทรัพย์ธนปัญญา อายุ 29  ชาวอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ นายเหย่าหมิง แซ่หลี่ นายอําไฉ่ แซ่จื้อ ชาวอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมของกลางยาบ้า 3.5 ล้านเม็ด ...

Read More »

กลุ่ม รพ.รามคำแหงจัดหน่วยแพทย์ดูแลปั่น2น่องฯ ระดมทุนมอบกรมอุทยานฯดูแล ‘ผู้พิทักษ์ป่า’ปี3

วันที่ 28 มกราคม 2563 ที่ห้องคอนเวนชั่น 2 โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ นายธฤต ชื่นอิ่ม กรรมการบริหารโรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหารจากโรงพยาบาลในเครือได้แก่ ทพ.ศิระ ฮั่นตระกูล กรรมการบริหารจาก โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม และ นพ.ดุสิต ศรีสกุล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลลานนา จ.เชียงใหม่ ร่วมกันแถลงข่าวการผนึกกำลังให้การสนับสนุนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดกิจกรรม ‘ปั่น 2 น่องท่องอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์’ ครั้งที่ 13 ซึ่งจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่  9 กุมภาพันธ์ 2563 นี้ โดยมีนายกริชสยาม คงสตรี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ร่วมให้รายละเอียดาของการจัดกิจกรรม  นายธฤต กล่าวว่า โรงพยาบาลในเครือพร้อมดูแลการปั่นขึ้นสู่ดอบสูงที่สุดของประเทศไทย ด้วยมาตรฐานสากลในการรับมือดูแลด้านสุขภาวะของนักปั่นที่เข้าร่วมกิจกรรมสำคัญครั้งใหญ่ประจำปี เพราะไม่เพียงชาวไทยเท่านั้น หากยังมีนักปั่นที่มีชื่อเสียงและผลงานจากต่างประเทศได้ให้ความสนใจเช่นกัน เราจึงให้การสนับสนุน 2 แนวทาง คือ การจัดเตรียมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โดยมีคณะแพทย์และบุคคลากรการแพทย์ พร้อมเวชภัณฑ์ รวมทั้งรถพยาบาล ...

Read More »

รมว.สุวิทย์ฯร่วมยินดี ‘วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต’มช.เปิดมิติใหม่เพื่อการศึกษาพัฒนาคนทุกช่วงวัย รองรับความเปลี่ยนแปลงของโลก

เมื่อเวลา 09.09 น. วันที่ 28 มกราคม 2563 ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือ CMU School of Lifelong Education โดยศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมผู้บริหารมหาวิทยาลัย และนายสุทธิชัย หยุ่น นักสื่อสารมวลชนอาวุโส ร่วมกิจกรรม ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ กล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง การเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อการยกระดับการพัฒนาประเทศสู่อนาคต ว่า การเรียนรู้ตลอดชีวิตตอบโจทย์ความยั่งยืน สิ่งที่ มช.ทำสอดคล้องกับสถานการณ์โลกที่แท้จริง เพราะโลกของ 4.0 คือ การดึงศักยภาพของมนุษย์ออกมาในช่วงศตวรรษที่ 21 ซึ่งหัวใจสำคัญ คือ Human และ Social Capital ก้าวสู่ความเปลี่ยนแปลงชีวิตจากที่แค่เรียน ทำงาน และเกษียณ แต่ปัจจุบันคนอายุยืนมากขึ้นจึงต้องมีการเรียนรู้มากขึ้นเพื่อทำงานมากขึ้น  “จากนี้ไปไม่ว่าจะเป็นเพศหรือวัยไหน ...

Read More »