ข่าวด่วน

ข่าวเด่น

เชียงใหม่ทำเก๋ จัด ‘CHIANGMAI NIGHT MARATHON 2020’วิ่ง มา-หา-กุศล ช่วย รพ.สงฆ์แห่งภาคเหนือ

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 9 มกราคม 2563 ที่ร้านสามแสนไลฟ์ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ พล.อ.เจน คีรีทวีป ที่ปรึกษาการกีฬาแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ พล.อ.ธงชัย เทพารักษ์ รองที่ปรึกษาการกีฬาแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงข่าวการจัด ​​CHIANGMAI NIGHT MARATHON 2020 วิ่ง มา-หา-กุศล ซึ่งร้านอาหารสามเสนวิลล่า สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับภาครัฐและเอกชนร่วมกันจัดขึ้นในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 22.00 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เชียงใหม่ ใน 3 ประเภท คือ มาราธอน 42.195 กม. ฮาล์ฟ มาราธอน 21 กม. และ มินิมาราธอน 10 กม. ชิงถ้วยและเงินรางวัลกว่า 335,000 บาท บนเส้นทางการวิ่งที่นักกีฬาไม่เคยวิ่งมาก่อน พล.อ.เจน กล่าวว่า เป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงกีฬา Sports ...

Read More »

เชียงใหม่เตรียมรับมือภัยแล้งปี2563 คาดน้ำน้อย-แจ้งเกษตรกรงดปลูกข้าวนาปรัง

วันที่ 7 มกราคม 2563 ที่ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายศรัณยู มีทองคำ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานแถลงข่าวการเตรียมการรับมือสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำช่วงภัยแล้ง ข้อแนะนำและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงภัยแล้ง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูล นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ กล่าวว่า จากปริมาณน้ำฝนที่น้อยลงกว่าปีที่ผ่านมา ทำให้สถานการณ์น้ำในปีนี้ค่อนข้างน่าเป็นห่วง เพราะภาพรวมปริมาณน้ำในอ่างขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก รวมความจุ 639.787 ล้านลูกบาศก์เมตร มีปริมาณน้ำ 294.780 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 43.36 % อยู่ในเกณฑ์การเฝ้าระวัง โดยขอความร่วมมือเกษตรกรงดการปลูกข้าวนาปรัง เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในด้านการบริโภค-อุปโภค และการทำน้ำประปา “ปีนี้น่าห่วง ต้องเฝ้าระวังและบริหารจัดการน้ำอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล มีมติปล่อยน้ำให้เกษตรกร จำนวน 70 ล้านลูกบาศก์เมตร จากปริมาณกักเก็บ 105 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยจะเริ่มส่งน้ำตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม-1 กรกฏคม 2563 พร้อมมีมติงดปลูกข้าวนาปรัง และสถานการณ์น่าจะดีกว่าปี 2559 ที่เคยเกิดภาวะวิกฤติ”  นายจรินทร์ กล่าวอีกว่า ในส่วนฝาย ...

Read More »

‘ม.แม่โจ้’ แถลงความสำเร็จงานวิจัยโครงการปลูกและเก็บเกี่ยวกัญชาเพื่อทางการแพทย์ในระดับอุตสาหกรรม

วันที่ 6 มกราคม 2563 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ แถลงข่าวความสำเร็จโครงการปลูกและเก็บเกี่ยวกัญชาเพื่อทางการแพทย์ 12,000 ต้น ในระบบเกษตรอินทรีย์ระดับอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ขั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย รศ.ดร.วีรพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดเผยว่า โครงการปลูกและเก็บเกี่ยวกัญชาเพื่อทางการแพทย์ในระบบอินทรีย์ระดับอุตสาหกรรม เป็นความร่วมมือ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้กับกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งทางมหาวิทยาลัยมีหน่วยงานที่ทำการศึกษาวิจัยการปลูก พืชในระบบอินทรีย์อยู่แล้วโดยเริ่มจากการมีศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดินในการกาจัดขยะอินทรีย์ ซึ่ง ต่อมาได้เปลี่ยนเป็น ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตั้งแต่ปี 2554 ซึ่งได้ทำการวิจัยการปลูกพืชระบบเกษตรอินทรีย์ในโรงเรือนอัจฉริยะ ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานจาก IFOAM และ USDA หน่วยงานที่รับรองการปลูกพืชในระบบเกษตรอินทรีย์ภายในโรงเรือน แบบ Smart Farming  “ทางมหาวิทยาลัยจึงทำโครงการปลูกกัญชาทางการแพทย์เสนอต่อกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณะสุข จนเกิดการลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ขึ้นระหว่างกรมการแพทย์ องค์การเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้มอบหมายให้ ผศ.พาวิน มโนชัย รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลงนามความรว่มมือเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2562 ...

Read More »

ม.นอร์ท-เชียงใหม่เตรียมประสาทปริญญาบัตรครั้งที่17 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ 19มค.63

วันที่ 5 มกราคม 2563 มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ประกาศแจ้งกำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตรครั้งที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2562 ของมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ว่า ในวันที่19มกราคม2563 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ อาจารย์ณรงค์ ชวสินธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ จะเป็นประธานในพิธี และเป็นผู้ประสาทปริญญาบัตรแก่ดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิตและบัณฑิต ซึ่งมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิต และบัณฑิต เข้ารับปริญญาจำนวนทั้งสิ้น 574 คน โดยแยกเป็นมหาบัณฑิตจำนวน 78 คน คือ ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ 8 คน ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 32 คน ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน 38 คน และบัณฑิตจำนวน 496 คนคือ ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 26 คน ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 7 คน ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 15 คน ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคโนโลยียานยนต์ 1 คน ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีก่อสร้าง ...

Read More »

ห้างสรรพสินค้าเชียงใหม่ ขานรับนโยบายลดโลกร้อน ‘หยุด’แจกถุงพลาสติกแล้ววันนี้

วันที่ 1 มกราคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานถึงมาตรการยกเลิกใช้ถุงพลาสติกที่เริ่มวันนี้เป็นวันแรกนั้นว่า ตามห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ในพื้นที่ อาทิ กลุ่มเซ็นทรัล เชียงใหม่ ขานรับนโยบาย No more plastic bags ร่วมกันทำเพื่อโลก หยุดใช้ถุงพลาสติก ด้วยการ ‘หยุด’ แจกถุงพลาสติกอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป (ยกเว้นกลุ่มร้านอาหาร) น.ส.ธนัชชพร พงษ์เย็น หัวหน้ากลุ่มธุรกิจ เซ็นทรัลกรุ๊ป จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ทีมผู้บริหารให้ความสำคัญต่อเรื่องนี้มาก จึงเริ่มรณรงค์การงดใช้ถุงพลาสติกมายาวนานกว่า 11 ปี วันนี้เราจึงออกมาเชิญชวนประชาชนและลูกค้าช่วยกันลดโลกร้อน ด้วยการพกถุงผ้าติดกระเป๋าออกมาใส่สินค้าที่เลือกซื้อ และไม่เพียงการมาเดินห้างสรรพสินค้าแต่ขอให้ทุกคนหันมาใช้ถุงผ้าเป็นประจำทุกวัน เพื่อช่วยกันรักษาและดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อโลกของเรา ซึ่งที่ผ่านมาลูกค้าเข้าใจและหันมาใช้ถุงผ้ามากขึ้นเรื่อยๆ แล้ว สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

Read More »

รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ พร้อมรับ7วันระวังอันตราย ‘เทศกาลปีใหม่’2563 วอนบริจาคโลหิตช่วยผู้ป่วยฉุกเฉิน

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 ที่ห้องประชุมชั้น 15 อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานการแถลงข่าวสื่อมวลชน ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562 โดยมี รศ.นพ.ชัยวัฒน์ บำรุงกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ผศ.นพ.กฤษณ์ ขวัญเงิน รองคณบดี และ รศ.ดร.พญ.ศิริอนงค์ นามวงศ์พรหม ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมแถลงภาพรวมการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปี คณะแพทยศาสตร์ มช. , ความคืบหน้าโครงการ Save Sujinno , โรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ , ศูนย์ MTEC , ศูนย์ Customer Service Center (CSC) , Suandok Hospital Line , 7 ...

Read More »

รมต.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ร่วมรณรงค์ ‘รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม’มอบถุงผ้าลดโลกร้อนให้เยาวชน

วันที่ 22 ธันวาคม 2562 นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงานสวนสัตว์เชียงใหม่ ให้การต้อนรับ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะ ที่เดินทางมาเยี่ยมชมสวนสัตว์เชียงใหม่ ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ได้ร่วมกิจกรรม ‘รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม’ โดยมอบถุงผ้าลดโลกร้อนให้กับเด็กนักเรียน รวมถึงนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการภายในสวนสัตว์เชียงใหม่  นอกจากนี้ นายวราวุธ และคณะได้บันทึกภาพร่วมกับเหล่าบรรดามาสคอตสัตว์ป่านานาชนิด และเด็กนักเรียนที่ร่วมกันชูป้ายรณรงค์ ‘รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม’เพื่อให้สอดคล้องกับโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด ‘รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม’ ด้วย สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

Read More »

‘ตูน บอดี้สแลม’ พร้อมศิลปินดารา นำชาวเชียงใหม่กว่า2หมื่นคน วิ่งปิดโครงการก้าวคนละก้าวภาคเหนือ ระยะ 10.4 กม.สุดท้าย คาดยอดบริจาคทะลุ20ล้านบาทมอบให้7โรงพยาบาล

ช่วงเย็นที่ผ่านมา นายอาทิวราห์ คงมาลัย หรือ ตูน บอดี้สแลม  นักร้องชื่อดัง พร้อมแฟนสาว ก้อย รัชวิน วงศ์วิริยะ และศิลปินดารา รวมทั้งบัวขาว บัญชาเมฆ  นักมวยชื่อดัง  นำชาวเชียงใหม่กว่า 20,000 คน  ออกวิ่งในโครงการก้าวคนละก้าวภาคเหนือ ระยะทาง 10.4 กิโลเมตรสุดท้าย  จากจุดปล่อยตัวที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่  หลังจากช่วงสายที่ผ่านมา ตูน บอดี้สแลมได้วิ่งออกจาก จ.ลำพูน มาถึง จ.เชียงใหม่ รวมระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร ขณะที่บรรยากาศในสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี  เป็นไปด้วยความคึกคัก มีชาวเชียงใหม่เดินทางมาร่วมวิ่งและเป็นกำลังใจให้กับตูน บอดี้สแลมและศิลปินดาราที่เข้าร่วมกิจกรรมก้าวคนละก้าวในครั้งนี้จำนวนมาก สำหรับโครงการก้าวคนละก้าวภาคเหนือ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่ 7 โรงพยาบาลภาคเหนือ ประกอบไปด้วย โรงพยาบาลทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ , โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ , โรงพยาบาลอุ้มผาง จ.ตาก , โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จ.แม่อ่องสอน , ...

Read More »

’S&P’ ทำเก๋ ส่งความสุขแบบไทย ผ่านขนมเค้กก้อนโตหนัก390ปอนด์ ฉลอง46ปี

เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 21 ธันวาคม 2562 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต บริษัทเอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) หรือ S&P โดยนางภัทรา ศิลาอ่อน ประธานกรรมการบริษัทเอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) นายวิทูร ศิลาอ่อน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) และน.ส.ปราไพ ปราสาทโอสภ ร่วมเปิดงานฉลองครบรอบ 46 ปี ภายใต้แนวคิด ‘ความสุขแบบไทยๆ’ ในเทศกาลปีใหม่ 2563 ด้วยการเปิดกล่องของขวัญแห่งความสุข  โดยระหว่างวันที่ 20-23 ธันวาคม 2562 ประชาชน นักท่องเที่ยว ตลอดจนลูกค้าคนพิเศษของ เอส แอนด์ พี จะได้พบกับสินค้าคอลเล็คชั่นใหม่ของปี ...

Read More »

‘รัฐบาลญี่ปุ่น’ หนุนชุมชนท้องถิ่น มอบทุนจัดซื้อรถรับส่งเด็กและผู้สูงอายุ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่

นายฮิโรชิ มัทสึโมะโตะ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น และนายบุญทศ ไทยมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่ ร่วมลงนามความร่วมมือตามโครงการจัดหารถรับส่งเด็กและผู้สูงอายุ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่ ซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุน เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ณ สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ทั้งนี้ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น อยู่ทางตอนใต้สุดของ จ.แพร่ ห่างจากตัวเมืองแพร่ประมาณ 70 กิโลเมตร ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จึงต้องใช้ชีวิตที่แสนอัตคัด ส่วนใหญ่พ่อแม่ซึ่งเป็นประชากรวัยทำงานต้องออกไปทำงานที่เมืองใหญ่ ทำให้เด็กนักเรียนของโรงเรียนอนุบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ต้องเดินทางไปโรงเรียนโดยรถยนต์ แต่หลายครอบครัวไม่สามารถรับส่งเด็กได้ด้วยเหตุผลทางโครงสร้างครอบครัวและความยากจน  องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) แม่ป้าก จึงดำเนินการเช่ารถรับส่งเด็กขนาดเล็ก 3 คัน เพื่อหลีกเลี่ยงการขาดเรียนของเด็กนักเรียนที่ต้องเดินทางมาเรียนอย่างยากลำบาก แต่รถที่เช่าอยู่มีสภาพชำรุดทรุดโทรมและไม่ตรงตามมาตรฐานความปลอดภัยของรถที่จะใช้ในการรับส่งเด็ก นอกจากนี้ อบต.แม่ป้าก ยังมีการจัดกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุหลายครั้งต่อปี เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงไม่ให้ผู้สูงอายุอยู่ติดบ้าน แต่ทุกครั้งที่จัดกิจกรรมต้องดำเนินการเช่ารถเพื่อรับส่งผู้สูงอายุ ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายที่เพื่มขึ้น ดังนั้นการจัดซื้อรถรับส่งเด็กและผู้สูงอายุจะเป็นการขนส่งที่มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ซึ่งการจัดซื้อรถรับส่งดังกล่าวเป็นประเด็นปัญหาที่สำคัญและต้องการการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ด้วยเหตุนี้ทางรัฐบาลญี่ปุ่น จึงให้การสนับสนุนแก่ อบต.แม่ป้าก ด้วยงบประมาณมูลค่า 2,016,000 บาท เพื่อจัดหารถ 6 ...

Read More »