ข่าวด่วน

ข่าวเด่น

รร.สาธิต ม.ราชภัฏเชียงใหม่ สร้างความมั่นใจผู้ปกครอง-นร. พร้อมปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน Covid – 19 รับเปิดภาคเรียน1กรกฎาคมนี้

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 ผศ.เยี่ยมลักษณ์ อุดาการผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19) เพื่อสร้างความมั่นใจและเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ณ โรงพยาบาลลานนา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ผศ.เยี่ยมลักษณ์ กล่าวว่า ทางโรงเรียนมีกำหนดเปิดภาคเรียนระดับประถมศึกษาและระดับปฐมวัย ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยได้กำหนดรูปแบบการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ทั้งนี้ในส่วนของนักเรียนระดับประถมศึกษากำหนดจุดส่งนักเรียนฝั่งอาคารการศึกษาพิเศษ ซึ่งจะมีจุดคัดกรองบริเวณทางเข้าอย่างเคร่งครัด โดยในส่วนของการเรียนการสอนจะดำเนินการตามตารางเรียนวันละ 6 คาบ แบ่งนักเรียนแต่ละห้องเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม A และ กลุ่ม B สลับกันมาเรียนวันเว้นวัน ซึ่งกลุ่มที่มาเรียนกับครูในชั้นเรียนกำหนดไม่เกินห้องเรียนละ 18 คน จัดห้องเรียนแบบเว้นระยะห่างทางสังคม กลุ่มที่อยู่บ้านจะมีการมอบหมายงาน กิจกรรมแบบคู่ขนานควบคู่กับการเรียนผ่าน Line Group ในบางรายวิชา กรณีพักรับประทานอาหารกลางวันทางโรงเรียนจะบรรจุอาหารกลางวัน ผลไม้ ใส่กล่องอาหารให้กับนักเรียน เพื่อนั่งรับประทานที่โต๊ะเรียนของตนเองโดยใช้ชุดอุปกรณ์ของใช้ส่วนตัว อาทิ กระเป๋า กล่องใส่อาหาร ...

Read More »

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแกะสลักไม้บ้านถวาย เชียงใหม่ พร้อมรับนักท่องเที่ยวหลัง ‘โควิด-19’คลี่คลาย

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแกะสลักไม้บ้านถวาย ตำบลขุนคง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด- 19 เริ่มคลี่คลายลง ซึ่งจากการพบปะพบว่าผู้ประกอบการและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้เตรียมความพร้อมสำหรับการรองรับนักท่องเที่ยวซึ่งจะเดินทางเข้ามาในอนาคตอย่างเต็มที่  โดยนายวสันต์ เดชะกัน นายกสมาคมผู้ประกอบธุรกิจสินค้าหัตถกรรมบ้านถวาย และในฐานะรองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ได้มีการประชุมหารือของผู้ประกอบการในชุมชนหัตกรรมบ้านถวายได้ข้อสรุปว่า ทางชุมชนจะจับมือและร่วมกันวางมาตรการในการดูแลนักท่องเที่ยวและลูกค้า ที่จะเข้ามาซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ของชุมชน พร้อมจัดเตรียมมาตรการส่งเสริมการขาย การท่องเที่ยว ควบคู่กับมาตรการด้านสาธารณสุข เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวหลังสถานการณ์โควิด-19 “หมู่บ้านถวาย เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP ต้นแบบของประเทศไทย มีชื่อเสียงด้านงานศิลปหัตถกรรมไม้แกะสลัก และเป็นศูนย์รวมของสินค้าหัตถกรรมทุกแขนง เป็นหมู่บ้านหัตถกรรมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ชาวบ้านในชุมชนแกะสลักไม้ค้าขายมาอย่างยาวนาน จากนี้เราจะเตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวตามแบบชีวิตวิถีใหม่ หรือ New Normal เพื่อฟื้นฟูการท่องเที่ยวให้กลับมาคึกคักเช่นเดิมให้ได้” นายวสันต์ กล่าว ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้ในช่วงเศรษฐกิจที่ซบเซา กำลังซื้อของนักท่องเที่ยวลดลง แต่กลุ่มผู้ประกอบการ ยังคงเข้มแข็งและพยายามสร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหม่ๆ เพื่อทำการตลาดทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

Read More »

ศฝ.นศท.มทบ.33 นำนวัตกรรมใหม่ลดการสัมผัสแบบ ‘New Normal’ป้องกันการแพร่ระบาด Covid-19 ระหว่างทดสอบร่างกาย นศ.

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 24 มิถุนายน 2563  พ.อ.วิชา ภู่ทอง ผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 (มทบ.33) ทำการทดสอบการสร้างนวัตกรรมใหม่แบบง่ายๆ เพื่อลดการสัมผัส ป้องกันการแพร่ระบาด Covid-19 ในการทดสอบร่างกายของนักศึกษาที่จะเข้ารับการศึกษาในปีนี้ ซึ่งจะเริ่มรับสมัครนักศึกษาใหม่ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2563   พ.อ.วิชา กล่าวว่า เนื่องจากทางหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนกำหนดมาตราการเพื่อลดการสัมผัสในการปฏิบัติท่าทดสอบร่างกาย จำนวน 3 ท่า ได้แก่ ท่ายึดพื้น ท่าชิทอัพ และการวิ่ง โดยการลดการสัมผัสของผู้ข่วยครูฝึก ดังนั้นศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.33 จึงสร้างนวัตกรรมใหม่โดยการนำตุ๊กตาที่มีเสียงมาใช้ในการนับจำนวนครั้งของการยึดพื้น เพื่อให้ผู้ช่วยครูฝึกได้ยินจำนวนครั้งของการทดสอบ ส่วนการทดสอบท่าชิทอัพ เป็นท่าที่ผู้ช่วยครูฝึกจะช่วยจับขานักศึกษาเพื่อช่วยในการทดสอบนั้น ทางศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ได้ใช้ไม้ขนาดยาว โดยมีเหล็กยึดน้ำหนักทั้งสองข้างยึดขาของนักศึกษาพร้อมเบาะรองด้านหลังลดการบาดเจ็บ โดยนวัตกรรมที่นำมาใช้ครั้งนี้ จะเป็นการลดการสัมผัสระหว่างนักศึกษาและผู้ข่วยครูฝึกได้เป็นอย่างดี  อย่างไรก็ตามศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.33 พร้อมจัดการเรียนการสอนแบบวิถีชีวิตใหม่ หรือ New Normal อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือบ่อยๆ การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing)  โดยยึดหลักปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และเน้นความปลอดภัยในศูนย์ฝึกเป็นสำคัญ สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

Read More »

ประธานหอฯ เผย เชียงใหม่พร้อมรับทราเวล บับเบิ้ล

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 นายวโรดม ปิฏกานนท์ ประธานกรรมการหอการค้จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ทราเวล บับเบิ้ล มีผลต่อการท่องเที่ยวเยอะมาก เพราะนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปมาหาสู่กัน เนื่องจากประเทศไทยมีจำนวนนักท่องเที่ยวตามสัดส่วน ไทย 70% ต่างประเทศ 30% และ 2 ใน 3 คือนักท่องเที่ยวชาวจีน จากจำนวนนักท่องเที่ยวหลักที่เดินทางท่องเที่ยวบ้านเรา คือ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ยุโรป และสหรัฐอเมริกา การทำข้อตกลงทราเวล บับเบิ้ล คือ ประเทศที่คุมการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ได้ดี การส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างรัฐบาลของแต่ละประเทศในการให้สิทธิพิเศษของการเดินทางเข้าออกระหว่างกันได้โดยไม่ต้องมีการกักตัว 14 วัน แต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเข้มข้น ทำได้อยู่แล้ว เพราะไทยคือประเทศที่ได้ชื่อว่า ควบคุมได้ดีที่สุดอันดับต้นๆ ของโลก อย่างจีนทำกับสิงคโปร์ ที่ให้นักธุรกิจเดินทางไปมากันได้โดยไม่ต้องกักตัว และญี่ปุ่นก็มีแผนที่จะทำกับไทย หรือไทยจะทำกับจีนก็ได้ โดยเฉพาะเชียงใหม่ ชาวจีนมากันเยอะอยู่แล้ว ซึ่งระหว่างประเทศควรจะเร่งคุยและหารือให้เร็วในข้อตกลงดังกล่าว เพราะหากการเดินทางเริ่มขึ้นนักท่องเที่ยวมาก จะเป็นการกระตุ้นกลไกเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นและขับเคลื่อนไปอย่างมีประสิทธิภาพในทุกส่วน ในมุมกลับก็อาจจะมีความเสี่ยงปนอยู่ต่อผลกระทบเรื่องสถานการณ์ระบาดรอบใหม่ แต่เรามั่นใจในการควบคุมของประเทศที่เราจะจับคู่ รวมทั้งมั่นใจในมาตรฐานของไทยเอง เพราะไทย เวียดนาม หรือ ออสเตรเลีย ตัวเลขผู้ป่วยก็เป็นศูนย์มานานแล้ว ...

Read More »

คณะกรรมการโรคติดต่อฯ ตรวจความพร้อม ‘เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี’ก่อนเปิดให้บริการเร็วๆ นี้

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 ที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ นพ.ปัณณวิช จันทกลาง หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลนครพิงค์  พร้อมนางอุไรวรรณ พวงสายใจ หัวหน้างานป้องกันควบคุมโรคและระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และคณะเข้าพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมก่อนการเปิดให้บริการของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โดยมีนายเบญจพล นาคประเสริฐ  กรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร และ น.ส.รัตนา เรือนทราย ผู้อำนวยการฝ่ายบริการ ให้การต้อนรับคณะ และนำเข้าตรวจพื้นที่ และตรวจดูความพร้อมในการดำเนินมาตรการรองรับและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทั้งนี้เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ดำเนินการตามโครงการแนวทางความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety& Health Administration (SHA) ท่องเที่ยวปลอดภัย ท่องเที่ยววิถีใหม่ New Norm อย่างเต็มที่ โดยจัดให้มีทางเข้า-ออกทางเดียว มีจุดลงทะเบียน และคัดกรองนักท่องเที่ยวและผู้ปฏิบัติงาน พร้อมการแสกน QR code ‘ไทยชนะ’ ก่อนการใช้บริการทุกครั้ง คุมเข้มการสวมหน้ากากอนามัย จัดจุดล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ให้ครอบคลุมในทุกจุดการให้บริการ มีการจัดพื้นที่รอคิว ระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร มีการทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วมทุก 1 ชั่วโมง พร้อมการให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว ...

Read More »

ซันสวีท เดินเครื่อง ‘KC BIG SMART FARM’ขับเคลื่อนเมืองเกษตรยุคใหม่

วันที่ 15 มิถุนายน 2563 บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) โดยนายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) เดินหน้าโครงการส่งเสริมการเกษตร ‘KC BIG SMART FARM’ อย่างเป็นทางการ 2563  ด้วยการลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่าง 3 รายหลักผู้รวบรวมวัตถุดิบข้าวโพดหวาน ประกอบด้วยนายชูศักดิ์ กองทอง นายปรัชญา อิทธิรส (บริษัท 118 ทริปเปิ้ลพี จำกัด) และนายเมทะณี แก้วดวง นายองอาจ กล่าวว่า มีแนวคิดในการบริหารจัดการเกษตรยุคใหม่ Kick off โครงการส่งเสริมการเกษตร ‘KC BIG SMART FARM’ ขึ้น เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม สนับสนุน และส่งเสริมเทคโนโลยีเกษตร รวมทั้งเครื่องจักรกลเกษตร โดยเริ่มต้นบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานก่อน เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยเผชิญกับปัญหาภัยแล้ง ส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตทางการเกษตรที่มีความไม่แน่นอน คุณภาพผลผลิตที่ลดลง และทำให้เกษตรกรต้องแบกรับภาระด้านต้นทุนที่สูงขึ้น การบริหารจัดการน้ำเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการทำการเกษตร บริษัทจึงร่วมมือกับนักวิชาการ ผู้รวบรวมวัตถุดิบ รวมถึงเกษตรกรในการหาข้อมูล ...

Read More »

‘สวนสัตว์เชียงใหม่’ ปันความสุขเต็มที่ เที่ยวฟรี15วัน

วันที่ 15 มิถุนายน 2563 ที่บริเวณด้านหน้าสวนสัตว์เชียงใหม่ นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดสวนสัตว์เชียงใหม่ ท่ามกลางบรรยากาศที่คึกคัก โดยมีนักท่องเที่ยวลงทะเบียนเข้าชมสวนสัตว์วิถีใหม่ หรือ Zoo New Normal พร้อมมอบของขวัญเป็นที่ระลึกให้กับผู้ที่เข้ามาลงทะเบียนคนแรกผ่าน  www.chiangmaizoo.com และ Application ‘Eventpop’ และครอบครัวแรกที่เข้าชมสวนสัตว์เชียงใหม่ในวันนี้ นายวุฒิชัย กล่าวว่า ถือเป็นการปันความสุขอย่างเต็มที่ โดยเราเปิดให้เที่ยวฟรีที่สวนสัตว์เชียงใหม่ ซึ่งในส่วนของมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สวนสัตว์เชียงใหม่ปฏิบัติอย่างเข้มงวด ตั้งแต่ด้านหน้าประตูทางเข้าสวนสัตว์เชียงใหม่ ต้องผ่านจุดคัดกรอง การลงทะเบียนเข้า-ออกผ่านแพลตฟอร์ม ‘ไทยชนะ’  รวมทั้งมาตรการในการเว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อลดอัตราความเสี่ยงในการสัมผัสโรค เช่นบริเวณการจำหน่ายบัตรเข้าชมสวนสัตว์ การนั่งรถบริการ การชมสัตว์บริเวณด้านหน้าส่วนจัดแสดงสัตว์ตามจุดต่างๆ และภายในสวนสัตว์ ตลอดจนถึงการทำความสะอาด ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อและเจลแอลกอฮอล์ ในบริเวณที่นักท่องเที่ยงใช้บริการ เช่น ห้องน้ำ เป็นต้น  “สำหรับยอดจองการเข้าชมล่วงหน้าของสวนสัตว์เชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 15-30 มิถุนายน 2563 นั้น ณ วันนี้ มียอดจองถึง 70% ของยอดจองทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งในการดูแลสุขภาพสัตว์และสวัสดิภาพสัตว์ หลังจากที่องค์การสวนสัตว์ประกาศปิดสวนสัตว์ในสังกัดทั้ง 6 แห่งทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 18 ...

Read More »

พร้อมแล้ว ‘พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.’เปิดให้บริการเต็มรูปแบบ16มิย.นี้ ด้วยมาตรฐานใหม่

วันที่ 14 มิถุนายน 2563 ผศ.วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปได้เข้ามาเยี่ยมชม และเรียนรู้วิถีชีวิตศิลปวัฒนธรรม ผ่านเรือนโบราณล้านนา ในวันที่ 16 มิถุนายน 2563 นี้ โดยทางพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ดำเนินการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการให้สอดรับตามมาตรการของรัฐ เน้นสร้างความมั่นใจให้กับผู้รับบริการ และเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการเป็นสำคัญ ตามแนวคิด ‘ท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.  แบบปกติวิถีใหม่ อย่างมั่นใจ’ โดยเพิ่มมาตรการในการให้บริการเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID -19  “เราได้ทำการฉีดพ่น ทำความสะอาดจุดให้บริการต่างๆ ภายในพิพิธภัณฑ์ฯ มีจุดบริการล้างมือและจุดสำหรับให้บริการเจลแอลกอฮอล์ ทั้งก่อนและหลังเยี่ยมชม ผู้ให้บริการและผู้รับบริการทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า มีระบบคัดกรองผู้รับบริการและบันทึกข้อมูลผู้เข้าเยี่ยมชมผ่านแอปพลิเคชัน ‘ไทยชนะ’ ตามมาตรการรัฐ มีจุดตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย เว้นระยะห่างทางสังคมในทุกจุดที่บริการอาทิ จุดบริการข้อมูล และระหว่างการเยี่ยมชมภายในพิพิธภัณฑ์ฯ มีการจำกัดจำนวนผู้เข้าชมบ้านโบราณแต่ละหลัง ให้บริการ QR Code สำหรับรับชมวีดิทัศน์ และบริการแผ่นพับพิพิธภัณฑ์ฯ แบบออนไลน์” ผศ.วิลาวัณย์ กล่าวอีกว่า การปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวข้างต้น จะเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้รับบริการทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. เป็นการเตรียมความพร้อมเปิดให้บริการ รองรับผู้ใช้บริการให้ปรับตัวเข้าสู่การใช้ชีวิตแบบปกติวิถีใหม่อย่างอุ่นใจ ...

Read More »

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ พระราชทาน ‘ห้องคัดกรองและห้องตรวจเชื้อ’แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19

เมื่อเวลา 15.00 น.​วันที่ 12 มิถุนายน 2563 ที่ชั้น 4 โรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ มูลนิธิชัยพัฒนา โดยนายลลิต ถนอมสิงห์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีส่งมอบ ‘ห้องคัดกรองและห้องตรวจเชื้อพระราชทาน’ จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ ในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส COVID-19 โดยงบประมาณจากมูลนิธิชัยพัฒนา ‘กองทุนชัยพัฒนา สู้ภัยโควิด-19 (และโรคระบาดต่าง ๆ)’ โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ห้องคัดกรองและห้องตรวจเชื้อดังกล่าว เป็นเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ SCG HEIM และ Living Solution โดยเอสซีจี ประกอบด้วยห้องตรวจคัดกรอง (Modular Screening Unit) ใช้ภายนอกอาคาร แบบมาตรฐาน ขนาด 3 ห้อง และห้องตรวจหาเชื้อ (Modular Swab Unit) ใช้ภายนอกอาคาร แบบมาตรฐาน ขนาด ...

Read More »

‘โอ้ ทะเลเชียงใหม่’ เสิร์ฟ5เซตอาหารจานเด็ด ปลอดภัยสู้วิกฤติโควิด-19

เพื่อเป็นการคลายเครียดจากโรคไวรัส ‘โควิด-19’ ระบาดมาร่วม 3 เดือน ทำให้การกินอาหารอร่อยนอกบ้าน เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่หลายคนร้องหา หลังสถานการณ์เริ่มดีขึ้นตามลำดับ แต่จะไปที่ไหน ใกล้เมือง จอดรถสะดวก สบาย และปลอดภัย ด้วยมาตรการรับมือที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่เรียบร้อยแล้ว  โอ้ ทะเลเชียงใหม่ – Ohtalayfreshseafood ชั้น 4 ศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ ที่นี่..ที่เดียวเท่านั้น เอาใจคนรักอาหารทะเลสด กับ 5 เซตอาหารโปรโมชั่นใหม่ 4 ราคาสุดฟินน์ โดนใจสุดๆ  เริ่มด้วย ราคา 399 บาท มี 3 เมนูให้เลือกจาก 8 รายการ อาทิ ปลากระพงผัดฉ่า (จาน) ต้มยำกุ้งน้ำข้น (ถ้วย) ทอดมันปลากราย รสชาติถึงเครื่อง ถึงใจ หนุบหนับ หรือจะเลือก เซต 799 บาท มีปลากะพงทอดราดพริกสามรส (ตัว) กุ้งอบวุ้นเส้น (หม้อ) คะน้าฮ่องกงผัดน้ำมันหอย ก้ามปูชุบเกล็ดขนมปัง ...

Read More »