ข่าวด่วน

ข่าวเด่น

‘การเป็นคนไทยที่ดีตามรอยพระยุคลบาท’ ม.ล.ปนัดดาฯ บอกลูกหลานเยาวชนบ้านปรานี อ.สามพราน จ.นครปฐม

เมื่อบ่ายวันที่ 25 มิถุนายน 2561 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยมและพบปะกับผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ครูอาจารย์ นักสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายปกครอง บุคลากรในสังกัด และปฏิบัติหน้าที่บรรยายพิเศษ เรื่อง ‘การเป็นคนไทยที่ดีตามรอยพระยุคลบาท‘ แก่ลูกหลานเยาวชนของศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี อ.สามพราน จ.นครปฐม ดั่งความตอนหนึ่งของการบรรยายพิเศษของ ม.ล.ปนัดดา ว่า มาที่นี่วันนี้ แลเห็นความยิ้มแย้มแจ่มใสของผู้บริหาร ครูอาจารย์ และลูกหลานเยาวชน ก็ย่อมทำให้เกิดกำลังใจกับทุกๆ คน เพราะกำลังใจเกิดขึ้นได้มีที่มาจากคนใกล้ตัวเราทั้งสิ้น คนที่เรารักและเคารพนับถือ พูดกับลูกๆ หลานๆ มาก่อนหน้าวันนี้ว่า เราต้องมีแบบอย่างที่ได้มาจากบุคคลที่เราเห็นว่าเป็นคนดีมีศีลธรรม มีความซื่อตรง ไกลไปกว่านั้น คือ บุคคลผู้มีความรักบ้านรักเมือง ไม่ใช่คนที่จะมานำเราไปสู่การกระทำที่ไม่ถูกต้อง ขัดต่อหลักศีลธรรมจรรยา หรือผิดกฎหมาย ดั่งพระราชดำรัสคำสอน ‘จะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิด‘ ลูกหลานต้องจดจำให้แม่นยำในพระราชกระแสรับสั่งนี้ คือ ให้ลูกหลานไทยเพียรรักษาความสุภาพเรียบร้อย ความซื่อตรง และความเพียร เป็นสิ่งคู่กาย การกระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่อาจเกิดขึ้นได้ต่างๆ ต้องถือเป็นบทเรียนสำคัญที่จะไม่กระทำผิดซ้ำ หากปลอบใจตนเองว่าไม่เป็นไรๆ เหมือนกับว่าความบกพร่องผิดพลาดไม่ใช่อุทาหรณ์สอนใจบุคคล เราก็จะไม่มีความเข็ดขยาด และกระทำผิดซ้ำซากอยู่ร่ำไป จนกลายเป็นอุปนิสัยใจคออันไม่พึงประสงค์ของสังคมและประเทศชาติ ...

Read More »

นาฏศิลป์เชียงใหม่จัดแสดงนาฏศิลป์-ดนตรีไทย ‘ผู้พิการ’ รมต.วัฒนธรรมย้ำสานยุทธศาสตร์ชาติ เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 25 มิถุนายน 2561 ที่โรงละคร วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดการแสดง ‘นาฏศิลป์ ดนตรีไทย สำหรับนักเรียนผู้พิการ’ โดยมีนางนิภา โสภาสัมฤทธิ์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ดร.กษมา ประสงค์เจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ผศ.นพ.สมพันธ์ ผดุงเกียรติ ประธานกรรมการสถานศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ และผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกิจกรรม ทั้งนี้การแสดงดังกล่าวถือเป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทยอันล้ำค่า แสดงออกถึงความสามารถพิเศษของนักแสดงซึ่งเป็นผู้พิการทางการได้ยิน พิการทางตา และพิการทางสมอง จากโรงเรียนกาวิละอนุกูล โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร เชียงใหม่ เข้าร่วมแสดงจำนวน 120 คน ร่วมกับนักเรียนของวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ได้อย่างสวยวาม สนุกสนาน สร้างความฮือฮาและเสียงปรบมือดังสนั่นโรงละคร นายวีระ กล่าวว่า การแสดงในวันนี้ยืนยันว่าความพิการไม่ได้เป็นอุปสรรคในการเรียนการสอนและการแสดงออกด้านนาฏศิลป์และดนตรี เป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสได้มีเวทีแสดงออกถึงความสามารถที่ทักเทียมคนปกติ ทำให้เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง และมีความสุขในการดำรงชีวิตในอนาคต ซึ่งตรงกับคำกล่าวของนายกรัฐมนตรีที่ว่า ‘เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง’ ตามยุทธศาสตร์ชาติไทย “ผู้พิการในประเทศไทยมีหลายล้านคน กระทรวงวัฒนธรรมจึงส่งเสริมและสนับสนุนในการเสริมสร้างศักยภาพให้กับเด็กๆ กลุ่มนี้ เพราะแม้ว่าเขาจะพิการทางการได้ยินแต่เขาสามารถมีจังหวะในหัวใจ มีความจำที่ดี หรือจะพิการทางสมองแต่ก็สามารถควบคุมร่างกายให้เล่นดนตรีและแสดงออกมาได้ดี ...

Read More »

‘ปรัชญาความพอเพียง’ ณ วังวรดิศ

วันที่ 24 มิถุนายน 2561 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะประธานพิพิธภัณฑ์และหอสมุดสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ บรรยายพิเศษ เรื่อง ‘ปรัชญาความพอเพียง’ แก่ข้าราชการ คณาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์และหอสมุดสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ วังวรดิศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย โดยมีความตอนหนึ่งว่า เราพูดกันมาด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจว่าจะปฏิบัติกันให้ได้เป็นรูปธรรมในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อันถือเป็นปรัชญานำพาชาติสู่ความอยู่รอดปลอดภัย ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ได้ทรงพระกรุณาพระราชทานคำชี้แนะการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาเป็นเวลาเนิ่นนานตั้งแต่ข้าพเจ้าจำความได้เมื่อเข้ารับราชการ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้ทรงมีรับสั่งให้ลูกหลานเยาวชนและประชาชนชาวไทยได้สืบสานพระราชปณิธานปรัชญาความพอเพียง เดินตามรอยพระยุคลบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถ พระองค์ทรงเน้นย้ำถึงแนวทางการแก้ไขเพื่อให้สังคมรอดพ้นจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจและสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อ ซึ่งแน่นอนมีทั้งบวกและลบ กระทั่งทำให้ภาพลักษณ์ของสังคม ของประเทศ และของโลกเปลี่ยนแปลงไปซึ่งก็เช่นกันเป็นทั้งบวกและลบ ปรัชญาความพอเพียง เป็นแนวคิดและการกระทำที่หลายผู้หลายฝ่ายปฏิบัติกันอยู่จนถือเป็นเอกลักษณ์ของชาติ เป็นการน้อมนำความดีความเป็นมงคลชีวิตสู่ครอบครัวและสังคม บ้างก็หารู้ตัวไม่ ว่าความสำเร็จและความดีที่เกิดขึ้นแก่ตนและสังคมหลายประการมีกำเนิดมาจากปรัชญาพระราชทานดั่งว่านี้ เป็นปรัชญาอันชี้ถึงทิศทางการดำรงอยู่และการปฏิบัติตนของประชาชนในทุกๆ ระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด กลุ่มจังหวัด จนถึงระดับประเทศ ทัศนคติในการพัฒนาและบริหารองค์กรและสังคมให้ดำเนินไปในทิศทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในรูปแบบของความประหยัด ไม่ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือย เพื่อให้ทันต่อทัศนคติของโลกยุคใหม่ในการปรับเปลี่ยนสู่การมีชีวิตที่เรียบง่าย (a simple life) ...

Read More »

เอไอเอส คว้า ‘เวียร์ ศุกลวัฒน์’ ขึ้นแท่นพรีเซนเตอร์คนล่าสุด พร้อมควง ‘เบลล่า ราณี’ ตอกย้ำความแรงของเครือข่าย AIS NEXT G มั่นใจ 2 พลังขวัญใจมหาชนที่เข้าถึงคนไทยทั้งประเทศ

  เอไอเอส เดินกลยุทธ์ใช้พรีเซนเตอร์เพื่อเข้าถึงลูกค้าทุกกลุ่มต่อเนื่อง หลังสร้างปรากฏการณ์สนั่นโลกโซเชียลกับ ”ป๊ก ผลิตโชค’และ ‘แบมแบม’ มาแล้ว ล่าสุดต้อนรับ ‘เวียร์ ศุกลวัฒน์ คณารศ’ พระเอกอันดับหนึ่งขวัญใจคนไทยทุกหย่อมหญ้า สู่ครอบครัวเอไอเอส โดยควงคู่กับนางเอกขวัญใจมหาชน ‘เบลล่า ราณี’ ในฐานะตัวแทนแบรนด์ร่วมตอกย้ำความแรงของแคมเปญ “ก้าวข้ามทุกขีดจำกัด กับ AIS THE NEXT GENERATION NETWORK” มั่นใจในพลังสองซุป’ตาร์ ที่สามารถสร้างการรับรู้ที่เข้าถึงกลุ่มMass มากที่สุด และสื่อสารได้อย่างรวดเร็วในวงกว้างถึงศักยภาพของเครือข่ายAIS NEXT G ที่ขยายการใช้งานสู่ลูกค้าฐานใหญ่ทั่วประเทศ นายปรัธนา ลีลพนัง หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มลูกค้าทั่วไป เอไอเอสกล่าวว่า  เป้าหมายหลักของของแบรนด์เอไอเอส คือส่งต่อความเป็นเครือข่ายคุณภาพจากเทคโนโลยีที่ดีที่สุด และสามารถมอบประโยชน์ให้กับกลุ่มลูกค้าในแต่ละ Segment อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนไทยได้อย่างครบถ้วน พร้อมๆ กับกระตุ้นแรงบันดาลใจให้คนไทยก้าวข้ามขีดจำกัดไปด้วยกัน ซึ่งเราเชื่อมั่นว่าการใช้พรีเซนเตอร์มาช่วยสื่อสาร และสามารถตอบโจทย์นี้ได้อย่างดีที่สุด เห็นได้จากที่ผ่านมา เอไอเอสมีโอกาสร่วมงานกับศิลปินระดับแม่เหล็กในหลาย Segment ที่มีคาแรกเตอร์ต่างกัน จนทำให้ Brand Relationship แข็งแรงขึ้นอย่างชัดเจน“ “สำหรับเวียร์ ศุกลวัฒน์ คณารศ เป็นพระเอกอันดับ 1 ขวัญใจคนไทย ...

Read More »

‘รู้ รัก สามัคคี เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา อันดับแรกแห่งศาสตร์พระราชา’

เมื่อเช้าวันที่ 23 มิถุนายน 2561 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม บรรยายพิเศษ เรื่อง ‘สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย‘ ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาวินัยและความมั่นคงนักบริหาร รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้อง 406 อาคารเสนาธิปัตย์ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ถนนพระรามที่ 5 เขตดุสิต ม.ล.ปนัดดา กล่าวในความตอนหนึ่งของการบรรยายพิเศษว่า พระมหากษัตริย์ทรงเป็นหลักชัย ร่มโพธิ์ร่มไทรแก่ปวงชนชาวไทยมาช้านาน คนไทยมีความรักความผูกพันและยึดเหนี่ยวพระองค์ดุจเป็นพ่อของแผ่นดิน ความอบอุ่นใจ ความสุขใจ ความมั่นใจในการดำเนินชีวิต ที่ได้กลายเป็นแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ของปวงชนชาวไทยมาโดยตลอดระยะเวลาอันยาวนาน ความสุขที่สถิตเสถียรอยู่ในดวงพระราชหฤทัยของพระองค์ คือความผาสุกของปวงประชาราษฎร์ นับเป็นบุญอันใหญ่หลวงของคนไทยที่พระมหากษัตริย์ทรงมีความรักและพระราชทานพระเมตตากรุณาแก่ประชาชน ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเหลือพสกนิกรให้รอดพ้นจากความทุกข์ยากโดยมิได้ทรงเลือกหมู่เหล่าหรือศาสนาใดๆ ดังพระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ว่า ‘เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม‘ แผ่นดินไทยเลื่องชื่อลือนามมาช้านานว่าเป็น ‘แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง‘ ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นชนชาติแบบอย่างให้กับหลายต่อหลายชนชาติว่า ประชาชนชาวไทยมีความรักสมัครสมาน ชนชาติไทยมีเอกลักษณ์ของความสัตย์ซื่อสุจริต มีความเป็นสุภาพชนแบบอย่าง อ่อนน้อมถ่อมตัว ที่หัวใจและน้ำใจไมตรีจิตมีความงดงามมาจากภายใน เป็นชนชาติที่มีความละเอียดอ่อนทางความคิดและการกระทำ คือ กิริยามารยาท ปู่ย่าตายายสอนลูกหลานไทยแต่ไหนแต่ไรมาว่า อย่าทำอวดรู้อวดดี ยโสโอหัง วัดรอยเท้าผู้ใหญ่ เราคนไทยทุกคนวันนี้ต้องช่วยกันดำรงรักษาเอกลักษณ์ของชาติประการนี้ให้มีความยั่งยืนตลอดไป ...

Read More »

กฟผ. จับมือ 4 สถาบันการศึกษา ลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านการทำเหมืองแร่

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจเรื่องความร่วมมือทางวิชาการด้านการทำเหมืองแร่ระหว่าง กฟผ. และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จาก 4 สถาบันการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษาและวิจัยทางด้านงานเหมืองแร่ให้แก่บุคลากรของ กฟผ. เหมืองแม่เมาะ และ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา ของสถาบันการศึกษา พร้อมทั้งเสริมสร้างศักยภาพให้ กฟผ. เหมืองแม่เมาะ เป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกอบรมด้านเหมืองแร่ของประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม M.1 อาคารที่ทำการเหมืองแม่เมาะ กฟผ. เหมืองแม่เมาะ จ.ลำปาง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจเรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการด้านการทำเหมืองแร่ “สี่สถาบันการศึกษา” กฟผ. นำโดย นายถาวร งามกนกวรรณ รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง และตัวแทนสถาบันการศึกษา ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ธนิต เฉลิมยานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ...

Read More »

‘ปาร์ค โบรัม’ บินตรงเชียงใหม่ แถลงเตรียมพบแฟนคลับครั้งแรก ในงาน Korean Day ฉลองครบรอบ60 ปี ไทย-เกาหลี ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ 24 มิย. 61

เวลา 14.00 น. วันที่ 22 มิถุนายน 2561 ที่ คุ้มพญา รีสอร์ท เชียงใหม่ ศิลปินสาวชื่อดังจากเกาหลี คือ ปาร์ค โบรัม (Park Boram) ได้เดินทางมาแถลงข่าวเตรียมโชว์ตัวและร้องเพลงให้กับแฟนๆที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งการแสดงของโบรัมจะมีขึ้นภายในงาน Korean Day ฉลองครบรอบ 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทย กับสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งงานนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 24 มิถุนายน 2561 เวลา 11.00-19.00 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เชียงใหม่ การมาพบปะแฟนคลับครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่ ทางสถานทูตเกาหลีเอาใจคนไทย เป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรม “Chiang Mai World Fair 2018 – Korean Day” ซึ่งจัดขึ้นโดยสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลี โดยได้ขนทัพการแสดงสุดยิ่งใหญ่ทั้งไทยและเกาหลีมารวมไว้ในงาน ไม่ว่าจะเป็นการแสดงจากทีมเทควันโด Black Leopard จากประเทศเกาหลีที่จะมาโชว์ความแข็งแกร่งของเทควันโดในบทเพลงร่วมสมัย ,การแสดงศิลปะพื้นบ้านของเกาหลีจากทีม Pocheon ...

Read More »

ม.ล.ปนัดดา ย้ำ ‘สังคมในอุดมคติ : สิ่งที่ใครๆ คาดหวัง’

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 ในการสัมมนาทางวิชาการ รำลึกวันสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ณ พิพิธภัณฑ์และหอสมุดสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ วังวรดิศ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม บรรยายเรื่อง ‘สังคมในอุดมคติ : สิ่งที่ใครๆ คาดหวัง‘ ซึ่งมีใจความสรุปว่า รู้ รู้หน้าที่ รับผิดชอบ รู้ดีรู้ชั่ว รู้ซื่อสัตย์สุจริต ไม่ทุจริตคดโกง รู้อะไรควร ไม่ควร รู้ประหยัด ไม่ฟุ้งเฟ้อ ไม่สุดโต่ง รู้การวางตัว รัก รักกันไว้ จริงใจต่อกัน ไม่ให้ร้ายกัน ไม่แบ่งแยกแตกแยก ให้อภัย สุภาพเข้าไว้ ซื่อตรงแก่กัน เป็นกำไรชีวิตทุกเมื่อเชื่อวัน สามัคคี สมัครสมานสามัคคีมีความสุข ไม่เอาเปรียบ ไม่สำคัญตนผิด ทำงานเป็นทีม ไม่ใช่อีโก้ฮีโร่คนเดียว ไม่หยิ่งยะโส หลงตัว และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ‘พระราชปณิธาน รู้ รัก สามัคคี’ สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

Read More »

สวทช.-อุตสาหกรรมเชียงใหม่หนุน บริษัทวาไรตี้ฯเปิดตัวนวัตกรรมใหม่ ‘แพนดะใบเตย’มัชชะไทย

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 22 มิถุนายน 2561 ที่ห้องศรีโพธิ์ โรงแรมศิริปันนา วิลล่า รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงใหม่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ภาคเหนือ เปิดตัวผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ของบริษัท วาไรตี้ เอ็กซ์พอร์ต จำกัด สินค้า ‘แพนดะใบเตย’ โดยมีนายพรเทพ การศัพท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธี และนางจันทรรัตน์ ปิยพัทธไชย์ อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ และนางปิยฉัตร ใคร้วานิช เบอร์ทัน ผู้อำนวยการ สวทช.ภาคเหนือ ร่วมกิจกรรม นายพรเทพ กล่าวว่า นวัตกรรมใหม่ตัวนี้ตรงตามความต้องการของรัฐบาล ที่เน้นการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความเป็น ไทยแลนด์ 4.0 คือ การสร้างสินค้าที่มีคุณค่า ทำน้อยได้มาก จากการนำผลิตภัณฑ์พืชถิ่นมาต่อยอดโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาใช้ผลิตสินค้าที่ได้รับการยอมรับสู่ตลาดโลก นายธนวัฒน์ เสริมพาณิชย์ กรรมการผู้จัดการบริษัท วาไรตี้ เอ็กซ์พอร์ต จำกัด กล่าวว่า จากการไปออกบูธแสดงสินค้า ‘แพนดะ’ ในงานมหกรรมอาหารโลก หรือ Thaifex 2018 ...

Read More »

บสย.ฉลองชัย 25 ปี ค้ำประกันสินเชื่อ 7 แสนล้านบาท

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ฉลองชัย 25 ปี หนุน SMEs เข้าถึงสินเชื่อกว่า 3 แสนราย วงเงินอนุมัติค้ำประกันกว่า 7 แสนล้านบาท สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ 1.74 ล้านล้านบาท ทีดีอาร์ไอ เผยผลวิจัย ”ค้ำประกันสินเชื่อ” สร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมหาศาล  เดินหน้านโยบายพลังประชารัฐ ผนึกแบงก์รัฐ ลงนาม 2 โครงการค้ำประกันสินเชื่อ ‘สินเชื่อประชารัฐ‘ และ ‘สินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ’ วันที่ 21 มิถุนายน 2561 นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ประธานกรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม  (บสย.) เปิดเผยว่า ในโอกาสที่ บสย. หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง มีบทบาทสำคัญด้านการค้ำประกันสินเชื่อช่วยผู้ประกอบการ SMEs เข้าถึงแหล่งทุน ได้ดำเนินงานครบรอบ 25 ปี จึงได้จัดงานครบรอบ 25 ปี บสย. ภายใต้แนวคิด ‘SUCCESS TOGETHER’ เพื่อประกาศผลสำเร็จการดำเนินงานค้ำประกันสินเชื่อ ตลอดระยะเวลา 25 ปี  โดยมียอดอนุมัติค้ำประกันสะสม ...

Read More »