ข่าวด่วน

Author Archives: admin

‘SUN’ โชว์กำไร ไตรมาส2เพิ่มขึ้น233.5% สวนวิกฤติโควิด-19 เตรียมจ่ายปันผลระหว่างกาล0.05บาทต่อหุ้น

นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN เปิดเผยว่า ภาพรวมผลการดำเนินงานในงวดไตรมาส 2/2563 มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 56.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 233.5% จากงวดเดียวกันของปีก่อน ที่ขาดทุนสุทธิเท่ากับ 42.3 ล้านบาท ส่วนรายได้รวมอยู่ที่ 658.8 ล้านบาท   “สาเหตุที่ทำให้มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นนั้น เพราะบริษัทปรับกลยุทธ์ด้วยการเพิ่มยอดขายในส่วนของสินค้าที่มีกำไรสูง การลดต้นทุนอย่างต่อเนื่องและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ทำให้สามารถรักษาความสามารถในการทำกำไรไว้ได้เป็นอย่างดี” นายองอาจ กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติ อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในงวด 6 เดือนแรกของปี 2563 โดยจ่ายเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.05 บาทต่อหุ้น ซึ่งกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล หรือ Record date ในวันที่ 24 สิงหาคม 2563 และกำหนดวันที่จ่ายปันผลระหว่างกาลในวันที่ 4 กันยายน 2563 “ส่วนแผนการดำเนินธุรกิจครึ่งปีหลัง บริษัทยังคงมีการวางจำหน่ายสินค้าชนิดใหม่ๆ ในร้านสะดวกซื้อโดยเฉพาะเมนูของคนรักสุขภาพ อาทิ มันหวานญี่ปุ่น ข้าวโพดหวานอบเนย พร้อมรับเทรนด์อาหาร ready to ...

Read More »

รัฐบาลญี่ปุ่นหนุนการศึกษาเด็กไทย ทุ่มงบ5.8ล้านบาท สร้างอาคารเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ จ.เชียงราย

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563 นายฮิโรชิ มัทสึโมะโตะ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ทำพธีส่งมอบอาคารเรียน ภายใต้ ‘โครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย’ ซึ่งสนับสนุนโดยรัฐบาลญี่ปุ่นผ่านโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์  (หรือโครงการคุซะโนะเนะ) ให้กับนายสงคราม มังคะละ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ ทั้งนี้ โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ ตั้งอยู่กลางภูเขาในเขตอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งนักเรียนเกือบทุกคนเป็นเด็กชนเผ่า อาทิ เผ่าอาข่าหรือเผ่ามูเซอ ที่ไม่ได้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่ ทางโรงเรียนมุ่งมั่นในการขยายโอกาสทางการศึกษาอย่างจริงจัง เช่น การรับเด็กที่อยู่ห่างไกลเข้าพักที่หอพักของโรงเรียน ซึ่งระยะหลังจำนวนเด็กนักเรียนได้เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นการให้โอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนในท้องถิ่นอย่างทั่วถึงและส่งเสริมให้สามารถก้าวสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพ จึงถือเป็นบทบาทที่สำคัญยิ่ง ในขณะที่เด็กนักเรียนมีจำนวนเพิ่มขึ้น แต่สภาพอาคารของโรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซที่มีอยู่นั้นคับแคบและทรุดโทรม ไม่สามารถจัดเป็นห้องเรียนที่มีคุณภาพตามจำนวนที่จำเป็น บางชั้นเรียนต้องนั่งเรียนในห้องที่ดัดแปลงมาจากหอพักหรือห้องเก็บของ และนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นต้องใช้ห้องเรียนแคบๆ ที่เคยเป็นห้องเรียนของเด็กปฐมศึกษา  จากสถานการณ์ดังกล่าว รัฐบาลญี่ปุ่นจึงให้การสนับสนุนงบประมาณมูลค่า 5,835,000 บาท แก่โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ประกอบด้วยห้องเรียน 4 ห้อง และห้องเอนกประสงค์ ซึ่งการก่อสร้างอาคารเรียนดังกล่าวได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว  รัฐบาลญี่ปุ่นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสนับสนุนในครั้งนี้จะช่วยให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซได้รับการศึกษาท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัยยิ่งขึ้น และรัฐบาลญี่ปุ่นมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการจัดการกับความมั่นคงของมนุษย์โดยผ่านโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ ...

Read More »

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ พระราชทานเมล็ดพันธุ์ผัก หนุนกำลังพล-เครือข่ายเกษตรกรปลูกรับประทาน-ลดปัญหาค่าครองชีพ

เมื่อเวลา 13.30 วันที่ 7 สิงหาคม 2563 ที่อาคารยอดศึก กองพลทหารราบที่ 7 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ พล.ท.สุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3/ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทานแจกจ่ายแก่กำลังพลและเครือข่ายเกษตรกรนำไปปลูกเพื่อรับประทาน  ลดปัญหาค่าครองชีพของครอบครัว ในการนี้  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผัก ให้นำไปเพาะปลูกเป็นแหล่งอาหาร สำหรับใช้ในการบริโภค จำนวนทั้งสิ้น 9,010 ซอง โดยมีกำลังพลหน่วยขึ้นตรงของศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา และแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมพิธีจำนวน 120 คน แม่ทัพน้อยที่ 3/ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ กล่าวว่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบภัยจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  โดยมีพระราชกระแสรับสั่งในเรื่อง ‘ชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด’ ด้วยการให้ทหารพันธุ์ดีและชาวบ้านรอบค่ายปลูกผักและเลี้ยงปลา เพื่อนำผลผลิตจำหน่ายให้กับประชาชนในราคาถูก บรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  โดยขอรับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน จากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ มาใช้ในการดำเนินการ ทั้งนี้ ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ...

Read More »

รมช.มหาดไทยเผย ตัวเลข8เดือนคนไทยตายเพราะอุบัติเหตุทางถนน8.8พันราย ตั้งเป้าลดความเร็ว-เมาสุรา50% ถนนเชียงใหม่-เชียงรายใช้งานได้แล้ว ยกเว้นรถบรรทุก-รถพ่วง

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 ที่ห้องแกรนด์นันทาบอลรูม โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์​อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวในระหว่างมอบนโยบายแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุมโครงการขับเคลื่นการดำเนินงานโครงการเสิรมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ว่า องค์การอนามัยโลกรายงานข้อมูลว่า ปี 2559 ประเทศไทยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 22,491 ราย ถือเป็นอันดับ 9 ของโลก แม้จะลดลงจากเดิมที่อยู่อันดับ 2 แต่อัตราการเสียชีวิตยังสูงมาก ในปี 2562 ลดลงเหลือ 19,904 ราย หรือประมาณ 29.9%ต่อ1แสนประชากร เฉลี่ย 55 คนต่อวัน โดยสาเหตุมาจากการขับรถเร็วเกินกว่าที่กำหนด ตามด้วยเมาแล้วขับ โดยเป็นรถจักรยานยนต์ถึง 80-85%  “ที่น่าห่วงคือ ปี 2563 เพียง 8 เดือน ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2563 ข้อมูลจากบริษัทกลางผู้ประกันภัยทางรถ เสียชีวิตไปแล้ว 8,868 ราย หากรวมกับข้อมูลจากโรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่ตำรวจอีก 25% คงไม่ต่ำกว่า 10,000 ราย จึงอยากขอร้องทุกภาคส่วนช่วยกันดูแลและถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่องไม่เฉพาะช่วงเทศกาล หรือ ...

Read More »

เกษตรกรลำไยเหนือเฮ ‘พล.อ.ประวิตร’ประกาศใช้งบ2พันล้าน แก้ลำไยราคาตก ให้2พันบาท/ไร่ เล็งเข้า ครม.อังคารนี้ ลั่นรัฐบาลไม่ทิ้งประชาชนในทุกพื้นที่

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 6 สิงหาคม 2563 ที่ห้องลีลาวดี ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมติดตามการดำเนินงานด้านสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ โดยมีนายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พล.ต.อภิเชษฐ ซื่อสัตย์ รองแม่ทัพภาคที่ 3 ผู้ว่าราชการจังหวัด 8 จังหวัดภาคเหนือ และหัวหน้าส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรายงานสถานการณ์และหารือแนวทางแก้ไข ตลอดจนกลุ่มพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงใหม่ กว่า 30 คน สวมชุดสีฟ้ามารอมอบดอกไม้ต้อนรับด้วย พ.อ. เทอดศักดิ์ งามสนอง รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 3 กล่าวรายงานว่า ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 ในห้วงวันที่ 2 – 4 สิงหาคม 2563 ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากพายุซินลากู และอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำ ทำให้เกิดฝนตกหนัก น้ำป่าไหลหลากในภาคเหนือมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ รวม ...

Read More »

พาณิชย์17จังหวัดภาคเหนือ ผนึกกำลังนำสินค้าอัตลักษณ์ร่วม มหกรรม ‘กาดกลางกรุง’เพิ่มช่องทางค้าขายสู้วิกฤติโควิด-19

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 5 สิงหาคม 2563 ที่ห้องคอนแวนชั่นฮอลล์ โรงแรมยู นิมมาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายประเสริฐ ฝ่ายชาวนา พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมแถลงการจัดงานมหกรรม ‘กาดกลางกรุง’ ซึ่งสำนักงานพาณิชย์ 17 จังหวัดภาคเหนือ ร่วมกันจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-16 สิงหาคม 2563 ณ อาคารอิมแพค เมืองทองธานี ฮอลล์ 6 เพื่อเร่งช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประกอบการภาคเหนือหลังวิกฤติไวรัสโควิด-19  นายวิรุฬ กล่าวว่า ต้องยอมรับว่าช่วงนี้ภาวะเศรษฐกิจเงียบมากซึ่งเป็นไปทั่วโลก และโชคดีที่ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ถึงอย่างไรกประชาชนก็ยังมีผัก มีไก่ มีปลา สังคมเอื้อเฟื้อ และพึ่งพากัน ทำให้เรารอดพ้นภาวะวิกฤติมาได้ แต่ในส่วนของผู้ประกอบการหากไม่สามารถค้าขายได้ก็จะเกิดปัญหา พาณิชย์ 17 จังหวัดภาคเหนือ จึงพร้อมใจกันจัดงานมหกรรมกาดกลางกรุงขึ้นเพื่อช่วยเหลือ แต่เมื่อกำลังซื้ออยู่ที่กรุงเทพมหานคร ในฐานะศูนย์กลางการค้าขายที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ เราจึงต้องคัดสรรสินค้าที่เป็นอัตลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นไปนำเสนอ เพื่อกระตุ้นการซื้อขายให้เกิดขึ้น นายประเสริฐ กล่าวว่า ครั้งนี้จะเป็นการส่งเสริมทั้งภาคเกษตร กลุ่มวิสาหกิจ เอสเอ็มอี เพื่อหาช่องทางการจำหน่ายเพิ่มขึ้น เป็นโอกาสทางการค้าที่จะสร้างความเข้มแข็ง เปิดทางให้ผู้ผลิตพบผู้บริโภค ...

Read More »

โรงแรมดวงตะวันจับมือโรงพยาบาลลานนา นำร่องท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ‘Healthy Family Trip’ครอบครัวม่วนใจ๋ ตั้งเป้ากลุ่มดึงคนไทยสนุก สุขภาพดี

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 5 สิงหาคม 2563 ที่ห้องดอยหลวง โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ น.ส.วารุณี คำเมรุ  ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ และ นพ.ดุสิต ศรีสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลานนา ร่วมกันแถลงข่าวและลงนามความร่วมมือโครงการพิเศษระหว่างโรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่และโรงพยาบาลลานนา เชียงใหม่ ในการจัดแพ็คเก็จสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติ ภายใต้แพ็คเก็จ ‘ Healthy Family Trip ครอบครัวม่วนใจ๋  แอ่วเจียงใหม่ สุขทั้งกาย สุขทั้งใจ พักโรงแรมดวงตะวัน ตรวจสุขภาพ รพ. ลานนา’  โดย น.ส.วารุณี กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ได้ทำให้การท่องเที่ยวหยุดการเคลื่อนไหวทุกอย่าง แต่เพื่อให้ชีวิตของทุกภาคส่วนดำเนินการต่อไป ทางโรงแรมดวงตะวันจึงจับมือกับโรงพยาบาลลานนาผุดแคมเปญพิเศษขึ้นในช่วงนี้ โดยเน้นสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมาเป็นตัวชูโรง เพราะเชื่อว่าการเดินทางท่องเที่ยวมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อชีวิต และจังหวัดเชียงใหม่ถือว่าเป็นจังหวัดยอดนิยม ระดับต้นๆ ของประเทศไทย ที่นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติจากทั่วทุกมุมโลกเดินทางมาท่องเที่ยว พักผ่อน ทำธุรกิจ  “ประกอบกับปัจจุบันกระแสการดูแลรักษาสุขภาพกำลังเป็นที่นิยมอย่างสูง ในขณะที่โรงพยาบาลลานนา เชียงใหม่ มีศักยภาพและความพร้อมครบครันในทุกๆ ด้าน ทั้งบุคลาการทางการแพทย์  อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย ที่จะตอบโจทย์ในเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพในระดับสากล ส่วนโรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ เป็นโรงแรมระดับสี่ดาว ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ...

Read More »

‘พายุซินลากู’ ส่งผลกระทบ11อำเภอ หลังฝนตกหนักเชียงใหม่มากกว่า140มิลลิเมตร

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 4 สิงหาคม 2563 ที่ห้องประชุม 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลาง จ.เชียงใหม่ ว่าที่ ร.ต.ณัฐพงค์ ​ฐิตวิกรานต์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ แถลงสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ว่า  จากพายุซินลากู ทำให้เกิดฝนตกหนักมากกว่า 140 มิลลิเมตร เกิดน้ำท่วมหลายอำเภอ สะพาน ถนนเสียหาย รวมทั้งพื้นที่ทางการเกษตร ในเขต อ.ดอยสะเก็ด สันทราย ฝาง ไชยปราการ พร้าว สะเมิง แม่แตง แม่แจ่ม แม่อาย เวียงแหง เชียงดาว รวม 11 อำเภอ ขณะนี้เริ่มสู่ภาวะปกติ แต่ส่งผลกระทบต่อสาธารณูปโภคและพื้นที่ทางการเกษตร ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจ “อ.สันทราย มีฝายเสียหายและซ่อมแซมแล้ว ที่เป็นปัญหาคือทางหลวง 118 เส้นทางสายเชียงใหม่-เชียงราย บริเวณระหว่างกิโลเมตรที่ 32-39+900 มีสะพานและถนนขาดเป็นช่วงๆ มีประชาชนติดค้างกว่า 300 คน ใน 2 ช่วง ที่กิโลเมตร ...

Read More »

เชียงใหม่อ่วม ‘พายุซินลากู’ทำน้ำท่วมหนัก บางพื้นที่ถูกตัดขาด เจ้าหน้าที่เร่งให้ความช่วยเหลือ อุตุฯเตือนฝนตกต่อเนื่อง

วันที่ 3 สิงหาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากผลของพายุซินลากู  ได้ส่งผลกระทบต่อจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่เที่ยงวานนี้ เนื่องจากเกิดฝนตกต่อเนื่องตลอดทั้งวันติดต่อกันเป็นวันที่สอง มีรายงานว่าเกิดน้ำป่าหลาก ทำให้ถนนสายเชียงใหม่-เชียงราย ซึ่งยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ ทางเบี่ยงและสะพานเข้าหมู่บ้านถูกตัดขาดรถไม่สามารถสัญจรไปมา และมีประชาชนติดค้างจากเหตุดังกล่าวมากถึง 100 คน ได้แก่ที่อุทยานแม่ตะไคร้ บ้านปางแดง บ้านปางแฟน อ.ดอยสะเก็ด แจ้งร้องขอให้เจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือ เนื่องจากเปียกฝนและขาดแคลนอาหาร โดยในจำนวนนี้มีผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวติดอยู่ด้วย ขณะเดียวกัน ได้เกิดเหตุพนังฝายเก๊อาแพ่ง หมู่ 2 ตำบลสันนาเม็ง อ.สันทราย ซึ่งเป็นฝายที่ชาวบ้านสร้างได้พังจากพายุฝนดังกล่าว โดยช่วงค่ำวานนี้ (2 สิงหาคม 2563) นายนที  ดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลสันทรายหลวง ประกาศเตือนภัยน้ำท่วมเป็นการเร่งด่วน แจ้งให้กำนันผู้ใหญ่บ้านออกประกาศเสียงตามสายให้ชาวบ้านในพื้นที่ซึ่งคาดว่าจะมีน้ำท่วมหนักให้เร่งขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง โดยประเมินว่าจะเกิดน้ำท่วมหนักเป็นวงกว้างจากมวลน้ำที่จะทะลัก และทำให้น้ำท่วมในเขตเทศบาลตำบลสันทรายหลวงเป็นวงกว้างภายใน 4ชั่วโมง โดยน้ำจะท่วมสูงและรุนแรงกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา จนกระทั่งเช้าวันนี้ มีรายงานว่ามีหมู่บ้านจัดสรรได้รับผลกระทบ 3 แห่ง คือ หมู่บ้านผาสุข หมู่บ้านธีรพร และหมู่บ้านไอซ์แลนด์ กว่า 200 หลังคาเรือน ระดับน้ำท่วมสูงประมาณ 50 เซนติเมตร อย่างไรก็ตามเมื่อเวลา 01.45 น. นายเจริญฤทธิ์ ...

Read More »

ทะเลหมอกยามเช้าขาวโพลน อุณหภูมิ12องศาฯ ต้อนรับนักท่องเที่ยวเยือน ‘ดอยอินทนนท์’เปิดวันแรก

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เช้านี้เป็นวันแรกของการเปิดอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เป็นวันแรกหลังปิดทำการมานานกว่า 4 เดือน นับจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากแห่ขึ้นไปชมธรรมชาติกันอย่างคึกคัก แต่ทั้งนี้ทุกอย่างต้องเป็นไปตามมาตรการเข้มงวดที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช วางระบบไว้ ทั้งการลงทะเบียนจองเข้าพื้นที่ล่วงหน้า การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกานตามเกณฑ์ การเช็คอินผ่านแอพพลิเคชั่น ‘ไทยชนะ’ เป็นต้น โดยนายกริชสยาม คงสตรี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ นำเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยตนเอง พร้อมมอบต้นไม้เป็นของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวและสัมผัสธรรมชาติในวันแรก เพื่อสร้างความประทับใจและปลูกจิตสำนึกในการร่วมกันดูแลต้นไม้ อนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติร่วมกันในอนาคต อย่างไรก็ตามเช้านี้ดอยอินทนนท์ยังคงงดงามตามธรรมชาติ โดยบริเวณจุดชมวิว หน้าทางเข้าเส้นทางเดินป่าธรรมชาติกิ่วแม่ปาน มีทะเลหมอกขาวโพลนให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมและบันทึกภาพแห่งความทรงจำ ท่ามกลางสภาพอากาศที่เย็นสบายด้วยอุณหภูมิต่ำสุด 12 องศาเซลเซียส ในขณะที่บริเวณยอดดอย 14 องศาเซลเซียส และบริเวณที่ทำการ 20 องศาเซลเซียส พร้อมฝนตกโปรยปรายเล็กน้อย สร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก  สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

Read More »